Hemşire Nasıl Olunur?

Hemşirelik Türkiye’de oldukça fazla tercih edilen meslekler arasında yer alır. Detaylar mymemur.com.tr'de!

63290
Daha Fazla Göster
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sağlık çalışanları arasında yer almak isteyen kadın ve erkekler hemşire olabilmektedirler. Erkeklere bu meslekte “hemşir” olarak bilinir.

Bu meslek iş imkanlarının çok olmasından dolayı da tercih sebebidir. Her ne kadar daha çok kadınların olduğu düşünülse de, erkek hemşirlerin sayısı da az değildir.

Binlerce kişi bu mesleği yapabilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini merak ederler. Yazının devamından nasıl olunacağı, olmak için izlenmesi gereken yolların neler olduğu, hemşire olmak isteyenlerin hangi özellikleri taşıması gerektiği ve hemşirelerin ne kadar maaş aldıkları gibi pek çok sorunun cevabına ulaşılabilir.

Hemşire Nedir?

Hemşire Nedir?
Hemşire Nedir?

Sağlıklı kişileri hastalıklardan korunma yolları ile ilgili bilgilendiren, beden ve ruh sağlığında rahatsızlık olan hastalara doktor tarafından belirlenen tedavi yöntemlerini uygulayan kişilerdir. Hastaların bakımları ile ilgili planlamalar yaparlar ve uygularlar. Ayrıca bu bakımların denetlenmesinden ve izlenmesinden de sorumlu kişilerdir.

Hemşire Ne İş Yapar?

Hemşire Ne İş Yapar?
Ne İş Yapar?

Bşlıca görevi kişilerin, ailelerin ve toplumun sağlığını bu mesleğin kapsadığı çeşitli girişimlerle korumaktır. Bu çerçevede gereken tüm ihtiyaçların belirlenmesi ve ihtiyaçlara göre hastaların bakımının nasıl yapılacağının planlanması da görevleri arasında yer alır. Bu plana göre gerekli uygulamalar hemşireler tarafından yapılır, değerlendirilir ve denetlenir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak görev yaparlar. Sağlık alanında hizmet verilen tüm sektörlerde etkin olarak görev alabilirler.

Çalıştıkları tüm kurum ve kuruluşlarda hastalarla, hastaların yakınlarıyla ve tüm çalıma arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olan kişilerdir.

Bu meslekte çalışan kişiler doktorlar, laborantlar, hasta bakım personelleri ve diğer tüm sağlık personelleri ile işbirliği yaparak çalışırlar.

Görevleri Nelerdir?

Hemşirelerin Görevleri Nelerdir?
 Görevleri Nelerdir?

Kendi planlayacakları görev ve sorumluluklarının yanı sıra diğer yandan doktorlara bağlı olarak çalışırlar. Görevleri neler olduğu aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır.

 • Sağlık kurum veya kuruluşuna gelen hastanın kabulünü yapmak
 • Hastayı tedaviye hazırlamak
 • İlkyardım müdahalelerinde bulunmak
 • Serum takma, damar yolu açma, enjeksiyon uygulama gibi işlemleri yapmak
 • Ateş ve tansiyon ölçmek
 • Sağlıklı kişilerin hastalıklardan korunması için bilgilendirilmesi
 • Bu bilgilendirmelerin aileler ve toplum bazına yayılması, aile ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanması
 • Hastaların tedavileri kapsamındaki bakımlarında uygulanacak planın hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi
 • Doktorlar tarafından acil durumlar haricinde kendisine yazılı ya da sözlü olarak iletilen tedavilerin zamanında ve eksiksiz uygulanması
 • Hastalarda beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, gerekli acil durum uygulamalarının devreye alınması, bizzat uygulanması
 • Tüm müdahalelerde hasta güvenliğinin sağlanması
 • Tüm müdahalelerde birlikte çalıştığı diğer kişilerin güvenliğinden sorumlu olması
 • Doktorun yönlendirmeleri ile hastalara tanı koyulması sürecinde ortaya çıkan etkilerin izlenmesi
 • Hastaların tedavi süreçlerinde tüm etkilerin yakından takip edilmesi
 • İstenmeyen acil durumlarda mutlaka doktora bilgi verilmesi
 • Bu meslek ile ilgili gerekli eğitimlerin alınması
 • Sağlıkla ilgili mesleğinin elverdiği ölçüde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Mesleğin görev tanımıyla örtüşen tüm yenilikler ile ilgili gerekli araştırmaların takip edilmesi
 • Çalıştığı kurum veya kuruluşta sağlık politikalarının işleyişinin sağlanması adına katkı sağlanması
 • İlgili mevzuatlar çerçevesinde karar mekanizmalarına katılarak katkı sağlanması

