Atandıktan Sonra Öğrenim Durumu Değişenler Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olur mu?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu; terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınlarının ve çalışabilecek durumdaki gazilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı hakkındaki esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Atandıktan Sonra Öğrenim Durumu Değişenler Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olur mu?

Atandıktan Sonra Öğrenim Durumu Değişenler Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olur mu?

Atandıktan Sonra Öğrenim Durumu Değişenler Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olur mu?

Yönetmelik

  • Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
  • Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,
  • Hak sahibi: 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam talebinde bulunma hakkına sahip kişiyi,
  • İstihdam hakkı sahibi: Hak sahiplerinden Bakanlıkça tespit edilerek istihdam edilmek üzere Başkanlığa bildirilen kişiyi,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 2014 tarihli ve 668 sayılı KHK da değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişiklikler sonucunda hak sahibini tespit görevi o zamana göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, atama yapma görevi ise Devlet Personel Başkalığına verilmiştir.  Hak sahibi olanlar Bakanlıkça tespit edilerek liste halinde Başkanlığa bildirilir. Hak sahiplerinden Bakanlıkça isimleri bildirilenlerin atama teklifleri, il tercihleri de göz önünde bulundurularak Başkanlıkça noter kurası usulü ile yapılır.

Önceki yürürlükten farklı olarak atama teklifinin yapıldığı tarihte ilköğretim ve ortaokul mezunları, hizmetli kadrolarına; lise ve üniversite mezunlarına da alanlarıyla ilgili kadrolara atanma imkanı verilmiştir. Ayrıca önceden atanmış olanların mezuniyetlerine göre atamaları yapılabilecek duruma gelmiştir. Uygun bir kadro yoksa farklı alan isteyebilecek ve tek seferlik olmak üzere bu talebin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Ardından değişikliğin kimleri kapsadığı konusu açığa kavuşturuldu. Öncesinde hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarının yanı sıra anne, babaya da imkan verilerek bununla kalmayıp eşi veya çocuğu olmaması durumunda da denilerek anne-baba kapsamı genişletildi.

Atama Teklifleri

Atama Teklifleri

Başkanlık tarafından Kanunun ek 1.maddesi kapsamında atama teklifleri yapılıp göreve başlayan personelin atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumu itibarıyla kazandığı unvanın, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili personel bu unvana ilişkin kadro veya pozisyona kurumu tarafından sınava tabi olmaksızın atanır. İhraz etmiş bulundukları unvanların atandıkları kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadro ve pozisyonlarında olmaması halinde ilgililer, asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi tutulmadan kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilir.

Unvan Değişikliği Sınavı

Şimdiki dönemde ise şehit, gazi ve gazi yakınları atamalardan sonra genel hükümlere tabi olmuştur. Şu an kamu personellerine ilişkin mevzuat eşit şartlarla denk tutularak bütün personellere aynı ölçüde uygulanmaktadır. Kanun kapsamında atama yapılmasını, öğrenim durumu değişenler veya bir üst öğrenimden mezun olanlar da eşit hükümlere tabi olup, öğrenimleriyle ilgili kadrolara atanma, görev yapılan kurumda unvan değişikliği sınavı veya görevde yükselme sınavından sorumlu olunup başarıyla sonuçlanması şartı getirilmiştir. Bunlarla birlikte atama onayı alınmasına rağmen göreve başlamayanlar, ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar.

Unvan Değişikliği Nedir ve Nasıl Olur?

Exit mobile version