Engelli Memur Hakları Nelerdir?

Bildiğiniz üzere her insan bir engelli adayıdır. Detaylar mymemur.com.tr'de!

65429

Engelli Memur Hakları Nelerdir?

Engelli Memur Hakları Nelerdir?

Engelli Memur Hakları, gündelik yaşamda zaten dezavantajlı gruplardan sayılan engelli yurttaşlara olabildiğince yardımcı olmak ve yaşadıkları zorlukları en aza indirmek için sosyal haklar bağlamında çeşitli çalışma ve düzenlemeler yapılmaktadır. Engellilerin yaşamdaki zorluklarını en aza indirmek için daha çok yolumuz olsa da memuriyette engelliler için birtakım haklar tanımlanmıştır. Engelli memurlara tanınan haklar nelerdir gelin hep birlikte bir göz atalım.

Engelli Memur Hakları

Engelli Memur Hakları

Engellilerin göreve gelmek için gereken şartları, girecekleri sınav ve atamalar, eğitim durumları ve engel çeşitlerine göre sınıflandırılması, engellilerin görevlerini yerine getirirken işlerini kolaylaştıracak araç gereçler ve bu araç gereçlerin temini Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

Engelli memur hakları ilk olarak 23 Temmuz 1963 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurlar ı Kanunu’nda engellilere ayrılan bölümde tüm haklar yer almaktadır. Bu kanunda yer alan haklara baktığımızda şu maddelerle karşılaşmaktayız:

 • Duruma bağlı olmak kaydıyla kurum ve kuruluşların personel sayılarının yüzde 3’ü engellilerden oluşmalıdır.
 • Personel alımlarında gerçekleştirilen sınavlar da engelli bireyler için daha farklı uygulanmaktadır. Kanuna göre bu sınavlar engelliler için daha farklı zamanlarda yapılır ve engelli bireyin sınava girebilmesi ya da gelebilmesi için gerekli koşullar hazırlanır. Yani eğitim durumuna ve engel çeşitlerine göre bireyler gruplandırılır ve duruma göre merkezi sınav yapılır ya da yaptırılır.
 • Personel alımları için yapılan sınavlarda engelliler için ayrı bir kontenjan bulunur.
 • Çalışma saatleri ve öğle molası normalde merkezde Cumhurbaşkanınca, illerdeyse valiler tarafından düzenlenir. Fakat  engellilerin çalışma saatleri ayrıdır. Engelli memurların çalışma saatleri ise merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce saptanır. Çalışma saatleri düzenlenirken engel grubuna, hizmetin ne olduğuna, bulunulan coğrafyadaki hava koşullarına ve ulaşım durumlarına dikkat edilir.
 • Engelli memurların gece nöbeti veya gece vardiyası mecburiyeti bulunmamaktadır. Fakat kendileri isterse gece nöbete veya vardiyaya kalabilirler.

Memura Aile Fertlerinin Engeli Nedeniyle Tanınan Haklar Nelerdir?

Memura Aile Fertlerinin Engeli Nedeniyle Tanınan Haklar Nelerdir?
 • En az yüzde 70 engelli çocuğu olan memurlara on güne kadar mazeret izni verilir. Fakat anne ve babası ikisi birden memursa bu izin sadece birine verilir. 10 gün, bölümler halinde de toptan da kullanılabilir. Bu hakkın memura tanınması için eğer engelli evlat evli ise; eşinin de yüzde 70 engelli olması gerekir.
 • Gelir vergisinde indirimin uygulanır. Engelin yüzdesi vergi dairesine bildirilmelidir. Süreli raporlar yenilenmelidir. Emekliler bundan yararlanamaz.
 • Nöbet ve fazla mesaiden muaftırlar. Nöbet muafiyeti TSK’da dahi geçerlidir.
 • Koşullar sağlandığı sürece erken annelerin erken emeklilik hakkı vardır. Bu koşullar engelli çocuğun ağır engelli ibaresine sahip olması ve bakıma muhtaç olduğunun saptanmasıdır. Çocuk evlatlık da olsa bu haktan yararlanılır. Babalara bu hak tanınmamıştır.
 • Memurun hayati öneme sahip ibareli ve bakmaktan sorumlu olduğu ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinin kaza veya hastalık gibi durumlarında da memur diğer haklarını kaybetmeden 3 aya kadar izin alabilir. Bu süre, durumun seyrine göre uzayabilir.
 • Ayrıca yine diğer izinlerini de istedikleri bir zaman diliminde kullanabilirler.
 • Yer değiştirme ve tayin taleplerinde de kolaylık sağlanır. Engellilik durumundan bir kez atanan memur ikinci bir kez daha aynı haktan yararlanamaz. TSK’da da atama için çalışma süresini tamamlamış olma zorunluluğu, engelli çocuğu olan personeller için kaldırılmıştır.
 • Birlikte yaşadığı çocuğu veya eşi engelli olan memurun, kendi rızası dışında çalıştığı kurumca yeri değiştirilemez.

EKPSS Nedir? Kimler Girebilir?

Exit mobile version