1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2014 Yılı Sivil memur Alımı Yapacak
Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2014 Yılı Sivil memur Alımı Yapacak

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2014 Yılı Sivil memur Alımı Yapacak

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2014 Yılı Sivil Memur Alımı Yapacak

A+A-

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2014 Yılı Sivil Memur Alımı için 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü yani bugün ilan yayınladı. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2014 Yılı Sivil Memur Alımı için başvurular 21 Temmuz 2014 günü başlayacak 11 Ağustos 2014 tarihinde sona erecek işte ilan detayları;

a.   Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b.   Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-Tdedir. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

c.   Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Ağ (internet) adresinden 21 Temmuz -11 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacaktır.

ç.   Ön başvurular, Genel Ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle

yapılacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

d.   Başvurular, ön başvurusu kabul edilen adaylardan her unvan için belirlenecek taban puan üzerindekilerin, istenilen belgeleri posta yoluyla göndermeleri veya şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.

e.   Kayıt-kabul ve sınavlar için çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere “her bir unvan için belirlenecek kat oranına göre” yapılacaktır.

f.   Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

g.   Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazış ma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.

ğ.   Başvuruları uygun olan adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; K.K. Personel

Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARÂ) ve uygulamalı sınav merkezlerinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata tabi tutulacaktır. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

h.   Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesai ve/veya cep telefonuna S MS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

ı.   Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını

taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

2.   SİVİL MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ Değerli adaylar;

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığfnda sivil memur olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-Tde yer alan unvanların karşısında belirtilen eğitim durumuna göre (Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.) sivil memur kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet

Komutanlıkları’nda İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel seçimi yapılmaktadır.

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile sivil memurluğa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a.   Sivil memur olma süreci;

Temin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

İşlemleri tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve atamaları yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.

Dosyaların Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı tarafından teslim alınmasını müteakip personelin ataması yapılır ve atama tebligatı adaylara gönderilir. Atama tebligatında belirtilen tarihte atandırıldığı görev yerine katılmak zorundadır.

Onbeş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.

Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.

b.   Özlük hakları;

Sivil memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.

Sivil memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği düzenlenen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.

Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Sivil memurlara, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir.

Sivil memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade ederler.

3.   BAŞVURU

a.   Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sivil memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de belirtilen unvanlar için başvurabilir.

(1)  657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen     genel    ve

özel şartlara sahip olmak (19 Eylül   2014 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),

(2)  Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak.

(3)  Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

(4)  Sevk edilecekleri asker hastanesinden "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır),

(5)  Değerlendirmede    başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu   olumlu

olmak ve göreve   başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

(6)  Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü (19 Eylül 2014) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

(7)  Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

(8)  Ortaöğretim (lise) ve Ön lisans mezunları için 2012; Lisans mezunları için 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almış olmak.

UYARI: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurulannda, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

b.   Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1)  Çevrimiçi ön başvurular, 21 Temmuz - 11 Ağustos 2014 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı web adresi üzerinden yapılacaktır.

(2)  Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

(3)  15 Ağustos 2014 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) Kara Kuvvetleri Komutanlığı web adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(4)  Başvurusu kabul edilen adaylar, 27 Ağustos 2014 tarihine kadar posta veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır.

(5)  Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte TABLO-2’de belirtilen tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakata) çağrılacaktır.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c.   Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1)  Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.

(2)  Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

ç. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1)  Ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) TABLO-2’de belirtilen tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(2)  Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, TABLO-2’de belirtilen tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı web adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

4.   SEÇİM AŞAMALARI

a.   Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, uygulamalı sınav ve/veya mülakata tabi tutulacaktır (Hangi unvanlar için uygulamalı sınav yapılacağı TABLO-1’de belirtilmiştir.).

Sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adayların sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri başlatılacaktır.

b.   Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1)  Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; Mülakatlar ise Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır.

(2)  Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde hangi tarih ve saatte hazır olacağı ile tüm adayların mülakat tarihleri TABLO-2’de belirtilen tarihte Genel Ağ üzerinden yayımlanacaktır.

(3)  K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına Ulaşım: Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

c.   Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

     jf.

Dikimevi metro istasyonundan

yürünerek Personel Temin   

Merkezi Komutanlığına  

geönebilir.   irST

 

Dikimevi Metro İstasyonu

Toplam Mesafe : 400 m

K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı

Ön başvuruları kabul edilen adayların gönderecekleri belgeler ile kayıt-kabul aşamasında adaylardan istenen belgeler, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı adresinde yayımlanacaktır.

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1)  Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(4)  Uygulamalı Sınav:

(a)  Sadece TABLO-1’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.

(b)  Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c)  Uygulamalı sınav sonuçlarına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

(5)  Mülakat (Görüşme):

(a)  Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b)  Mülakat, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c)  Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

-6-

d.   Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(a)  Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

(b)  Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. Bir aday unvan/il tercihindeki öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleştirilecektir.

(c)  Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı adresinde yayımlanacaktır.

(ç) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası    gelen    adaydan itibaren   çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların

Kara Kuvvetleri Komutanlığı adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

e.   Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1)  Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, TABLO-2’de belirtilen tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(2)  Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

(3)  Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu

işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (üç is günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

(4)  Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “Sivil Memur Olur/Olamaz” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.

(5)  “Sivil Memur Olamaz” kararlı sağlık raporu alan adaylardan sonuca itiraz etmek

isteyenler, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sevk olmak istediği asker hastanesini belirten itiraz dilekçesi ile şahsen veya posta/kargo yoluyla (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi, ön bildirim belgesinin    iki adet fotokopisi ve ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte)

K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir.

(6)  Başvuruda bulunan adaylar istenilen belgeleri tam olarak gönderen/teslim edenler, itiraz için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.) Sağlık işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların işlemleri sonlandırılacaktır.

(7)  Aday bilgilendirme:

(a)  Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini Kara Kuvvetleri Komutanlığı genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

(b)  Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama tebligatları Kara Kuvvetleri Komutanlığı genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

(c)  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların Kara Kuvvetleri Komutanlığı genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

5.   BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

(a)  Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

(b)  Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

(c)  Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu”nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.Nu.    Başlık   Alt Başlık    Açıklamalar

1        T.C. Kimlik Numarası    T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

2        Adı  Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir bosluk bırakarak yazınız.

3        Soyadı   Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir bosluk bırakarak yazınız.

4    Kimlik

Bilgileri Baba Adı Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5        Anne Adı Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6        Doğum Tarihi  Düzeltilmemiş nüfus kavdına aöre olan doaum tarihinizi aün/av/vıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7        Doğum Yeri    Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

9        Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl    Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.