MEMUR ÖĞRETMENLER

MEMURÖĞRETMENLER 2.DÖNEM OKULLARINDA OLACAK MI?

Sayın Başbakan Binali Yıldırım,

Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,

Sayın Maliye Bakanı Naci Ağbal,

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

Sayın Milli Eğitim-Kültür-Gençlik-Spor Komisyon Başkanı Beşir Atalay ve

Sayın Devlet Personel Başkanı Enes Polat'a...

ÖĞRETMEN AÇIĞINA GÜVENİLİR-VERİMLİ-MASRAFSIZ ÇARE: MEMURÖĞRETMENLER

15 .07.2016 sonrası yaşananlar sonucunda O-Hal döneminde görevden uzaklaştırılan, meslekten atılan, lisansı iptal edilip özelde bile çalışamayacaklar ve malum yapının okullarının öğrencileriyle MEB?e geçmesiyle binlerce öğretmen açığı doğduğu net bir gerçektir!

Genelde verimsiz hatta öğretmen vasfı taşımayan 90000i aşkın ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen diye çıkarılması eğitim öğretim sistemimiz için ne kadar sağlıklıdır?

Devletin yetkililerinin Milli Eğitim harcamalarında olanaklarının kısıtlı olduğu açıklamaları da arşivlerde kayıtlıdır.

MEB, okullarda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor. ki bu yeni öğretmen gereksinimi demektir!

O halde devlet için, öğretmen açığının bir kısmını hem güvenilir hem verimli hem de Bütçeye ek yük getirmeden kapatabileceği VERİMLİ bir çare var!

Memuröğretmenler yüksek puanlarına rağmen öğretmenliğe atamaları çeşitli nedenlerle olmayınca yine on binlerce kişi arasından büyük bir emek sarf edip KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanarak bir iş sahibi olmayı başarabilmiş kamu personelidir.

Aralarında MEB Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, hatta öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış asil devlet memurlarının bile olduğu düşünülürse idari ve halkla ilişkiler yönüyle de zengin donanım kazanmış öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının Devlet Bütçesine ek yük getirmeden MEBe öğretmen olarak aktarılması tam gün eğitim sistemi öncesinde, okullarımızda öğrencilerimize de pozitif anlamda ciddi bir ivme kazandıracaktır.

O-Hal döneminde okullarımız-öğrencilerimiz için GÜVENİLİR tek seçenek tüm güvenlik soruşturmalarından, araştırmalarından geçmiş MEMURÖĞRETMENLERdir.

Memuröğretmenlere "tekrar KPSSye girin, ÖABTye girin; yeni mezun ve kamu personeli olmayanlarla yarışın!" denip, 31 Ağustos 2012'den beri hizmet süresiyle kurumlar arası geçiş yönetmelikle kapatılırken; KPSSsiz ve ÖABTsiz öğretmen alımları sürmüştür.

1) Devlet memuru olmayan, özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile KPSSsiz ÖABTsiz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim2016da atanmıştır!

2) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişle KPSSsiz ÖABTsiz alım vardır!

3) Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım vardır.

4) Sadece bir dilekçeyle "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılanlar için KPSS ve ÖABT şartı olmadan MEB öğretmen kadrolarına alım ve memuriyetten geçiş yapılmıştır.

5) KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı vardır!

Memuröğretmenlerin görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışarak, yapmak istedikleri gerçek mesleklerinin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

Devletimizin zaten maaş ödediği, öğretmenlik yapma hakkını kazandıran lisans-yüksek lisans diplomalarına ve diğer belgelere sahip bu kamu personelinin VHKİ,bilgisayar işletmeni, şef,zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, kontrol memuru, programcı, çözümleyici, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci,itfaiyeci, şoför,hizmetli, 399lu kamu personeli,...vs. olarak mezuniyet dışı unvanlarda çalışmaları devlet için maalesef ki çok büyük bir iş gücü kaybı, yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.