Hemşire Yetki ve Sorumlulukları

Sağlık Bakanlığı ve başka sağlık kurumlarında görev alan sağlık çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları 8 Mart 2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Yönetmeliğinin 6. Maddesinde açıklanmıştır.

 • Her ortamda ailelerin, bireylerin ya da toplumların hemşirelik kapsamına giren konularda ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci alanında belirlenen ihtiyaçlar için hemşirelik bakımını kanıtlara dayalı olarak planlar, denetlemesini yapar ve değerlendirir.
 • Yapılan  hizmetin sonuçlarını değerlendirir, hizmet sonucunda eldeki bilgilerden yararlanarak gerekli iyileştirme işlemlerine başlar.
 • Tıbbî tanı ve tedavi sürecinin uygulama aşamasında doktor tarafından, acil durumlar haricinde yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar oluşmasıyla acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında yetkili doktorun isteklerini kabul eder.
 • Hastada belirlenen tedavinin uygulanması için doktor tarafından verilen reçetenin sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri gereğince yerine getirir.
 • Hastaya uygulanacak tedavi işlemlerinde herhangi bir yanlışlık görüldüğünde ilgili hekimle görüşerek bildiride bulunulur. Eğer doktor tedavi yöntemini değiştirmezse durum kayıt altına alınarak yazılı bir şekilde yetkili makama bildirilir.
 • Hastada uygulanan tedavi sürecinin nasıl gittiğini gözlemler ve aksi durumda ilgili doktora bildirilerde bulunur.
 • Görevi teslim alacak kişi gelmeden öncesinde gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden çıkış yapamaz. Olağanüstü haller olmadığı durumlarda ve hemşireye ihtiyaç olmadığı zamanlarda da kurumdan ayrılabilir.
 • Bu alanında kendini geliştirmek için eğitimlerde, danışmalık hizmetleri alımlarında bulunur.
 • Sağlık hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm alanlarda sağlık mevzuatının yürütülmesine katlı sağlar.
 • Hizmetini sunarken dikkat edilecek insan onuruna, mahremiyetine ve kültürel değerlerine azami ölçüde dikkat ederek davranışlar sergiler.

Yapılan tüm tedavi ve uygulamaları kayıt altından tutar.

Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Hemşirelerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bu mesleği seçmek isteyenlerin bazı kişisel özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca insan onurunu ve kişisel mahremiyeti gözeterek mesleğine devam etmesi gerektiğini de bilmesi gerekir.

 • Kişiler arasında hiçbir sebeple ayrım yapmadan çalışacak olmak
 • Mahremiyet ve kültürel değerlere önem vermek
 • Biyoloji bilimine ilgi duyuyor olmak
 • Yardım sever olmak
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak
 • Hızlı ve doğru karar verebiliyor olmak
 • Sürekli tedbirli olmayı yaşam şekli haline getirmiş olmak
 • Düzenli olmak ve düzenli çalışmak
 • Sevgi, şefkat, vicdan gibi olumlu özellikleri gelişmiş olmak
 • Gerektiğinde soğukkanlı olmayı başarabiliyor olmak
 • İletişim konusunda başarılı olmak
 • Vardiyalı ve yoğun çalışma düzenine ayak uydurabilecek olmak

Nasıl Hemşire Olunur?

Türkiye’de hemşire olmak isteyenler için iki farklı yol bulunur. Bunlardan biri Hemşirelik Meslek Yüksekokullarından mezun olmak, diğeri de Sağlık Bilimleri Fakültelerinden mezun olmaktır.

