Kadroya Geçmeden Askere Gidilirse Süreç Nasıl İşler?

Taşeronda bulunan ancak, kadroya geçiş süreci boyunca askerde olan kişilerin süreç durumu. Detaylar...

66728

Kadroya Geçmeden Askere Gidilirse Süreç Nasıl İşler?

Kadroya Geçmeden Askere Gidilirse Süreç Nasıl İşler?

Kadroya Geçmeden Askere Gidilirse Süreç Nasıl İşler? Taşeronda bulunan ancak, kadroya geçiş süreci boyunca askerde olan kişiler için 696 sayılı KHK’da açıklanmış olan düzenlemeye bakıldığı zaman; kadroya geçiş sürecinde 4/12/2017 tarihinde askerde bulunanlar ve bu sürecin tamamında veya herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren kadroya geçiş sürecinin başlayacağı veya kaldığı yerden devam edilebileceği görülmektedir.

Buradan da anlaşılıyor ki; 4/12/2017 tarihinde askerde olan işçiler veya kadroya geçiş sürecinde askere gitmek zorunda kalan işçiler askerden döndüklerinde işlerine devam edebileceklerdir.

Askerden Dönen Kamu İşçisi Eski İşinde Çalışabilir mi?

Askerden Dönen Kamu İşçisi Eski İşinde Çalışabilir mi?

Konu ile alakalı 4857 sayılı İş Kanununca daha kapsamlı açıklamalar yapılması gerekirse; ilk olarak İş Kanunu’nun işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi, işçilerin hak ve yükümlülükleri, aynı şekilde işverenin işçiye karşı sorumlulukları konusunda bakacağımız ilk yasal dayanak olduğunu söylemek mümkündür.

İşçinin askerlik veya kanundan doğan çalışma ödevi ile işten ayrılması iş sözleşmesinin fesih nedenlerinden birisi olduğu görülmektedir. Askerden dönen ve eski işinde yeniden çalışmak isteyen işçiyi, işveren işe almak zorunda olduğu 4857 sayılı iş kanununda açıkça belirtilmiştir. Bu durum İş kanunun “Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma” başlığı adı altında 31. Maddesinde açıklanmıştır.

Bunun yanı sıra yeni kanunda askerden döndüğü zaman işe başlatılmayan işçinin, kurum tarafından başlatılmaması halinde işçiye tazminat ödenmesi mecburidir.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan Kamu İşçisi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan Kamu İşçisi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kamuda çalışan işçisinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirme hakkı bulunmaktadır. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14. Maddesinde  “c)Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda” sürekli işçilerin kıdem tazminatını talep etme hakkı olacağı kararına bağlanmıştır. Yani, iş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshedilmesi halinde, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Fakat askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatı hakkı talep edemez. Ayrıca işçinin askerlik hizmeti sonrası işine dönmesi için, işten ayrılırken kıdem tazminatı almış olması işe dönüş hakkına herhangi bir engel teşkil etmez.

Memuriyet Öncesi Askerlik Yapan Memurun Yıllık İzin Hakkı Nasıl Olur?

Exit mobile version