EKG Teknisyeni Nasıl Olunur?

EKG Teknisyeni olmak için sağlık meslek lisesi ve dengi olan lise mezunu denkliği olması gerekmektedir.

EKG Teknisyeni Nasıl Olunur?

Sağlık meslek liselerinde eğitim alabilmek için de ortaöğretim programına dahil olmak için Liselere Geçiş Sınavı iyi seviyede belirlenmiş olmalıdır. Lisede de hiçbir dersten sorunlu olmadan başarı ile sonlandırılması sonrasında eğitimle birlikte sonrası içinde EKG teknisyeni olarak sertifika alınmalıdır. Bu sertifikalar da genel olarak ancak uygulamalı ve teoride eğitimin tamamlanması sonrasında geçerli olmaktadır.

Kamu hastanelerine de çalışılmak üzere başvuru yapacak olan EKG Teknisyenleri KPSS sınavının lise alanına girerek iyi bir puan sonrasında kamu hastanelerine atanabilirler. Kamunun yanında ekstra bir alan olan özel kurumlarda ise ek bir sınav bulunmadan başvuru sonucunda bir de mesleğin gerektirdiği yeni durumlardan haberdar olunmasıyla alımlarda olumlu sonuç sonrasında işe başlayabilirler. Sonuç olarak her yıl farklı şehirlere ve ülkelere yeni açılan çalışma alanları ile de her daim güncelliğini devam ettirmiştir. Bu güncellikle aynı oranla takip sağlanmalı çünkü bu sayede hastaya ait EKG cihazından güvenilir ve iyi bir analiz çıktısı alınabilir.

EKG Teknisyeni Ne İş Yapar?

EKG Teknisyeni Ne İş Yapar?

EKG teknisyenleri görev ve sorumlulukları açısından oldukça çeşitlilik sağlamaktadır. Her meslek gurubundan ayıran en önemli özelliği insan sağlığı üzerine olmasından dolayı işleri açısından özverili çalışmayı gerektirmektedir. Diğer görev ve sorumlulukları ise;

 • İşletme içerisinde genel çalışma prensiplerine yönelik elektrokardiyografi yani EKG Teknisyeni araçları ve gereçleri ile etkin kullanımını sağlamak,
 • İş güvenliği ve çevre korumada düzenlemeleri sağlayarak mesleki anlamda verimlilik sağlamak,
 • İşlem yapmak üzere EKG cihazını hazırlamada başlangıcı yapmak,
 • Hastada çekim sırasında kol, bacak ve göğüs bölgelerini açarak sedye üzerine olabilecek en iyi pozisyonda yatırılması sağlamak,
 • Elektrot olarak geçen oval disklerde yapıştırılacak bölgelere jel sürümünü sağlamak,
 • EKG cihazına hasta bilgilerini yanlışlık olmadan girmek,
 • Bacak ve kol elektrotlarını uygun olabilecek en iyi yere yapıştırarak düzgün çekim için kolaylık sağlamak,
 • Göğüs elektrotlarını doğru bir şekilde göğüsün ilgili noktalarına yapıştırmak,
 • EKG cihazını doğru bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak ve çalıştığından emin olmak,
 • Ayrıca EKG cihazlarından çıkan elektrokardiyogram kayıtlarını alarak doğru hastaya vermek,
 • Elektrokardiyografi cihazlarının tamiri ve bakımı konularıyla ilgili birimlere bilgi vermeyi sağlayarak tam zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Mesleki alanda meydana gelen gelişmeleri takip ederek kendini güncel tutmak,
 • Hastalara yapılacak işlemde her aşamada bilgilendirme sağlamak,
 • Hastanın mevcut kan basıncını izleyerek takipte kalmak,
 • Doktorun isteği üzerine analizi kapsamında kardiyovasküler veri toplanmayı sağlamak,
 • Hekim ve doktorla beraber koordineli bir şekilde çalışma sağlayarak düzene uymak,
 • Doğru okumalara yönelik kapsam içinde EKG izlemlerinin bulunduğu EKG bileşenlerini doğru bir şekilde ayırmak,
 • Hastane mevcut güvenlik standartlarını korumak ve sağlamak.

EKG Teknisyeni Maaşları

EKG Teknisyeni Maaşları

EKG Teknisyenlerinin maaş konusunda kamu ve özel sektör olarak ikiye ayrılan değerlendirmelerde ayrı ayrı maaşlar alınmaktadır. Kamu alanında yapılan hizmet sonucunda alınan karşılık özel sektöre göre daha fazla miktarda olacaktır. Ayrıca mesleki tecrübe ve yıl ile hatta hastanenin de bulunduğu coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. Bunların yanında ayrıca görev anında nöbette kalınan zaman ve ek eğitim süreleri de maaş konusunda artırımların oluşmasını sağlar. Ortalama olarak maaşların alımlarında belirlenen miktarlar hemen hemen 2021 yılı içinde 4100 TL olarak güncellenmiştir. Kamu hastanesinde yeni hizmet veren EKG Teknisyeni ise 3900 TL civarında maaş alırken 5 yıl deneyim sahibi teknisyen ise bir ay içerisinde eğer 3 defa nöbete kalma durumu yaşamışsa ve hastanenin coğrafi konumu da 3. Bölgedeyse alabileceği maaş hemen hemen 4500 TL civarında maaş alacaktır.

Sağlık Sektöründe Mavi Kod Uygulaması Nedir?

Exit mobile version