Bugüne kadar memuröğretmenlere tek çıkar yol olarak hiç kamu personeli değillermiş gibi 657 Sayılı Kanunun iç mevzuatını ilgilendiren memuriyette sınıf değiştirme, diplomaya dayalı unvan değişikliği, kurumlar arası geçiş gibi konular bile göz ardı edilerek yeni mezun ve kamu personeli de olmayan kişilerle birlikte sıfırdan tekrar KPSSye girerek sadece ilk atama yoluyla öğretmenliğe geçiş olasılığı bırakılmıştır ki bu da pratikte sıfıra yakın bir ihtimaldir.

02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." denilmektedir. Aslında, yürürlükteki bu genelgeye göre memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar aslında kapalı değildir.

Zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış, sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanıp ilk kez kamu personeli olacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır.

Öğretmenlik hakkına sahip "yönetmelikzede" kamu personeli kimlerden oluşmaktadır?

1) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar.

2) Memuriyet öncesi MEBe bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparak asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmenlik durumunda kalmış asil memurlar

Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları

"SSKlı MEB özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlik & öğreticilik süreleri" ,

"Mezuniyet Tarihi Önceliği" ,

"Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi"

ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla gerçekleşebilir.

Bu işlem ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro değişimiyle halen çalıştıkları il ve ilçelerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.

Eğer bu mağduriyet giderilip memuröğretmenlerin gönülleri alınırsa hem onlar öğrencilerine kavuşacak hem de Devletimiz, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi ve devlet terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca,verimli ve güvenilir kişilerle kapatacaktır.

Matematik Yaşamdır
Tarih: 01 Şubat 2017
Cevap: 6

Oy Ver :
1 2 3 4 5

Yorum Ekle
MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME

http://www.maliye-behim.gov.tr/bes/

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME

http://bilgiedinme.dpb.gov.tr/bilgiedinmeint/BilgiEdinme_Talep_grs.aspx

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME

http://www.csgb.gov.tr/home/contents/bilgiedinme/gercekkisibilgiedinmeformu

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Ombudsman) :

https://ebasvuru.ombudsman.gov.tr/Giris.aspx

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU E-POSTA ADRESLERİ

milliegitimkom@tbmm.gov.tr

besir.atalay@tbmm.gov.tr

burhanettin.uysal@tbmm.gov.tr

ertan.aydin@tbmm.gov.tr

mehmetakif.yilmaz@tbmm.gov.tr

israfil.kisla@tbmm.gov.tr

ali.aydinlioglu@tbmm.gov.tr

ekrem.erdem@tbmm.gov.tr

ismet.ucma@tbmm.gov.tr

ahmethamdi.camli@tbmm.gov.tr

imran.kilic@tbmm.gov.tr

halil.etyemez@tbmm.gov.tr

leylasahin.usta@tbmm.gov.tr

haciahmet.ozdemir@tbmm.gov.tr

mustafa.isen@tbmm.gov.tr

nazim.mavis@tbmm.gov.tr

mustafa.akaydin@tbmm.gov.tr

metinlutfi.baydar@tbmm.gov.tr

ceyhun.irgil@tbmm.gov.tr

gaye.usluer@tbmm.gov.tr

bulentyener.bektasoglu@tbmm.gov.tr

mustafaali.balbay@tbmm.gov.tr

zuhal.topcu@tbmm.gov.tr

yusuf.halacoglu@tbmm.gov.tr

KOMİSYON BAŞKANLIĞI SEKRETARYASI:

Tel : +90 (312) 420 53 34 +90 (312) 420 53 35

Faks : +90 (312) 420 53

MİLLETVEKİLLERİNİN E-POSTA ADRESLERİ LİSTESİ:

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta
02 Şubat 2017 10:47
Matematik Yaşamdır
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Habertürk TV'de, “20 bin öğretmenle ilgili olarak, öğretmen alım sürecini başlattık. Onun dışında hükümetimiz bize ekstradan bize öğretmen kadrosu tahsis edilirse biz ihtiyaçlarımızı gidermeyi ve dışarıdaki arkadaşlarımızın ailemize katılmasını isteriz ama 20 bin kişi yeni dönemde bizlerle birlikte olacak” dedi.

Devletin Elinde, MEB Ailesine Masrafsızca Geçirebileceği, “Gerçekte Öğretmen Olan Ama Yüzbinlerce Aday Arasından Memurluk Kazanmak Zorunda Bırakılmış Kamu Personeli” İmkanı Vardır!

