Editörler hüsamettin
   
Türk Standardları Enstitüsü Personel Alım İlanı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 54 TSE Uzman Yardımcısı, 1 Avukat, 6 Tekniker ve 5 Memur olmak üzere toplam 66 personel alınacaktır.

 

Sıra No

 

Öğrenim Durumu

 

Puan Türü

 

Kadro Unvanı

Görev Yapacağı Şehir

Alınacak Personel Sayısı

 

1

Çevre      Mühendisliği       lisans programından mezun olmak.

 

P-7

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Ankara

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,                 Elektrik- Elektronik              Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği                       lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

P-7

 

 

 

 

TSE            Uzman Yardımcısı

Ankara

4

İstanbul

4

Kocaeli/ Gebze

 

2

İzmir

1

Bursa

1

 

 

3

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

 

P-7

 

TSE            Uzman Yardımcısı

 

 

Ankara

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

Fizik       Mühendisliği       lisans programından mezun olmak.

 

 

 

P-7

 

 

 

TSE            Uzman Yardımcısı

İstanbul

1

Ankara

1

Kocaeli/ Gebze

 

1

 

 

5

 

 

 

Gıda       Mühendisliği        lisans programından mezun olmak.

 

 

P-7

 

 

 

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Kocaeli/ Gebze

 

 

2

Ankara

1

 

 

 

 

P-7

 

TSE            Uzman Yardımcısı

Erzurum

1

Ankara

3

 

6

İnşaat      Mühendisliği       lisans programından mezun olmak.

 

 

 

Kayseri

 

1

Kocaeli/ Gebze

 

1

 

7

İstatistik    lisans    programından mezun olmak.

 

P-7

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Ankara

 

1

 

 

8

 

Kimya     lisans      programından mezun olmak.

 

 

P-7

 

 

TSE            Uzman Yardımcısı

Kocaeli/ Gebze

 

1

Ankara

1

 

 

 

9

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak

 

 

 

P-7

 

 

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Van

 

1

 

Ankara

 

3

 

 

 

10

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

 

 

 

P-7

 

 

TSE            Uzman Yardımcısı

Ankara

5

Kocaeli/ Gebze

 

5

İstanbul

2

 

11

Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

P-7

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Ankara

 

1

 

 

 

 

12

Metalurji                Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,                Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği                       lisans programlarından birinden mezun olmak

 

 

 

 

P-7

 

 

 

TSE            Uzman Yardımcısı

 

 

 

Kocaeli/ Gebze

 

 

 

 

1

 

13

 

Mimarlık lisans programından mezun olmak.

 

P-7

 

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Ankara

 

1

 

*14

Mütercim- Tercümanlık(İngilizce), Çeviribilim(İngilizce)           veya

 

P-3

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Ankara

 

1

 
 

 

Çeviribilim lisans programından mezun olmak.

 

 

 

 

 

*15

Mütercim-Tercümanlık(Arapça) lisans programından mezun olmak

 

P-3

 

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Ankara

 

1

 

16

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.

 

P-50

 

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Ankara

 

3

*17

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

P-103

Avukat

Ankara

1

 

 

18

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

P-7

 

 

TSE            Uzman Yardımcısı

 

Kocaeli/ Gebze

 

 

1

 

 

 

19

Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik,                 Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği,                Elektronik

Teknolojisi                      önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

P-93

 

 

 

Tekniker

 

 

Kocaeli/ Gebze

 

 

 

1

 

 

 

20

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

P-93

 

 

Tekniker

 

İstanbul

 

1

Kocaeli/ Gebze

 

1

 

 

21

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

P-93

 

 

Tekniker

 

 

İstanbul

 

 

1

 

 

 

 

 

22

Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim                          ve

Konstrüksiyon,            Bilgisayar Destekli               Makine,Resim- Konstrüksiyon,            Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmak

 

 

 

 

 

 

P-93

 

 

 

 

Tekniker

 

Kocaeli/ Gebze

 

 

1

 

 

İstanbul

 

 

1

 
 

 

 

 

 

23

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı                       önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

P-93

 

 

 

 

Memur

 

 

 

 

Ankara

 

 

 

 

2

 

 

24

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi                         önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

P-93

 

 

Memur

 

 

Ankara

 

 

1

 

 

 

25

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,                 Bilgisayarlı

Muhasebe            ve            Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

P-93

 

 

 

Memur

 

 

 

Ankara

 

 

 

2

TOPLAM

66

*Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek şartlar aranmakta olup bunlar aşağıda yer alan ‘Başvuru Şartları’ bölümünde belirtilmiştir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 2. Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
 3. Tablonun 14. sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5(beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (A) seviyesinde puana (90) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur.
 4. Tablonun 15. sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Arapça alanında en az (B) seviyesinde puana (80) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur.
 
 1. Tablonun 17. sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
 2. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).
 3. TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
 4. Tekniker ve Memur kadroları için 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
 5. Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda    yer alan kadrolardan sadece biri için

 başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için    başvuru  yapılması

 halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

 1. Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 2. Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
 3. Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II  - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 1. Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 02/01/2017 – 16/01/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.)
 2. Tablonun 14,15 ve 17 nci sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda ‘BAŞVURU ŞARTLARI’nda belirtilen belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
 3. TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
 4. Avukat, Tekniker ve Memur kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
 5. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 24/01/2017 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler.
 
 1. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

III  - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

 1. TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;
 1. Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası
 2. Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,
 1. Avukat, Tekniker ve Memur kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,

Şeklindedir.

IV  - SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 24/01/2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.

V  - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı  kazanmış  kabul  edilir.  Nihai  başarı  listesi  http://www.tse.org.tr  adresi duyurular sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI  - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10(on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İlanen duyurulur.

İLANIN ORJİNAL PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

radyology
Editör
Tarih: 07 Aralık 2016
Cevap: 0

Oy Ver :
1 2 3 4 5

Yorum Ekle
Facebook Twitter