İçişleri Bakanlığı Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Detaylar mymemur.com.tr'de!

61510

İçişleri Bakanlığı Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Türkiye’nin iç güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu bakanlıktır. Ayrıca il yönetimlerinin düzenlenmesinden, mahalli idarelerin yönetilmesi ve gelişiminden, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinden, doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlarda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesinden de İçişleri Bakanlığı sorumludur.

İçişleri Bakanlığı Tarihçesi

İçişleri Bakanlığı’nın temelleri Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat Döneminde Sadrazam Kethüdalığı adıyla kurulmasına dayanır. Daha sonra 1835 yılında adı Mülkiye Nezareti olarak değiştirilmiştir.

Bugünkü İçişleri Bakanlığı 1837 yılında Dahiliye Nezareti adını almış, 1859 yılında yeni kanunlara göre teşkilat yapısı belirlenmiştir.

Cumhuriyet döneminde doğan çeşitli ihtiyaçlara göre merkez ve taşra teşkilatlarının yapısında değişiklikler gerçekleşmiştir. Teşkilat yapısı 1983 yılının sonlarında düzenlenmiş, 14 Şubat 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3152 sayılı Kanun’la yeni yapısının devamlılığı sağlanmıştır.

Son olarak Bakanlığın görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı 2 Temmuz 2018 tarihinde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Ne İş Yapar?

İçişleri Bakanlığı Ne İş Yapar?

İçişleri Bakanlığı temel hakları ve hürriyetleri esas kabul etmek suretiyle Türkiye’nin iç güvenliğinden, kara sularının, sınırlarının güvenliğinden sorumludur. Ayrıca göç politikalarını oluşturur. Kamu hizmetlerini koordine eder. İle ve ilçe yönetimlerini düzenler, denetler. Afet durumunda toplumun dirençli olma için önlemler alır. Sivil toplumu destekler. Nüfus ve vatandaşlık işlerini yürütür.

Görevleri Nelerdir?

 • İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren iç güvenlik kuruluşların yönetilmesi, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, güvenliğin,  kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması,  Anayasa’da belirtilmiş olan tüm hak ve özgürlüklerin korunması
 • Tüm sınır, kıyı ve karasularının korunarak, emniyetinin sağlanması
 • Karayollarındaki trafik nizamının sağlanması ve denetlemeye tabi tutulması, karayollarındaki trafik düzeninden sorumlu olunması ve denetlenmesi,
 • Suç işlenmesinin önüne geçilmesi, tüm suçluların takip edilerek yakalanmasına öncülük edilmesi
 • Tüm kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilerek, gerekli takip faaliyetlerinin sürdürülmesi
 • Ülkenin iç politikasına uygun olacak şekilde tüm yerleşim yerlerinin durumlarına dair denetlemelerin gerçekleştirilmesi, bu konuda Cumhurbaşkanlığı makamına önerilerin iletilmesi
 • Ülkenin idari bölümlere ayrılmasının sağlanması, il ve ilçe genel yönetimlerinin düzenlenmesi
 • Nüfus ve vatandaşlık faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pasaport faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tüm yasalarla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile atanan görevlerin yerine getirilmesi

İçişleri Bakanlığı’na Bağlı Birimler

Bakanlığa bağlı birimler hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlar olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • KİHBİ Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Bağlı Kuruluşlar

 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu

Yeni düzenlemeye göre İçişleri Bakanlığı’na bağlı görev yapan kadroların belirlenmesi, yönetilmesi, kullanımı ve iptali gibi kararlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre gerçekleştirilecek.

Uzman istihdamı konusunda İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev verilecek olan 657 saylı Devlet Memurları Kanunu’na uygun şekilde İçişleri Uzmanı – İçişleri Uzman Yardımcısı – İl Planlama Uzmanı – İl Planlama Uzmanı Yardımcısı pozisyonları için yeni personeller işe alınabilecek.

Ticaret Bakanlığı Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

 

Exit mobile version