Zaten MEB, okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor ki bu yeni öğretmen gereksinimi doğuracaktır.
Mali olanakların kısıtlılığı, eğitim-öğretim sistemimizdeki verimsiz 80000 civarı ücretli pahalı-mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler hesaplandığında ekonomik tablo ortadadır.
Temmuz 2016 sonrası oluşmuş binlerce öğretmen açığı da gözleri; devletimiz için, okullarımız için, gelecek nesillerimiz için akademik alt yapıya ve devlet deneyimine sahip, aktif olarak görev yapan güvenilir seçenek memuröğretmenlere çevrilmiştir.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada da: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadelerini kullanmıştı.

Son 9 ay içinde MEB, öğretmen açığını kapatmak için atama yönetmeliğinde yer almayan uygulamalara imza atmıştır. Şöyle ki:

1)Memurluk kazanmış öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınları, "kurumlar arası geçişle" KPSS’siz ve ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.
2)Resmi Gazete’de 01.09.2016’da yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS’siz ve ÖABT’siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016’da alınmıştır.

Şimdi sırada “Verimsiz-Pahalı Mevsimlik Ücretli Öğretmenlik Sistemine Son Vermek” Olmalıdır!

MEB, genelde verimsiz hatta öğretmen vasfı taşımayan 80000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişileri çıkarırken, devletin zaten maaş ödediği memuröğretmenlerin devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kanuni hakları olan kurum-içi ve kurumlar-arası geçişini aralarındaki adil ölçütlerle sıralama yaparak kendi bünyesine masrafsızca katmalıdır!

Gerçekten de boş geçen derslere, verimsiz geçen derslere biraz olsun pansuman, öğrenciler ve okul işleyişi için ateşleyici güç, optimum çözüm olacaktır memuröğretmenler.

MEB Öğretmen Açığına Masrafsız Çözüm Olarak 31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği Mağduru Kamu Çalışanlarından İsteyenlerin Kadroları MEB’e Öğretmen Olarak Aktarılmalıdır.

5 yıldır süren, maddi-manevi mağduriyete uğratılan kamu çalışanları aslında düz memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, gümrük memuru, muhafaza memuru, ambar memuru, gişe memuru, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli,...vs. değil; kazanılmış kurumlar arası geçiş hakları olması gereken ancak bu geçiş hakları 31.08.2012'de yönetmelik değişikliğiyle ellerinden alınmış öğretmenlerdir.

Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,...vs memuriyet-kamu görevlisi kadroları memuröğretmenlerin gerçek yerleri değildir. Görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

YASAL OLARAK ÖĞRETMENLİK YAPMA HAKKI OLAN KAMU PERSONELİ

1) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar.
2) Memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparak asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmenlik durumunda kalmış asil memurlar.

"Memuröğretmenler arasında Lisans - Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimlerinin ardından memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış ASİL ÖĞRETMENLER de vardır."

Dengesiz branş dağılımına bağlı kontenjan azlığı nedeniyle yüksek öğretmenlik puanlarına rağmen yıllarca atanmayıp koşullar gereği yaşamını sürdürmek için kamuda yine yüksek KPSS puanlarıyla öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılan ve orada unutulan öğretmenmemurların kurumlar-arası ve kurum-içi öğretmenliğe geçememe mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

MEB Müsteşarı Y.Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB'e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklamasını yapmıştı.

Memuröğretmenlerin kadrolarının MEB’e öğretmen olarak kaydırma işi asla ilk atamacılar ile karşı karşıya getirilip haksız rekabet içinde, eşit olmayan koşullarda yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla, halen çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012’den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, Türk Milli Eğitim sisteminin bir neferi olarak çoktan hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturularak gönülleri alınmalıdır.

Kazanılmış hak sahibi memuröğretmenlerden isteyenlerin MEBe öğretmen olarak aktarılması işlemi "Memuriyet öncesi yaptıkları SSKlı öğretmenlik-öğreticilik süresi ve Memuriyet süresi toplamı", "Emekliliğe esas toplam hizmet süresi", "Mezuniyet tarihi önceliği" ölçütleri kullanılarak ilk atamacıların kontenjanı dışında ayrıca kurumlar arası kadro aktarımıyla gerçekleştirilebilir.

