Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilgi ve teknoloji bölümü kapsamında sözleşmeli 18 bilişim personel alımı yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!
Daha Fazla Göster

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tarafından sözleşmeli personel başvuruları başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında alımlar başlamıştır. Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2018 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70’i yabancı dilin %30’u dikkate alınacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel için Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (2) nolu bentte belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmak
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi,konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıl, diğerleri için en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş olmak.

Özel Şartlar

Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 • Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, DLP, Application Control, Sandbox cihazlarının kurulum, yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak,
 • Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda tecrübeli olup, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek bilgiye sahip olmak,
 • Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. Sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarından deneyimli olmak,
 • Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak,
 • UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,
 • Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,
 • Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

 • CCNA sertifikasına sahip olmak,
 • ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 • En az 1.000 istemcili yerel alan ağına (LAN) ve birden fazla lokasyonda geniş alan ağına (WAN) hizmet veren bilgi işlem birimlerinde ağ yöneticiliği yapmış olmak.
 • Tercihen Juniper, Cisco, Fortigate ve HP gibi alanında pazar lideri ağ cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,
 • Kablolu Kablosuz ağlar, Tunelling, Routing, Switching, VPN, DDOS, IDS/IPS, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac teknolojilerinde yetkin olmak,
 • IPS, WAF, WEBfilter, APPfilter, Dos, Ddos vb güvenlik çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Orta seviyede istemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemlerinde yetkin olmak,
 • Tercihen CCNA, CCNP veya muadili ağ sertifikalarına sahip olmak,
 • Sistemlerin performansının izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik öneriler hazırlayabilmek,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilmek,
 • Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirlemek, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirmek/iyileştirmek en iyi uygulamaların entegrasyonunu sağlayarak, gerekli dokümantasyonu hazırlayabilmek,

Sistem Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 • En az 1.000 istemcili etki alanı bulunan (domain) ve birden fazla lokasyonda hizmet veren bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticiliği yapmış olmak,
 • Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında ileri düzeyde operasyonel tecrübe sahibi olmak,
 • Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilmek, kurup yönetebilmek, kısa orta ve uzun vade de kapasite planları çıkarabilecek teknik bilgiye sahip olmak,
 • Her katmanda etki alanı konsolidasyonu projelerinde bulunmuş tecrübe sahibi,
 • Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilecek seviyede teknik bilgiye sahip olmak,
 • Orta seviye network bilgisine sahip olmak,
 • Veri/e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
 • İleri seviye Powershell scripti yazabilecek ve GPO yönetebilecek yetkinliğe sahibi olmak,
 • Tercihen NETAPP, EMC, HITACHI gibi alanında pazar lideri depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,
 • Object Storage Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Proje Yönetim Birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi sahibi,
 • Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilecek.

Kıdemli Sistem Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

 • En az 1.000 istemcili etki alanı bulunan (domain) ve birden fazla lokasyonda hizmet veren bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticiliği yapmış olmak,
 • Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında ileri düzeyde operasyonel tecrübe sahibi olmak,
 • Temel Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi (BIND, Postfix, sendmail, vb)
 • Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilmek, kurup yönetebilmek, kısa orta ve uzun vade de kapasite planları çıkarabilecek teknik bilgiye sahip olmak,
 • Her katmanda etki alanı konsolidasyonu projelerinde bulunmuş tecrübe sahibi,
 • Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilecek seviyede teknik bilgi sahibi olmak,
 • Orta seviye network bilgisine sahip olmak,
 • Orta seviye Linux işletim sistemi bilgisine sahip olmak,
 • Veri/e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
 • İleri seviye Powershell scripti yazabilecek ve GPO yönetebilecek yetkinliğe sahibi olmak,
 • Tercihen NETAPP, EMC, HITACHI gibi alanında pazar lideri depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,
 • Object Storage Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Proje Yönetim Birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi sahibi,
 • Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilecek,
 • Tercihen MS Sistem Mühendisi Sertifikalarını almış olmak,
 • Operasyonel seviyede süreç oluşturabilmek geliştirmek ve uygulamasından sorumlu olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (7 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 • İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (Üç) yıl tecrübeli olmak,
 • UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,
 • Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
 • Tercihen;
 • Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

 • İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 5 yıl tecrübeli olmak,
 • UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,
 • Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

Tercihen;

 • Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

Yazılım Takım Lideri (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

 • İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 5 yıl tecrübeli olmak,
 • Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 • Kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,
 • Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 • Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibemate) konusunda deneyimli olmak,
 • Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

Tercihen;

 • Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

Yazılım Mimarı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

 • İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 10 yıl tecrübeli olmak,
 • Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 • Kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,
 • Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 • Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibemate) konusunda deneyimli olmak,
 • Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak.

