Kapatılan üniversitelerdeki öğrencileri ile ilgili usul ve esasları belirlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirledi. Kapatılan üniversitelerin koordinatör üniversiteleri belli oldu.

23501
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin belirlenen diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan Usul ve Esaslar şu şekildedir. İşte tüm iş ve işlemlerin detayları.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarından mezun olanlar ile halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge ve kayıtların aşağıdaki  listede karşılarında gösterilen koordinatör üniversiteye aktarılmasına karar verildi. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin (özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar dahil); kapatılan yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile kayıt yaptırmış oldukları yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınmak suretiyle  yapacakları tercihler dikkate alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmelerine karar verildi.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri aşamasında öğrencilikle ilgili işlemlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri Tabanında aşağıdaki koordinatör üniversitelerine aktarılmalarına, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin tamamlamasını müteakiben de yerleştikleri yükseköğretim kurumuna aktarılmalarına karar verildi.

Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki (bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki) programları tercih edebilmelerine, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli (bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki) öğretim dili Türkçe programları da tercih edebilmelerine, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilmelerine (kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilmelerine) karar verildi.

Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilmelerine karar verildi.

Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanının dikkate alınmasına; tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılmasına; öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilmesine; öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilmesine karar verildi.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki varsa ilgili ÖSYS puanı, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin ise programın puan türünde puanı 180 olarak kabul edilmesine karar verildi.

Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrencilerin, kayıt oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınarak, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilmesine karar verildi.

Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödemekte olduğu ücreti, 667 sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödemelerine karar verildi.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin şartları sağlamaları halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilmelerine karar verildi.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilmesine ancak, bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontrollerin başvuru yapılan yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS üzerinden yapılmasına karar verildi.

Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilmelerine karar verildi.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemlerinin koordinatör üniversite tarafından düzenlenmesine, koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilmesine karar verildi.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj vb. işlemlerinin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülmesine karar verildi.

Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilmesine, bu süreçte Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomaların verilmesine karar verildi.

Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diplomanın, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu (koordinatör üniversite) tarafından düzenlenmesine, ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresinin yer almasına karar verildi.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak merkezi olarak yerleştirilmesinden sonra istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmesine ve bu derslerin yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda saydırılmasına karar verildi.

İsteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının sadece kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kontenjan sınırlaması olmadan kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilmelerine ve kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrencilerin yatay geçişlerinin kabul edilmesine karar verildi.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş için istenen bilgi ve belgeleri temin edememeleri durumunda öğrencinin beyanı dikkate alınarak başvurularının alınarak değerlendirilmesine ve değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılmasına, beyanı dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bilgi ve belgelerinin daha sonra koordinatör üniversitesinden temin ederek kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi, beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılanların kayıtlarının iptal edilerek bu öğrencilerin yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilmesine karar verildi.

2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrencilerin de ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvuru yapabilmeleri, bu durumdaki adaylar yatay geçiş yaptıkları ya da ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih ederek kayıt yaptırabilmelerine karar verildi.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında mezun duruma gelmiş olanların ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmamasına bu öğrencilerin diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından düzenleneceğinden, mezun duruma gelmiş adaylar tercih yaparak yerleştirilmiş olsa bile bu durumları tespit edilenlerin yerleştirilmesinin iptal edilerek diploma düzenlenme ve diğer işlemleri koordinatör üniversitesi tarafından yürütülmesine karar verildi.

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine tercih yapmayan adaylar haklarından vaz geçmiş kabul edilmesine ve tekrar yerleştirme yapılmamasına karar verildi.

ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihlerinin 23 Ağustos 2016 Salı gününden, 26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 23.59’a kadar alınmasına22. Bu Usul ve Esasların uygulanması sürecinde gerektiğinde değişiklik yapılabilmesi hususunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

Aşağıda yer alan programlar karşılarında gösterilen programlarla (karşılıklı olarak) tercih yapabilecektir.

Animasyon Çizgi Film (Animasyon), İktisat Ekonomi, Sağlık Memurluğu Hemşirelik, Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema ve Televizyon, Müzik Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli, Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, TeoriKompozisyon).

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Uzaktan Öğretim) programına kayıtlı öğrenciler İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) programını, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim Programını) ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları örgün öğretim programını seçebileceklerdir.

Adalet (Uzaktan Öğretim) programındaki öğrenciler Ankara Üniversitesi Adalet MYO Adalet (Uzaktan Öğretim) programını seçebileceklerdir.

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinatör Üniversiteler şu şekildedir: Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa) Bursa Teknik Üniversitesi. Canik Başarı Üniversitesi (Samsun) Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fatih Üniversitesi (İstanbul) İstanbul Üniversitesi. Gediz Üniversitesi (İzmir) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. İpek Üniversitesi (Ankara) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. İzmir Üniversitesi (İzmir) Dokuz Eylül Üniversitesi. Melikşah Üniversitesi (Kayseri) Erciyes Üniversitesi. Mevlana Üniversitesi (Konya) Selçuk Üniversitesi. Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul) İstanbul Üniversitesi. Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır) Dicle Üniversitesi. Şifa Üniversitesi (İzmir) Ege Üniversitesi. Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Zirve Üniversitesi (Gaziantep) Gaziantep Üniversitesi. Kanuni Üniversitesi (Adana) Eğitim öğretime başlamadı. Usul ve esasların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!