ASIL MESLEKLERİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇMEK İSTEYEN MEMURÖĞRETMENLER SABIRSIZLIKLA MEVZUAT DÜZENLEMESİNİ BEKLİYOR...

Yaşlarımız 30, 35, 40'ı aştı ve ilerliyor! Aile birliğimizi-düzenimizi kurmak, önümüzü görmek, yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak, geleceğimizi planlamak istiyoruz.

Hem biz öğrencilerimize kavuşacağız hem de devletimiz, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca kapatacaktır!

MEB dışındaki aile bireyleri olarak Sayın Müsteşarımız Yusuf Tekin’in dediği gibi daha fazla dışarıda kalmamak, en geç Eylül 2017’de MEB ailesine katılmak, artık devlet dairelerinde masa başında değil gönül verdiğimiz emek verdiğimiz asıl işimizle, öğretmen unvanımızla sınıf kürsülerinde öğrencilerimizle ders yapmak istiyoruz.
09 Haziran 2017 16:41
Matematik Yaşamdır
Yıllık izin hesabı süresi acilen

"Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresine Göre Değerlendirilir"

şeklinde basit,sade bir mevzuat düzenlemesiyle başka hiç bir detaya girilmeden(SSK,BAĞKUR,GİH-TH-YH,399....vs) tüm kurum,kuruluş ve iş yerlerinde hemen tüm kamu personeli için istisnasız uygulanmalıdır.

Devlet Personel Başkanlığı,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya ilgili yetkili merciler hangisiyse; yıllardır karmaşıkmış gibi görünen bu adaletsizliği-mağduriyeti-sorunu çok hızlı bir şekilde bir günde çözebilir.
07 Ağustos 2017 09:53
Matematik Yaşamdır
Memuröğretmenler Eylül 2017'de sınıflarında ders anlatsınlar

Memuröğretmenler, 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olan KPSS ile kazandıkları kamu personeli görevini sürdüren kişilerdir.

Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapmış çoğunluğu asil öğretmen olan asil devlet memurları ile görevleri esnasında öğretmen olmaya hak kazanmış aday öğretmen olacak kamu personelinden oluşmaktadır.Bu kamu personeli dengesiz branş dağılımına bağlı kontenjan azlığı nedeniyle yüksek öğretmenlik puanlarına rağmen yıllarca atanmayıp en sonunda bitirdikleri lisans ve yüksek lisans bölümleriyle hiçbir ilgileri olmayan, yaşamlarını sürdürebilmek için koşullar gereği yine KPSS ile yüzbinlerce aday arasından öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılmışlar sonra da "sizin zaten bir işiniz var!" denerek kamuda unutulmuşlardır.

Kazanılmış hak sahibi memuröğretmenlerden isteyenlerin MEB'e öğretmen olarak aktarılması "Memuriyet öncesi yaptıkları SSK'lı öğretmenlik-öğreticilik süresi ve Memuriyet süresi toplamı", "Emekliliğe esas toplam hizmet süresi", "Mezuniyet tarihi önceliği" ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.Çünkü;

1)Memuröğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınları, kaldırıldı denilen ”kurumlar arası geçişle” KPSS’siz ve ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2)Resmi Gazete'de 01.09.2016'da yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS'siz ve ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016'da alınmıştır.

3)Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirilmiştir.

4)Engelliler için ÖABT'siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

5)KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS'siz ve ÖABT'siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

6)KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcular MEBe öğretmen olarak alınmıştır.

MEB,okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor ki bu yeni öğretmen ihtiyacı demektir.
Mali olanakların kısıtlılığı, eğitim-öğretim sistemimizdeki verimsiz 80000 civarı ücretli mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler hesaplandığında; oluşmuş binlerce öğretmen açığına, boş geçen derslere biraz olsun pansuman, öğrenciler ve okul işleyişi için ateşleyici güç,optimum çözüm olacaktır memuröğretmenler
22 Eylül 2017 11:14
Matematik Yaşamdır
2017 KPSS ÖĞRETMENLİK PUANI OLAN MEMURLAR

2017 KPSS öğretmenlik p121 (ÖABT) ve p10 puanları 50 ve üzeri olan memurların kendi içlerinde ilgili branşa ait puan türlerine göre sıralanarak devlet okullarına öğretmen ya da aday öğretmen unvanlarıyla kadrolarının aktarılmaları (ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında) gündemde.

