Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi hastanesinde çalıştırmak üzere sözleşmeli olarak personel alımı yapıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi hastanelerinde görevlendirmek üzere 4 farklı birimlerde sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi için Pozisyonlar

 • Hemşire: 5 Kişi
 • Sağlık Teknikeri: 4 Kişi
 • Röntgen Teknisyeni: 3 Kişi
 • Diğer Sağlık Personeli: 5 Kişi

Genel ve Özel Şartlar

 • Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartları taşıyor olması,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2020 KPSSP94, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 ve lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puan türü esas alınacaktır,
 • Tecrübe istenen pozisyonlar için adaydan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin sisteme yüklenmesi gerekecektir,
 • Tecrübe istenen pozisyonlar için htps://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkotlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gereklidir,
 • Yetki belgesi/sertifika istenen pozisyonları sisteme yüklenmesi gerekecektir.
 • Başvuracak adayların, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar.

Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Üniversite’nin https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır.

KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS Asil ve yedek adaylar başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde Üniversite’nin www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Exit mobile version