Harran Üniversitesi Hastanesi Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor!

Harran Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştırılacak KPSS sınavına tabii tutularak sözleşmeli lise mezunu personel alımı yapıyor.

Harran Üniversitesi Hastanesi Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor!

Harran Üniversitesi Hastanesi en az lise mezunu olmak üzere ön lisans ve lisans mezunları arasından hastanelerde çalışmak üzere sağlık personeli alımı yapıyor.

Harran Üniversitesi Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu KPSS (P3) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 adet özel bütçeden farklı kadrolarda çalıştırılmak üzere sözleşmeli lise mezunu personel alımı yapıyor.

Harran Üniversitesi Hastanesi Personel Kadroları

Hemşire: 50 Kişi

Psikolog: 1 Kişi

Fizyoterapist: 1 Kişi

Ebe: 3 Kişi

Laborant: 1 Kişi

Röntgen Teknisyeni: 3 Kişi

Diğer Sağlık Personeli: 1 Kişi

Genel Şartlar

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan muaf tutulmamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma şartını kabul etmek.

İstenen Belgeler

 • Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.
 • 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı,
 • Mezuniyet Belgesi,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,
 • Kimlik Fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi,
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkotlu hizmet dökümü,
 • Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversite’nin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Dışişleri Bakanlığı Lise Mezunu, Sözleşmeli Sekreter Alımı Yapıyor!

 

Exit mobile version