Sağlık meslek lisesi öğrencileri liseden sonra üniversitelerin 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Sağlık Meslek Yüksek Okullarında eğitim görürler. Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenciler, mezun olmalarının ardından hemşire yardımcısı olarak görev alabilirler. Aynı kişilerin bu mesleği istemesi halinde üniversitelerin yine 2 yıllık eğitim veren Sağlık Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik bölümlerini bitirmesi gerekir. Bu yol izleyebilecekleri ilk yoldur.

Diğer yol ise düz liseden, açık öğretim lisesinden ya da Anadolu lisesinden mezun olması fark etmeksizin her lise mezununun üniversite sınavında 4 yıllık lisans eğitimi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni tercih ederek mesleğe adım atmasıdır. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin bölümünden mezun olan kişiler, mezuniyetlerinden sonra mesleğe başlayabilirler.

Yani bu meslekte resmen unvan alınabilmesi için üniversite mezunu olmak ve en az 2 yıllık ilgili ön lisans programından mezun olmak gerekir. Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olanların unvanı yardımcısıdır.

2014 yılına kadar Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan herkes unvan alabiliyordu. Ancak ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler neticesinde bu okullardan mezun olanlar artık okudukları bölüme göre yardımcısı – ebe yardımcısı – sağlık bakım teknisyeni oluyorlar.

Nerelerde Çalışırlar ?

Hemşireler Nerelerde Çalışır?
Nerelerde Çalışırlar?

Gerekli mezuniyet şartlarını yerine getiren kişilerin KPSS kısa adlı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek devlet kadrosunda çalışma imkanları bulunur. KPSS sonrasında devlet hastanesi, sağlık ocakları, 112 Acil Servis gibi pek çok sağlık kurumunda görev alabiliyorlar. İşte çalışma alanları;

 • Sağlık ocağı
 • Dispanser
 • AÇSAP
 • Sıtma Savaş Dispanseri
 • Cüzam-Lepra Savaş Dispanser
 • Deri ve tenasül Hastalıkları dispanser
 • KETEM (Kanser Erken Teşhis- Tarama Merkezi)
 • Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
 • İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi
 • Toplum Sağlığı Merkezi
 • Aile Hekimliği Birimi
 • Sağlık Merkezi
 • Kurum Tabiplikleri
 • Ruh Sağlığı Dispanseri
 • Okul Sağlığı Hemşireliği
 • İş Sağlığı Hemşireliği
 • Huzurevi Hemşireliği
 • Yaşlı-Bakım Merkezi Hemşireliği
 • Özürlü Bakım Merkezi Hemşireliği
 • Evde Bakım Merkezi
 • Ayaktan Tanı-Tedavi Merkezi
 • Tıp Merkezi
 • Dal Merkezi
 • Poliklinik
 • Sağlık Kabini
 • ADSM
 • Diş Hastanesi
 • Diş Tedavi Merkezi
 • Diş Polikliniği

İlgili Bölümler:

 • Klinik
 • Yoğun Bakım
 • Ameliyathane
 • Acil Servis
 • Enfeksiyon Kontrol
 • Diyabet Eğitim
 • Kemoterapi
 • Poliklinik
 • Nütrisyon
 • Endoskopi
 • Hemodiyaliz
 • Yeni Doğan
 • Eğitim
 • Anne Sütü Emzirme Eğitim
 • Onkoloji Eğitim
 • Girişimsel Kardiyoloji
 • Sterilizasyon
 • Radyasyon Onkoloji
 • EEG
 • EMG
 • EKG
 • Radyoloji
 • Triaj
 • Doğumhane
 • Doku ve Organ Nakli
 • Koroner Yoğun Bakım
 • KVC
 • Bronkoskopi
 • Aile Hekimliği Hemşiresi gibi alanları bulunmaktadır.

Ayrıca özel hastanelerde ya da laboratuvarlarda da çalışma imkanına sahip oluyorlar.

Kursuna Giderek Hemşire Olunur mu?

