Karayolları Genel Müdürlüğü Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Karayolları Genel Müdürlüğü, devlet nezdinde olup, Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve tüm ülke genelinde yer alan karayolları çalışmalarından, bakım ve onarımlarından sorumlu bir kuruluştur. Detaylar mymemur.com.tr'de!

64921
Daha Fazla Göster
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Karayolları Genel Müdürlüğü ismi karşınıza genelde KGM olarak çıkmaktadır.  Bu yazımız da sizlere KGM’nin tarihçesi, KGM’nin Görevleri Nelerdir, Merkezi Teşkilat Yapısı Nedir ve hangi bölgelerde şubeleri bulunmaktadır, gibi sorulara cevap vereceğiz.

Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihçesi

Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihçesi
Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihçesi

1923 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra ülke sınırları içerisinde 13.900 km’si stabilize şose ve 4.450 km’si toprak yol olmak üzere, toplam 18.350 km yol ve 94 köprü mevcuttu. Dönemin modern ulaşım aracı olan demiryolu yapımına ağırlık verildi. Fakat demiryolunun tek başına yeterli olmadığı anlaşıldı ve karayoluna ihtiyaç olduğu görüldü. 1929 yılında Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) içinde Şose ve Köprüler Reisliği kuruldu ve karayolu yapımına hız verildi. 1923-1947 yılları arasında karayolu uzunluğu 43.743 km’ye ulaştı. 1948 yılında ise sadece insan gücüyle yapılan karayolları, yerine makinelere bıraktı ve karayolu ağı genişledi.

1950 yılına gelindiğinde Şose ve Köprüler Reisliği adını değiştirerek, Karayolları Genel Müdürlüğü oldu. Kuruluşundan itibaren “Tekerlek Dönsün” anlayışı ile çalışmalarına hız veren KGM, mevcut yolların bakım, onarım çalışmalarının yanı sıra, ana yolların güzergahlarında yeni yollar yapımına hız verdi. 1960 yılında karayolu ağı 60.000 km’ye ulaşırken, 1960-1970 yılları arasında asfalt çalışmaları başladı.

1970 yılında otomobil sanayinin gelişmesi ile trafiğin yoğun olduğu yollarda ve büyük kentlerin çevrelerinde çok şeritli ekspres yollar ve otoyollar yapıldı.

1980’li yıllarda yüksek standartlı otoyolların yapımına ağırlık vererek erişebilirlik hedefli karayollarının yanı sıra otoyol hamlesi yapıldı. 2003 yılında ise ülkenin gereksinimleri ve öncelikleri tespit edilerek, Acil Eylem Planı ile kapasite yetersizliği, ulusal ve uluslararası ağ bütünlüğü ve trafik güvenliği esas alınarak bölünmüş yol çalışmalarına hız verildi.

30 Ağustos 2007’de ise Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

Nisan 2020 itibari ile de 3.095 km (%5) otoyol olmak üzere toplam 68.266 km uzunluğunda yol ağına sahiptir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Görevleri

Karayolları Genel Müdürlüğü görevleri şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve tespit edilen bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak, yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak,
 • Projelendirme, yapım, onarım, bakım ve diğer hususlar hakkında standartlar tespit etmek, teknik şartnameler hazırlamak,
 • Yolların kullanılması, yol ve trafik güvenliği ve bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek,
 • İlgili işler için harita, etüt ve proje işlerini gerçekleştirmek,
 • Genel Müdürlüğün çalışmalarını toparlamak, basmak ve yayınlamak,
 • Yolların ıslah, yapım, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesi gerekli garaj ve atölyeleri, makina ve malzeme doları ile ambarları, servis ve akaryakıtı, tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için için gerekli fidanlıklar, dinlenme yerleri, bakım trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,
 • Yukarıda yer alan görevlerin yapılması için gerekli tüm alet, edevat, taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli tüm malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek, depolamak, onarmak, gerekli ambar, atölye ve tesisleri donatmak ve işletmek,
 • Genel Müdürlüğün görevleri içerisinde yer alan işlerin yapılması, trafik akımın emniyetle ve kolaylık sağlanması için gerekli bütün binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek,
 • Otoyol, Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü görevlerine ek olarak, OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) ve HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) geçiş sistemlerinin ve artık kullanılmayan KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) nin planlanması, üretilmesi, kontrol noktalarının yerleştirilmesi, personel atama, personel kalacak yer ayarlama, sistemlerin köprü ve yollara konuşlandırılması gibi işlemlerinin yapılmasından, takip edilmesinden ve diğer tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Bölgeler

Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ve bölgelere ayrılır. Ayrıca KGM 1 Genel Müdür yönetimi altında işlerini sürdürürken, 4 Genel Müdür Yardımcısı bu işlere destek vermektedir.

Merkez Teşkilat Yapısı

 • Özel Kalem Müdürü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
 • Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı
 • Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Yol Yapım ve Dairesi Başkanlığı
 • Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
 • Trafik Dairesi Güvenliği Başkanlığı
 • İşletmeler Dairesi Başkanlığı
 • Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
 • Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
 • Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı
 • Programlar ve İzleme Dairesi Başkanlığı
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi
 • Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Bölgeler

 • 1. Bölge Müdürlüğü – İstanbul
 • 2. Bölge Müdürlüğü – İzmir
 • 3. Bölge Müdürlüğü – Konya
 • 4. Bölge Müdürlüğü – Ankara
 • 5. Bölge Müdürlüğü – Mersin
 • 6. Bölge Müdürlüğü – Kayseri
 • 7. Bölge Müdürlüğü – Samsun
 • 8. Bölge Müdürlüğü – Elazığ
 • 9. Bölge Müdürlüğü – Diyarbakır
 • 10. Bölge Müdürlüğü – Trabzon
 • 11. Bölge Müdürlüğü – Van
 • 12. Bölge Müdürlüğü – Erzurum
 • 13. Bölge Müdürlüğü – Antalya
 • 14. Bölge Müdürlüğü – Bursa
 • 15. Bölge Müdürlüğü – Kastamonu
 • 16. Bölge Müdürlüğü – Sivas
 • 18. Bölge Müdürlüğü – Kars
 • Kamu Özel Ortaklığı Bölge Müdürlüğü
 • İkmal Müdürlüğü – Tavşancıl / Kocaeli
 • Atölye Müdürlüğü – Akköprü / Ankara

Karayolu Genel Müdürlüğü Yayınları

Karayolları Genel Müdürlüğü Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

KGM’ye bağlı olarak yayımlanan bazı kitapçıklar, el broşürleri vb materyaller mevcut. Halkı bilinçlendirmek ve rehber oluşturmak için hazırlanan bu yayınları KGM resmi sitesinden veya Karayolları Genel Müdürlüğü Yeni Bina 10. kat 128 no’lu oda’dan (Temsil ve Destek Hizmetleri Şefliği) temin edebilirsiniz.

KGM’nin bünyesinde hazırlanan yayınlar ise şu şekildedir;

 • Trafik Sözlüğü
 • Yol Yapımındaki İş Kazaları
 • Yol Ağlarımızdaki Köprüler
 • Proje Mühendisleri İçin Karayolu Geometrik Standartları Esasları
 • İngilizce – Türkçe Karayolları Teknik Sözlüğü
 • Trafik İşaretleri El Kitabı 1
 • Trafik İşaretleri El Kitabı 2
 • Şehiriçi Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarından Trafik İşaretleme Standartları (küçük)
 • Yol Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standardı
 • Erişme Kontrollü Karayollarında Trafik İşaretleme Standartları

İnşaat Mühendisi Nasıl Olunur? Ne Kadar Kazanır?

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Karayolları Genel Müdürlüğü Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!