ATA AÖF halk sağlığı 2016 güz dönemi vize soru ve cevapları bu başlık altında

ATA AÖF halk sağlığı 2016 güz dönemi vize soru ve cevapları bu başlık altında

1-Birinci basamak: Hastaların tedavilerinin evde veya ayaktan yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır.

2-Hangisi koruyucu sağlık hizmeti değildir? –Konut sağlığı

3-Refik Saydam, o dönemin önemli hastalıkları olan sıtma, trahom, frengi, lepra gibi hastalıklar için özel örgütler kurmuştur.

4-Toplumsal etmenler önemlidir: Kişilerin inançları, yaşam koşulları, ekonomik güçleri sağlıkları ile doğrudan ilgilidir.

5- Kültür; bilgilerin, inançların, sanatların, değerlerin, kuralların, örf ve adetlerin toplumun üyesi olan insan tarafından sonradan kazanılmış kapasite ve alışkanlıkları bütünüdür. 

6- Toplum sağlığını etkileyen sosyal faktörler; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, ekonomik durum, meslek, sosyal sınıf ve din.

7-Nüfus piramidi sorusunda yalnız 1 olacak.

8- Günümüzde Japonya’da veya İsveç’te doğan bir kız çocuğunun 80 yıldan fazla yaşaması beklenirken, Afrika’nın bazı ülkelerinde doğan bir kız çocuğunun ise 45 yıldan az bir yaşam süresi beklenmektedir.

9-Farklı özelliklere ve gereksinimlere sahip olan yetişkinler arasında kime niçin eğitim verileceği, eğitime neden ihtiyaç duyulduğu, belirlenmeli ilkesi hangisidir? - Hedef Kitlenin Oluşturulması İlkesi

10-Sağlık eğitimi veren kişilerin sahip olması gereken niteliklerden değildir? -Eğitim ortamında otoriter tavırlar sergilemeli

 11- Grup eğitimlerinde; anlatma, tartışma, soru cevap, rol yapma, beyin fırtınası, örnek olay ve demonstrasyon gibi yöntemler kullanılabilir. –Danışma kullanılmaz.

12-Hangisi doğal afettir? -Çığ

13- Risk yönetimi, tehlikelerin belirlenmesi, ortaya çıkma olasılıklarının, bu tehlikelerin risk altındaki toplumlara etkisinin tahmin edilmesi, riski azaltabilecek önlemlerin belirlenmesi ve tehlikeleri azaltacak adımların atılmasıdır.

14- Bilginin, hammaddenin, mal ve hizmetlerin artan bir şekilde uluslararası dolaşım ve paylaşıma girmesi küreselleşme

15- Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlığı Geliştirme Konusunda Saptadığı Öncelikler -Toplum kapasitesinin arttırılması ve bireylerin güçlendirilmesi

16- Kültürel görecelik, başkalarının inanç ve davranışlarını, onların gelenek ve deneyimleri çerçevesinde değerlendirebilmektir.

17- Küreselleşmenin en belirgin etkisi sağlık sistemi üzerinde olmaktadır.

Cevaplarda yanlışlık vede eksiklik olduğunu düşünüyorsanız lütfen ÜYE OL ve yoruma yazınız.

radyology
Editör
Tarih: 05 Aralık 2016
Cevap: 0

Oy Ver :
1 2 3 4 5

Yorum Ekle
Facebook Twitter