Ülkemizde bazı üniversiteler bünyesinde ve Sağlık Bakanlığı il – ilçe sağlık müdürlükleri tarafından açılan kursları bulunur. Ancak bu kurslar bu mesleğe girmek isteyenler için değildir. Meslek için gerekli eğitimlerini tamamlayan ve kendini meslekte geliştirmek isteyen kişiler kurslara giderek çeşitli eğitimler alabilirler. Bu sayede çalışacakları uzmanlık alanında kendilerini geliştirmiş olurlar.

Devlet ya da özel kurslarında katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilir. Bu sertifika o alanda mesleği kapsamında uzmanlaştığını gösterir. Böylece iş alanları daha da genişlemiş olur.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak sertifika eğitimi veren kurslarda aşağıdaki eğitimler yer alır.

 • Acil Bakım Eğitimi
 • Yoğun Bakım Eğitimi
 • Koroner Yoğun Bakım Eğitimi
 • Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
 • Kemoterapi Eğitimi
 • Stoma Bakım Eğitimi
 • Ameliyathane Eğitimi
 • Akut Psikiyatri Eğitimi
 • İç Hastalıkları Eğitimi (Dahiliye)
 • Çocuk Hastalıkları Eğitimi
 • Genel Cerrahi Eğitimi
 • Radyoloji Güvenliği Eğitimi
 • Perinatoloji Eğitimi
 • Gebe okulu Eğitici Eğitimi
 • Sterilizasyon Eğitimi

Ne Kadar Maaş Alır?

Ne Kadar Maaş Alır?
Ne Kadar Maaş Alır?

Maaşları devlet bünyesinde mi, özel sektörde mi çalıştıklarına göre değişir. Hastanede hangi bölümde görev yaptığının da maaşına etkisi vardır. Kamuda görevli olanların 2021 yılının ocak ayında aldığı net maaş 5.868 liradır. Devlet memuru statüsünde görev yapanın maaşı ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa zamlanır.

Başhemşire Nasıl Olunur?

Sağlık ocaklarında ve hastanelerde ya da sağlık kurumlarında hemşireleri yönetme işlemlerini yapmaktadırlar. Son yapılan düzenlemelerde ise kamuda başhemşire isimleri Sağlık Bakanlığı Hizmetleri Müdürü olarak değiştirilmiştir. Görev alanlarında ise Başhemşire olabilmek için ilk olarak eğitim şartı vardır. Devlet hastanelerinde hemşire olmak için sağlık bölümlerinde herhangi birinden lisans mezunu olmak yeterlidir. Özel hastane şartlarında ise lise mezunu olabilmek de yeterli olabilmektedir.

Görevleri Nelerdir?

 • Hemşirelik hizmetlerinin planlanması yürütülmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Hemşirelik hizmetleri organizasyonu için görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli tutulmasından sorumludur.
 • Hemşirelik hizmetlerinde sorumlu tutulan personelleri, ilgili birimlere görevlendirme yapar ve göreve karşı uyumları sağlanır.
 • Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler,
 • Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar.
 • Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum sağlamada, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programları planlamada, uygulamada ve değerlendirilmede de sağlar.
 • Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane ortaklığını sağlar,
 • Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.
 • Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur. Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır.
 • Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.
 • Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.
 • Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar, protokol geliştirir ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar.
 • Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır. Gözetmen hemşire Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür.

Başhemşire Eğitiminin Verildiği Yerler ve Süresi

Başhemşire alanında verilen eğitimleri üniversiteler 4 yıllık hemşirelik bölümünde ilk olarak verilmektedir. Diğer eğitim bölümlerinde ise diyetisyenlik ve ebelik gibi bölümlerde de sağlanmaktadır. Bu eğitimin yanı sıra Başhemşireler için deneyim ve bilgi birikimi daha çok önemlidir. Bu nedenle Başhemşire olmak isteyen kişiler lisans eğitimi sonrasında da mesleki alanda kendimi geliştirmeye devam etmektedir. Ayrıca Başhemşire aylık geliri, ortalama 5.000 TL ile 6.000 TL arasında tutulmaktadır.

Doktor Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

1
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Hemşire Nasıl Olunur?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!