1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Adaylığı Sınavı Başvuruları Başlıyor
İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Adaylığı Sınavı Başvuruları Başlıyor

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Adaylığı Sınavı Başvuruları Başlıyor

İçişleri Bakanlığı , İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı, kaymakam olmak için şartlar, kaymakam olma şartları, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, kaymakamlık sınavı, kaymakam olma sınavı, kaymakamlık müracaatları, 2014 kaymakam alımı, içişleri kaymakam atama

A+A-

İçişleri bakanlığı tarafından yapılan ilan ile Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına kaymakam adayı ataması yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılacak kaymakam adayı sayısı 60 olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Adaylığı Sınavına başvuracak olan adayların ŞARTLARI

Üniversitelerin        Siyasal Bilgiler. Hukuk. İktisat. İşletme. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekiyor. Yaş olarak ise 01.01.1979 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar sınava giriş için uygun yaşta olacaklar. 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 80 ve üzeri almak ise kaymakam Adaylığı alımı için bir diğer şart. Adayın  Kaymakam adaylığı mülakatında daha önce üç defa başarısız olmamış olması gerekiyor.

 

Adaylar başvurularını e-Devlet şifre numarası ile 04-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı internet adresinden “Kaymakam Adaylığı Müracaat Formü’nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurunun tamamlanması için. “Başvuru işlemi basarıyla tamamlandı.” açıklaması mutlaka görülmelidir. Elektronik ortamda müracaat formuna yüklenilecek fotoğraf, fiziksel olarak adayın tanınmasını sağlayacak nitelikte (250x360 piksel boyutunda) vesikalık fotoğraf olacaktır. Birinci aşama başvumlar için tanınan son gün saat 18:00’de sistem müracaatlara kapatılacaktır. Birinci aşama başvuruları Bakanlıkça kabul edilenlerden KPSSP37 puanı en yüksek 1200 kişi ve 1200. kişiyle aynı puanı paylaşan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Bu adayların isim listesi Bakanlıkça 18 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlığın İçişleri Bakanlığı  internet adresinde ilan edilecekti-.

İkinci Asama Başvurular: Listede ismi bulunan adaylar sınav ücreti olarak 20-27 Ağustos 2014 tan İlleri arasında Akbank. Denizbank. T. Halk Bankası. Kuveyt Türk Katılım Bankası. Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla, T.C. Ziraat Bankasının ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak ÖSYM adına 90,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı banka kartı ile de yatırılabilecektir. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir.

Sınav ücretini yatıran adaylar, aynı tarihler içerisinde ÖSYM’nin htpp://ais.osymgov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile Aday Başvuru Formuna başvum bilgilerinin girişini yapacaklardır. Adayların, başvumlanmn tamamlanması için, “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka gönneleri ve aday başvum kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Sınav ücretini yatırdığı halde ÖSYM’nin internet adresinden Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmayan adayların sınav başvurulan tamamlanmamış olacağından bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve yazılı sınava alınmayacaklardır.

Başvum koşullarını taşımayan, başvuru koşullanın taşıdığı halde ikinci aşama başvurusunu yapmayan, başvumsu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkaıılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, birden fazla sınav ücreti yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecekti-.

YAZILI SINAV, MÜLAKAT VE ATAMA

Yazılı sınav 20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:30'da Ankara’da yapılacak ve 2 saat sürecektir. Adaylar Sınava Giriş Belgesini sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri internet adresinden T.C. kimlik numaralan ve aday şifrelerini girerek edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon bilgileri, sınav tarih ve saatini gösteren bilgiler ile fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) bulunan nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulunduracaklardır. (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecekti.) Bunların dışındaki diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Yanında bu özelliklere sahip kinlik belgeleri obnayaıı adaylar sınava alınmayacaktır. Bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Koordinatörlerimi ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Sağlık durumunda sonradan oluşan bir nedenle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullananlar sınava alınmayacağından durumlarını sağlık raporu ile belgelendierek dilekçe ile 17.09.2014 günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-Sınav Hizmetleri Daie Başkanlığına ulaştınnalıdırlar.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecekti. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” ile “Sınava Giriş Koşulları” bölümünde yer alan mevzuat hükümlerine uymak zomndadır. Sınav bina salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecekti.

Yazılı Sınav Soruları: Sınavda adaylara, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları ile ilgili çoktan seçmeli somlardan oluşacak test uygulanacaktır.

Yazılı sınav değerlendirmesi: 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda 70 puanın altında olmamak kaydıyla puanı en yüksek 240 aday ve 240. adayla aynı puanı alanlar yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. ÖSYM 30 gün içinde yazılı sınav sonuçlanın internet sitesinden duyuracak, ayrıca adayların adreslerine sonuç belgesi göndermeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin Ösym Sonuç internet sitesinden öğrenebileceklerdi. Sınavı kazanan adaylara Bakanlıkça yazılı tebligat yapılacak ve gerekli belgeler bu aşamada alınacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai basan listesi Bakanlık kapılarındaki ilan panosundan ve İçişleri Bakanlığı internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edemeyecekti.

Sınavı kazananlann atama işlemleri; yetiştirme planına ve staj programı dönemlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenecek tarihte yapılacaktır. DİĞER HUSUSLAR

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyum doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır. Bu adaylann inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

Adayların, İçişleri Bakanlığı ve  Ösym aday İşlemleri adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecek, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.