1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

A+A-

7 Temmuz 2014 Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

I. II. ve III. Sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı (preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Barajını tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yıl sonu sınavına giremez ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. İlgili pratik ders ile ilgili dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.

7 Temmuz 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29053

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  21/10/2013 tarihli ve 28798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13  (1) I. II. ve III. Sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı (preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Barajını tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yıl sonu sınavına giremez ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. İlgili pratik ders ile ilgili dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.

(2) Klinik uygulamalar (Stajlar); III. IV. ve V. Sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Bunlardan;

a) III. sınıflar gözlemci öğrenci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Diş hekimliği meslek eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

b) IV. ve V. sınıf klinik uygulamaları (stajlar), Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitim-öğretim yılı başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(4) Öğrenciler, yıl sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama (staj) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili Anabilim DalıBaşkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(5) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.

(6) Gerekli olduğu durumlarda Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve staj yapılması ve yine pratik uygulamalı ders ve staj için dışarıdan öğrenci başvuruları; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(7) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan III. ve IV. sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerde ilgili Anabilim Dalı başkanlıklarının izni ve düzenlemeleri ile ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

(8) V. Sınıf öğrencileri, Dekanlık tarafından görevlendirilen danışman yönetiminde bir bitirme ödevini başarı ile tamamlamak zorundadır.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Staj sonu sınavı, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Klinik uygulama ödevleri (staj barajları) eksiksiz ve başarılı olarak tamamlandığı takdirde staj sonu sınavı yapılır. IV. ve V. sınıf staj sonu sınavı ile ilgili esaslar ve staj barajları tamamlanmadığında uyulması gereken kurallar, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.”

“(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınava katılamayanöğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınav, ara sınavlar ve bütünleme için kullandırılır. Hastalık nedeni ile sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Türkiye’yi, Üniversiteyi ve fakülteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı puanı; yıl içi puan ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yıl sonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Preklinik derslerinin yıl sonu sınavında önce pratik sınav sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava alınırlar. Staj sonu sınavından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Diğerleri başarısız sayılırlar.

(3) Ders Kurulları sınavlarının puan ortalamasının %60’ı ile ders kurulu yıl sonu sınavının %40’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır. Ancak, ders kurulları puan ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler dilekçe ile başvurmalarıhalinde, yıl sonu sınavına girmezler. Ders kurulları puan ortalaması, yıl sonu sınav puanı olarak kabul edilir.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22  (1) Pratik çalışmalardan olan laboratuar/preklinik çalışması, tartışma, seminer, staj ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Teorik derslerin %30’undan fazlasına, pratik çalışmaların ise %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci (F1) notu alır ve o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. İlgili dersin tekrarı bir sonraki ders yılında yapılır. Derslerde yoklama yapılmasından öğretim üyesi, devamsızlıkların hesaplanarak takip edilmesinden öğrenci işleri birimi sorumludur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki oranlar aşıldığında, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenöğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak başarısız sayılır ve (E) notu alır.”

MADDE 6  Bu Yönetmelik 22/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2013

28798

 

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.