1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alımlarında Değişiklik Yapıldı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alımlarında Değişiklik Yapıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alımlarında Değişiklik Yapıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik personel alımına dair değişikliklerin tamamı için tıklayınız.

A+A-

İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı temin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik 27 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yer alan yer alan tanımlardan Başmakinist, Birinci Zabit, Gemici, Gros Tonilato, Güverte Lostromosu, İkinci Makinist, Kabotaj Seferi, Kaptan, KPSS, Liman Seferi, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı kaptan, Sınırlı Makine Zabiti, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sözleşme, Usta Gemici, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Vardiya Zabiti, Yakın Kıyısal Sefer, Yürütme Gücü (kW) tanımları yürürlükten kaldırıldı.

SUEM Teminine İlişkin Usul ve Esaslar bölümünde yer alan öğrenci kaynakları maddesinde yapılan değişikliklerin eski ve yeni hükümleri yayımlandı. Eski ve yeni hükümler şu şekildedir.

Yeni hüküm: SUEM’in öğrenci kaynakları şartlarına ek olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek bölümlerden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartı aranır.’’

Eski hüküm: Güverte bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için; Sözleşmenin öngördüğü ve Genel Müdürlüğün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmek.

Makine bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için; Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmek.

Sivil kaynaklı adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli ile adayların çağrılması maddesinde yapılan değişiklikler şu şekildedir:

Yeni hüküm: Adayların KPSS ile ALES taban puanı ve puan türü Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS ve ALES taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek adaylar için KPSS ve ALES notu istenmemesi durumunda ön başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.

Eski hüküm: Adayların KPSS ile ALES taban puanı ve puan türü Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS ve ALES taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerin, güverte bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için gerekli şartlarda yapılan değişiklikle yeni hüküm şu şekilde oldu:

Adayların KPSS taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan lisans mezunu erkek, lisans mezunu kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak kontenjanın en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek adaylar için KPSS notu istenmemesi durumunda ön başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.

Sivil kaynaklı adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli ile adayların çağrılması maddesinde yapılan değişiklikler şu şekildedir:

Yeni hüküm: Adayların KPSS taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan lisans mezunu erkek, lisans mezunu kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak kontenjanın en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek adaylar için KPSS notu istenmemesi durumunda ön başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.

Eski hüküm: Adayların KPSS taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan lisans mezunu erkek, lisans mezunu kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak kontenjanın en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili bu hüküm uygulanmaz.

Adaylarda aranacak niteliklere yeni hüküm eklendi: Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.

Mülakat sınavı maddesinde yapılan değişiklikler şu şekildedir. Eski hüküm: Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın astsubaylığa istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

Yeni hüküm: Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın astsubaylığa istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek ihtisas gerektiren branşlarda istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için yukarıdaki kriterlere ek olarak mesleki bilgi düzeyi kriteri de uygulanır ve mesleki bilgi kriteri kırk puan, diğer beş kriterin her biri oniki puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı maddesine yeni hüküm eklenmiştir: Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS notu istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Yönetmelik değişikliklerinin tam metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler