1. HABERLER

  2. MEMUR HABERLERİ

  3. Kamu-Sen'in KPDK'da Gündeme Getirdiği 59 Talep
Kamu-Sen'in KPDK'da Gündeme Getirdiği 59 Talep

Kamu-Sen'in KPDK'da Gündeme Getirdiği 59 Talep

Türkiye Kamu-Sen tarafından Kamu Personeli Danışma Kurulu KPDK toplantısında Bakan Selçuk'a memur ve tüm çalışanların sorunları ile ilgili talepler sunuldu. İşte 59 başlıkta memurların sorunları ve talepler.

A+A-

2018 yılının ikinci Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda yapıldı. Çalışma hayatının sorunları oldukça fazla olduğunu belirten Genel Başkan Önder Kahveci, bu sorunlar hassasiyetle gözden geçirilerek çözümler bulunması gerektiğini belirtti.

Ayrıca bu sorunlara yıllardır vakıf olan Devlet Personel Başkanlığı’nın kapatılması yönündeki adımları doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bilgi ve birikimin oldukça fazla olduğu bu kurumun daha da işlevsel bir hale gelmesini ve daha aktif bir şekilde çalışması gerektiği vurgulandı.

15 Mayıs itibariyle kurumlar yeniden tasnif edilecek. Değişikliğin mümkün olduğunda az olması gerektiği vurgulandı. Çünkü her değişiklik saha da ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu konuda dikkatli adımlar atılması gerekmektedir.

Sendikal Ayrımcılık Ortadan Kalkmalı!  Kamuda ciddi sorunlar yaratan sendikal ayrımcılık artık ortadan kalkmalı. 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişiminden beri yaşananlar ortada. Senin adamın, benim adamım söylemlerinin bedelini hep birlikte görüldü. İçinde bulunulan sürecin ruhuna uygun davranılmalıdır açıklaması yapıldı.

Liyakat ve ehliyet ilkesi hayata geçirilmeli. Unvan değişikliği sınavlarına işlevsellik kazandırılmalı. Mülakat sistemine artık dur denilmeli. Bu sistemde haklar gasp ediliyor. Bize göre mülakat sistemi doğru bir yöntem değildir. Amaç kamuda illegal örgütlerin engellenmesi ise yazılı sınav sonrasında ciddi bir güvenlik soruşturması yapılarak bu halledilebilir. İşe girerken birilerine sadakat aranmamalı devlete ve millete sadakat aranmalı.

Memurlara Ek Zam Kaçınılmazdır! Son ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesim memurlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler oldu. Atılan imzalar sonunda alınan zamlar ortada. Enflasyona karşı maaşlar yenik düştü. Bizler Ek zam talebimizi kamuoyu ile paylaştık. Her ay yapılan asgari geçim rakamları ortada, Ocak’tan bu yana dört kişilik ailenin zorunlu giderlerinde bin 53 lira artış var ama maaşlardaki artış bunun yarısından bile az. Harcamalar artmış gelirler de ise bir artış yok.

Ek zam kaçınılmazdır. Bu talebin Sn. Cumhurbaşkanına mektupla iletildiğini ve karşılık bulması gerektiğini belirtti. Bundan sonraki süreçte enflasyona dayalı ücret politikasından vazgeçilmesi gerektiği belirtildi. Enflasyon oranındaki zam sıfır zam demektir. Memurlar artık refah payı ve büyümeden pay verilmesini talep ediyor.

Yetkili konfederasyon tarafından öngörüsüz bir toplu sözleşmeye imza atıldığını hep birlikte görülüyor denildi. Bütçe kanunu revize edilmeli ve 2019 yılı için belirlenmiş oranda da artış sağlanmalıdır. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak ek zamda ısrarcı olunduğu bir kez daha vurgulandıu.

Ek Gösterge Bütün Memurları Kapsayacak Şekilde Yeniden Düzenlenmeli!  3600 ek gösterge meselesine gelince, dört meslek grubuna verileceği ifade edildi. Biz bu konuyu yıllardır hep gündeme taşıdık ama bugün bir düzenleme yapılacaksa bütün kamu çalışanları bundan yararlanmalı. Çalışma barışı zedelenmemeli. Yardımcı hizmetler sınıfının da ek gösterge alacağı kademeli bir artış talep ediyoruz. Bu konuda çalışmamızı yaptık, bu çalışmamız TBMM’ye getirildi. Beklentiler boşa çıkarılmamalı. Bu düzenleme aynı zamanda ek zam talebinin bir kısmını da karşılayacaktır.

Sözleşmeli Sorunu Gündemimizden Çıkarılmalı! Sözleşmelerin kadro talebini artık kimse görmezden gelemez. Geçmiş yıllarda bu arkadaşlara kadro verildi, şimdi de verilebilir. Biz güvenceli istihdamdan yanayız. Bir ambulans içinde farklı farklı istihdamlar var. Böyle bir durumda çalışma barışı olabilir mi? Ücretler, haklar farklı.

Sözleşmeli çalışmayı ne isim altında olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Sözleşmeli çalışan öğretmen, sağlık personeli … hepsi perişan, aileler parçalanıyor. Bu insanlar bunu hak etmiyorlar. Eleman sıkıntısı çekilen bölgelere teşvik edici adımlar atılabilir. Sözleşmeli çalışanlar kadroya alınsın ve bir daha bu konu açılmamak üzere kapansın.

Kamuya Liyakat, Adalet ve Hakkaniyet Gelmeli! Kamuda performans değerlendirme sisteminden vazgeçilmeli, verimlilik liyakatli yöneticilerle sağlanmalı, Bu sisteme göre verimli bir çalışma olmaz.

Vergi dilimleri meselesi yine çalışanların belini büken diğer bir başlıktır. Enflasyonla yaşanan kayıp vergi yükü ile iyice artmaktadır. Bu konu da yine tekrar değerlendirilmelidir” diye konuşan Genel Başkan Önder Kahveci diğer 59 sorunu ve talebi şöyle sıraladı.

1- Daha önceki Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar görüşülmeli. 

2- Ekonomik gelişmeler karşısında eriyen memur maaşlarının telafisi için ek zam yapılmalı.

3- Devlet Personel Başkanlığı kapatılmamalı.

4- Hükümetin ve diğer siyasi partilerin seçim vaadi olan Ek Gösterge konusu, tüm kamu görevlilerini kapsayacak ve aksaklıkları giderecek şekilde genişletilerek bir an önce ele alınmalı.

5- Memurlara yapılan bütün ek ödemeler emekli maaşı hesaplamasına esas alınmalı, emeklilere de sosyal yardım ödemesi yapılmalı, ek göstergeye bağlı olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranları yükseltilerek emekli maaşları artırılmalı.

6- 5510 sayılı Kanun’la birlikte yükselen emeklilik yaşı ve çalışma süresine uygun olarak 657 sayılı kanunla belirlenen kıdem yılı üst sınırı kaldırılmalı.

7- Tüm geçici, vekil ve sözleşmeli personel ile memur işi yapan kamu işçileri kadroya geçirilmeli.

8- Kamuda performans değerlendirme sisteminden vazgeçilmeli, verimlilik liyakatli yöneticilerle sağlanmalı.

9- Sözlü sınav ile memur alımına ve stajyerliklerin sınava bağlı olarak kaldırılmasına son verilmeli.

10- Kamu görevlileri lehine çıkmış mahkeme kararları uygulanmalı.

11- Kamu görevlileri arasında ayrımcılık yapılmamalı.

12- Kamu görevlileri üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli.

13- Görevde yükselme ve unvan değişikliği adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre düzenli aralıklarla ve yazılı sınava dayalı olarak gerçekleştirilmeli, mülakat kaldırılmalı.

14- Özel hizmet tazminatı ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar toplu sözleşme taleplerimiz çerçevesinde çözüme kavuşturulmalı.

15- Ek ödemelerdeki adaletsizlikler giderilmeli.

16- Tüm memur, sözleşmeli ve geçici personel ile bunların emeklilerine dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesi sağlanmalı.

17- 4/C’li statüden 4/B’li sözleşmeli statüye geçen personelin sorunları çözülmeli.

18- Döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin döner sermaye ödemelerinden kaynaklı sorunları çözülmeli.

19- Öğretmen ve akademisyenlerle bu çerçevede ek ders veren personelin ek ders ücretleri artırılmalı.

20- Nöbet ücretleri yeniden belirlenmeli, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti ödenmesi sağlanmalı.

21- Fazla çalışma ücretleri ILO ve Avrupa Sosyal Şartı’nda belirlenen standartlara çıkarılmalı, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ya da belli bir oranla sınırlandırılması yolundaki düzenlemeler iptal edilmeli.

22- Bütün sosyal yardımlar yeniden düzenlenmeli ve yeni sosyal ödemelerle sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayat bulmasının sağlanmalı.

23- Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan toplu sözleşme ikramiyesinin tutarı artırılmalı.

24- Harcırah ve görev yollukları ile ilgili aksaklıklar giderilmeli.

25- Kamu görevlilerine değişik adlar altında ödenen tazminatlarda değişik uygulamalarla ortaya çıkan mağduriyetler giderilmeli.

26- Hizmet sınıflarında yer alan kadrolar gözden geçirilmeli, yardımcı hizmetler sınıfındaki personel genel idare hizmetleri sınıfında değerlendirilmeli.

27- Kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurlara yükselebilecekleri en üst kadro derecesi verilmeli, kadrolarda yeni düzenlemeler yapılmalı.

28- 2016 yılından sonra göreve başlayan memurlarla bu tarih öncesinde çeşitli nedenlerle ilave derece uygulamasından faydalanmayanlara da ilave bir derece verilmeli.

29- 657 sayılı Kanun’da öngörülen disiplin cezaları hafifletilmeli, disiplin cezaları affedilmeli, memurların iş güvencelerini zayıflatan hükümler kanundan çıkarılmalı, kurullarda memur temsilcilerinin de yer alması sağlanmalı, memura grev ve siyaset serbestîsi getirilmeli ve ILO standartlarında bir çalışma yaşamına ulaşılmalı.

30- Kalkınmada öncelikli yörelerde ve eleman ihtiyacı duyulan yerlerde çalışan personel için teşvik getirilmeli, söz konusu bölgelerde görev yapan personel için uygulanan iki yıla ilave bir derece verilmesi hükmü genişletilmeli.

31- Atama ve yer değiştirme yönetmeliği adalet ve liyakat ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmeli.

32- Memurların izinleri ile ilgili düzenlemeler gözden geçirilmeli, izin konusunda ortaya çıkan belirsizlikler giderilmeli.

33- Kamu görevlilerinin işyerlerinde ve çalışma yaşamlarında karşılaştıkları diğer sorunlar çözülmeli.

34- Kurumlarda kamu görevlilerini adeta bir cezalandırma işlevi görmeye başlayan geçici görevlendirme uygulaması, memurun isteğine bağlı olarak amacına uygun hale getirilmeli.

35- Sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda vücut bulması sağlanmalı.

36- Mahalli idarelerde çalışan kamu görevlilerinin maaşlarını zamanında alabilmelerinin sağlanması.

37- İşyerlerinde kamu görevlilerinin görevlerinden dolayı fiziki zarar görmelerinin önüne geçilmeli, iş kazası ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi için çalışmalar hızlanmalı.

38- İstisnai kadrolar istismar kadroları olmaktan çıkarılmalı.

39- Kurum içinden de kariyer mesleklere atanabilme sağlanmalı, kurum çalışanlarına kariyer mesleklere atanabilmek için özel sınav açılarak söz konusu mesleklere atanma şartları kurum çalışanları için kolaylaştırılmalı, uzmanlar arasında ortaya çıkarılan statü ve özlük hakkı farklılıkları giderilmeli.

40- Araştırmacı olarak atananların maaş ve özlük hakları korunmalı.

41- Görevi başındayken terörist saldırıların hedefi olan kamu görevlilerinin yakınları korunmalı.

42- Kamu görevlilerine etkin bir eğitim imkânı sağlanmalı.

43- Artan güvenlik zafiyeti nedeniyle kamu görevlilerinin ortaya çıkan mağduriyetleri giderilmeli.

44- Memurlar isnat ve iftiralara karşı daha etkin bir şekilde korunmalı.

45- Engelli personel durumlarına uygun istihdam imkânlarına kavuşturulmalı ve kendilerine pozitif ayrımcılık yapılmalı.

46- Kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili tereddütler ortadan kaldırılmalı.

47- Sosyal güvenlik sisteminin bir bütün olduğundan hareketle her çalışanın çalıştığı sürelerin tamamının sosyal güvenlik hakkı bakımından değerlendirilmesi sağlanmalı.

48- Çocuğu eğitim gören kamu görevlilerinin sorunları çözülmeli.

49- Askere giden personele maaşının %50’si oranında ücret ödenmeli, söz konusu personelin sosyal güvenlikle ilgili primlerinin askerlik süresi boyunca kurumlarınca yatırılması sağlanmalı.

50- Doğum yapan personelden ücretsiz doğum izni kullananlara, maaşının %50’si oranında ücret ödenmeli.

51- Kamu hizmet aracı kullanan kamu görevlileri ve bundan faydalanan vatandaşlar sigorta kapsamına alınmalı.

52- Doğal afet bölgesinde görev yapan personelin durumlarına özel ayrıcalıklar getirilmeli.

53- KİT’lerde görev yapan personelin sorunları çözülmeli.

54- Özelleştirme mağduru personelin mağduriyetleri giderilmeli.

55- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin tabi olduğu mevzuat yeniden düzenlenmeli.

56- Koruma güvenlik personelinin sorunları çözülmeli.

57- Emniyet teşkilatında çalışan sivil personelin resmi görevlilerin yararlandığı haklardan faydalanması sağlanmalı.

58- Kamuda görev yapan kadın personelin sorunlarının çözülerek, kamuda daha fazla kadın istihdamı sağlanmalı, kadınlara yönelik ayrımcılık yok edilmeli.

59- Personel psikolojik tacize karşı etkin bir koruma altına alınmalı” şeklindeki genel taleplerimizi dile getirdi ve detayları ile açıklanan raporumuzu sayın Bakan’a sundu. Tüm açıklamalar ve detaylar için TIKLAYINIZ.

Etiketler : , , ,
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler