1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. Kamu Gözetimi Kurumu Personel Alımı Yapacak
Kamu Gözetimi Kurumu Personel Alımı Yapacak

Kamu Gözetimi Kurumu Personel Alımı Yapacak

Kamu Gözetimi Kurumu 1 Ağustos 2014 Cuma günü yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu Gözetimi Kurumu alımını yapacağı personel için başvurular

A+A-

Kamu Gözetimi Kurumu 1 Ağustos 2014 Cuma günü yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu Gözetimi Kurumu alımını yapacağı personel için başvurular 18 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak ve 1 Eylül 2014 tarihinde ise son bulacak. Alımı yapılacak olan personel Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9. derece kadrolu Uzman Yardımcısı kadrolarında görevlendirilecek. Toplamda ise 20 uzman yardımcısı alacak. Giriş Sınavı ise hem yazılı hem de mülakattan oluşacak. Detaylara aşağıdaki metinden ulaşabilirsiniz.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9. derece kadrolu Uzman Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 20 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1-      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşıması.

2-      Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

3-      ÖSYM tarafından 6, 7 Temmuz 2013 veya 5, 6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P53, KPSS P63 veya KPSS P101 puan türlerinden herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunması, (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

4-      Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibanyla otuzbeş yaşım doldurmamış olması (1/1/1979 t ar illinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5-      Görevim devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvuralan. 18/08/2014 tarihinde başlayıp 01/09/2014 tarihi mesai saati itibariyle sona erecekti-.

Başvurular, elektronik ortamda “Kamu Gözetimi Kurumu web ” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Fonnıı'’nun açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin tüm bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum resmi internet sitesinden (Kamu Gözetimi Kurumu) temin edilebilecektir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 13—14/09/2014 tarihlerinde dört oturumda Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu “Kamu Gözetimi Kurumu” internet sayfasında ve e-Devlet portalmda yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun “Kamu Gözetimi Kurumu” internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

 

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü;

Muhasebe, Hukuk. Maliye ve İktisat-İşletme konularından klasik sınav şeklinde dört oturumda gerçekleştirilecek olup, sınav konulan şöyledir:

a)             İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat. Uluslararası İktisat, Para ve Banka, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, İstatistik ve Ekonometri (Genel bilgiler)

b)             Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Mâliyesi Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c)              Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler)

d)             Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi. Mali Tablolar Analizi, Genel Matematik ve Ticari Hesap

e)              İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikalan, İşletme Finansmanı, Pazarlama.

Yukanda alanlar itibanyla belirtilen konu gruplan, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konulann tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir,

 

Yazılı Smavıu Değerlendirmesi

Yukanda belirtilen yazılı sınava ilişkin dört ana sınav grubunun her biri için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sınavda başanlı sayılmak için, bu gruplann her birinden en az yansı kadar not alınması ve alman notlann aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağnlacaktır. Aynca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağnlır.

Yazılı sınavda başanlı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “Kamu Gözetimi Kurumu” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınav adaylann;

-                 Sınav konulanna ili skin bilgi düzeyi,

-                 Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-                 Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

-                 Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandmcılığı,

-                 Genel yetenek ve genel kültürü,

-                 Bilimsel ve teknoloj ik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayn puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başanlı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanlann aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.