1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Kadroya Geçirilmesi TBMM Gündeminde
Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Kadroya Geçirilmesi TBMM Gündeminde

Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Kadroya Geçirilmesi TBMM Gündeminde

Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarda geçici ve mevsimlik işçi olarak çalışanların kadroya geçirilmesi ve kamuda geçici işçi çalıştırılması TBMM gündeminde. TBMM’ye sunulan kanun teklifi tam metni ve detaylar My Memur haberde.

A+A-

Şubat 2020 itibarıyla İş Kanunu ve Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu.

TBMM’ye Şubat 2020 itibarıyla sunulan kanun teklifi ile kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarda geçici ve mevsimlik işçi olarak çalışanların kadroya geçirilmesi ve kamuda geçici işçi çalıştırılması uygulamasının sonlandırılması amaçlanıyor. Konunun gündeme gelmesi ve işçilerin sürekli kadro almasının yolu açılması için “My Memur” olarak kanun gerekçelerini yayımlıyoruz.

Kamu kurum kuruluşları ve bağlı ortaklıklarda geçici ve mevsimlik işçi olarak çalışanlar hak kaybı yaşamaktadır.

Anayasanın 90’ıncı maddesinin son fıkrasında “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” denilmektedir.

Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin çalışma hakkına ilişkin 23’üncü maddesinin ikinci fıkrası “Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.” Üçüncü fıkrası “Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.” şeklindedir.

Anayasamızın Çalışma Hak ve Ödevine ilişkin 49’uncu maddesi: “Devlet, çalışanlarının hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” şeklindedir.

Anayasamızın 128’inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütülmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmü yer almaktadır.

KAMUDAKİ GEÇİCİ PERSONEL SAYISI

Devlet Personel Başkanlığının Aralık 2018 verilerine göre; Bakanlıklara Bağlı İlgili ve ilişkili kuruluşlarda 11.952, KİT’ler ve kamu sermayeli kuruluşlarda 9.675, mahalli idarelerde 4.340 geçici personel bulunmaktadır.

4.4.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanunda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile geçici işçiler kadroya alınmıştır. Fakat, Kanun 2006 yılı itibariyle en az 6 ay çalışanları kapsadığından ve bazı pozisyonlar kapsam dışında bırakıldığından birçok geçici ve mevsimlik işçi kadroya geçirilememiştir.

Ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçiler çalışmaktadır. Mevsimlik işçi olarak adlandırılan bu çalışanlar yılda en fazla 9 ay 29 gün çalıştırılmakta, kadro almamaları için 269 uncu gün çıkışları verilmektedir. Günümüz şartlarında yılda 12 ay çalışan ücretlilerin bile geçinmekte zorlandığı ülkemizde geçici statüde en fazla 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arası çalışan işçilerin geçinmeleri mümkün değildir.

Yılda 9 ay 29 gün sigortalı olan mevsimlik işçilerimiz sosyal güvence anlamında büyük sorunlar yaşamaktadır. Gelecek kaygısı ile çalışan geçici işçiler, ailelerinin rızkından endişelidir. Geçici işçilerimizin kadrolu veya sözleşmeli statüde değerlendirilmesi sosyal devlet sorumluluğudur. Kamuda çalışmak için imkân bekleyen ve geleceklerini güvence altına alarak yaşamak isteyen binlerce geçici işçimize bu hak verilmelidir.

Düzenleme ile kanunda istisna tutulan yaklaşık 20.000 geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ve bu tarihten itibaren kamuda geçici işçi çalıştırılması uygulamasının sonlandırılması amaçlanmaktadır.

İŞ KANUNU VE KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kamu kurum ve kuruluşlarında ve” ibaresi metinden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanun kapsamında geçici iş ilişkisi kurulamaz.”

MADDE 2- 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(iştirakler hariç)” ibaresi ile (c) bendinde yer alan “(Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç)” ibaresi madde metininden çıkarılmış ve birinci cümlesinde yer alan “2006” ibaresi “2019” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “2005 veya 2006” ibaresi “2018 veya 2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5620 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “2006 yılı içerisinde” ibaresi “2018 veya 2019 yılları içerisinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun teklifi tam metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
5 Yorum
İlgili Haberler