Daha önceleri memuriyete esas hizmet süresi ile "kurumlar arası ve kurum içi ilk atama" zaten MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alıyordu.Sonrasında bu atama başlıklarının kaldırılmasına karşın "kurumlar arası yeniden atama"nın sürdürülmesi kurumiçi -kurumlararası öğretmenliğe geçiş için memuriyet hizmet süresinin kendilerine gelmesini bekleyen kamu personelinin tepkisine neden olmuştu.

Son yıllarda yazılı-görsel-sanal medyada, memuriyetten önce özel okul ve dershanelerde çalışırken öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış kamu personelinden isteyenlerin "aday uzman öğretici,uzman öğretici,aday öğretmen ve asil öğretmen olarak özel dershane ve özel okullarda çalıştıkları SSK'lı gün sayısı ve memuriyet sürelerinin toplanması ile oluşacak toplam hizmet süreleri baz alınarak MEB'e öğretmen unvanıyla doğrudan geçiş yapmalarının önünün açılacağına; bunun öğretmen açığının kalifiye kamu personeliyle biraz olsun kapatılmasında her açıdan akılcı bir çözüm olacağına dair haberler yer almıştı.

15.07.2016 sonrasında MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği bir nevi askıya alınarak KHK ve farklı uygulamalarla alışılmışın dışında öğretmen alımına gidildi.

01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile herhangi bir kamu personeli unvanı olmayan 5000 özel eğitim-öğretim kurumu öğretmeninin KPSS puan türlerinin birinden bile sıralamaya tabi tutulmadan, sınavsız MEB devlet okullarına öğretmen olarak yerleştirilmesi atama bekleyen tüm adayların büyük tepkisini çekmişti.Hemen ardından 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu dayanak gösterilerek şehit-gazi-malul yakınlarından herhangi bir memurluğa yerleştirilmişlerden öğretmenlik kriterlerine haiz olanların diploma mesleklerinde sınavsız istihdam edilmeleri 27 Ekim - 2 Kasım 2016'da başvuruları alınarak "kurumlar arası ilk atama" ile gerçekleştirilmişti.

Hassas bir süreçten geçilmekle birlikte gerek binlerce öğretmen açığı gerekse öğretmen alımlarındaki mevzuatın normale dönmesi,beklentilerin karşılanması isteği,devletin güvenlik soruşturmalarıyla yapmak istediği durum ve diplomaya dayalı doğru unvanda verimli personel istihdam anlayışı da göz önüne alındığında tüm süzgeçlerden geçerek halen görevini sürdüren memurlardan isteyenlerin, ilk atama kontenjanlarından bağımsız olarak p121 ya da p10 puanlarına göre asıl meslekleri öğretmenliğe geçiş yapmaları 2017-18 Eğitim ve Öğretim Yılı gelmeden sağlanacakmış gibi görünmektedir.

Öte yandan; MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun “… halen devlet memuru olarak görev yapanlardan daha önce öğretmenlikte adaylığı kaldırılmamış olanların, öğretmenler için öngörülen KPSS'ye katılıp istenilen düzeyde başarılı olmadan öğretmenliğe atanmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir" şeklindeki 03.07.2015’teki basın açıklamaları ve MEB'in özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeline ilişkin müspet 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü dikkate alınırsa;özellikle KPSS ile öğretmenlik harici 657'ye ait bir kadroyu kazanmış ve memuriyet öncesi ilgili MEB genelgelerinde de kabul edildiği gibi öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış kamu personelinden branşındaki 2017 KPSS öğretmenlik puanından 50 ve üzeri puanı bulunanların gerçek mesleklerine geçirilişinde bir adım önde olacakları aşikardır.
22 Eylül 2017 11:20
Matematik Yaşamdır
Gerçekten doğru hocam
https://www.kamuvakti.com/yesil-pasaport
25 Nisan 2019 21:36
piytu42
Facebook Twitter