Tercihen;

 • Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

Uzman Veri Bilimci (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 • Bilişim alanında en az 3 (üç) yıl sektör tecrübesi sahip olmak,
 • Veri bilimi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak,
 • İyi derecede SQL, Python bilmek,
 • En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sisteminde çalışmış olmak,
 • SQL ile senaryo bazlı veri analizi konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,
 • İstatistik konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Makine öğrenmesi algoritmaları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • ScikitLearn, Numpy, SciPy, Matplotlib, Ggplot2, pandas, seaborn, plotly, Keras, H2O, statsmodel kütüphaneleri ile proje geliştirmiş olmak,
 • CRISP-DM metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Hadoop ortamında makine öğrenmesi çalışmaları yürütmüş olmak,
 • Apache Zeppelin üzerinde en az bir proje geliştirmiş olmak,
 • Finans ve vergicilik sektöründe tecrübe sahibi,
 • Sahtecilik ve risk analizleri projelerinde çalışmış olmak.

Uzman Veri Mühendisi (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 • En az 3 (üç) yıl büyük veri projelerinde çalışmış olmak,
 • İyi derecede Java, Scala ve Python bilmek,
 • En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sisteminde çalışmış olmak,
 • İyi derecede SQL bilmek,
 • ETL süreçlerine hakim olmak,
 • Spark ile proje geliştirmiş olmak,
 • Apache Airflow ve Apache Nifi ile ETL süreçleri yürütmüş olmak,
 • Hortonworks ve Cloudera Hadoop dağıtımlarıyla çalışmış olmak,
 • Impala, Kudu, Kafka, HBase, Sqoop gibi teknolojileri kullanmış olmak,
 • ElasticSearch üzerinde geliştirme yapmış olmak,
 • Druid ve Presto benzeri bellek içi sorgu motorlarıyla çalışmış olmak,
 • Data mart ve veri ambarı modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Finans ve vergicilik sektöründe tecrübe sahibi olmak.

Kıdemli Büyük Veri Sistemleri Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

 • En az 3 yıl büyük veri projesi yönetmiş olmak,
 • En az 10 yıl veritabanı, veri ambarı projelerinde çalışmış olmak
 • Büyük veri topolojilerine hakim,
 • Büyük veri ortamı kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
 • En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sistemini yönetmiş olmak,
 • Karmaşık veri kaynaklarının iş akış süreçlerini yönetmiş olmak,
 • Çok iyi derecede SQL bilmek, SQL performans çalışması yapmış olmak,
 • Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak,
 • Veri tabanı yönetim sistemleri ((Oracle, Teradata, Sybase) ve NoSQL (Hbase, Impala, Hive)) ile çalışmış olmak,
 • Veritabanı yönetimi, veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, yapay zeka,makine öğrenmesi, veriambarı ve iş zekası konularında deneyimli,
 • Finans ve vergicilik sektöründe tecrübe sahibi.

Başvuru Tarihi ve İstenilen Belgeler

Başvurular, 01/06/2021 – 01/07/2021 tarihleri arasında http://www.hmb.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun” doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 01/07/2021 tarihine kadar yapılacaktır. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne (Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü A Blok Belge Yönetimi ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 3. Kat 333 Nolu Oda Devlet Mah. Dikmen Cad. TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde yapılacaktır.

 • Fotoğraflı başvuru formu ve detaylı özgeçmiş belgesi,
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı suretli belgesi,
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir, özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belgeye sahip olmak,
 • ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 • KPSS Sonuç Belgesi; Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)
 • Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Başarı sırasına göre 18 (On sekiz) aday asıl, 18 (On sekiz) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 31/12/2021 tarihine kadar çağırılacaktır.

Sözlü sınav, 27/07/2021 (Salı) tarihinden itibaren COVID-19 virüs salgını nedeniyle yayınlanan liste dahilinde İdarenin belirleyeceği adreste (ANKARA) yapılacaktır. Sınavın kaç gün süreceği ve kişilerin gireceği tarihler 12/07/2021 tarihinde yapılacak olan ilanda yayınlanacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.hmb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir

İletişim Bilgileri

Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü A Blok Belge Yönetimi ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 3. Kat 333 Nolu Oda Devlet Mah. Dikmen Cad. TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA

Telefon: 0 312 497 71 67 – 0312 497 71 68

e-posta:[email protected]

Son Başvuru 01/07/2021 tarihine kadar yapılacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!