Kasım Ayı Bütçe Rakamları Açıklandı

Merkezi yönetim bütçesi, 2015 yılı Kasım ayında 798 milyon TL fazla verdi. Ocak-Kasım döneminde ise 5 milyar 429 milyon TL açık verdi.

12954
Daha Fazla Göster

Merkezi yönetim bütçesi, 2015 yılı Kasım ayında 798 milyon TL fazla verdi. Ocak-Kasım döneminde ise 5 milyar 429 milyon TL açık verdi. 
Maliye Bakanlığı 2015 yılı Kasım ayı ‘Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Kasım ayında 3 milyar 601 milyon TL fazla vermiş iken 2015 yılı Kasım ayında 798 milyon TL fazla verdi. 2014 yılı Kasım ayında 6 milyar 788 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Kasım ayında 4 milyar 667 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2014 yılı Kasım ayında bütçe giderleri 35 milyar 618 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 20,8 oranında artarak 43 milyar 9 milyon TL oldu.
2014 yılı Kasım ayında faiz hariç bütçe giderleri 32 milyar 431 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı Kasım ayında yüzde 20,7 oranında artarak 39 milyar 140 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2015 yılı Kasım ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında artarak 3 milyar 869 milyon TL olarak gerçekleşti.
2014 yılı Kasım ayında 39 milyar 219 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Kasım ayında yüzde 11,7 oranında artarak 43 milyar 807 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 12,3 oranında artarak 39 milyar 408 milyon TL oldu.
BÜTÇE GİDERLERİ
2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Kasım ayında 43 milyar 9 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 35 milyar 618 milyon TL harcama yapıldı.
2015 yılı Kasım ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 9,3’ü kullanılarak 39 milyar 140 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında artarak 10 milyar 909 milyon TL oldu. 2015 yılı Kasım ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 9,2’si kullanıldı.
2015 yılı Kasım ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 1 milyar 793 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 8,8’i bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Kasım ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 oranında artarak 4 milyar 535 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 11’i bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Kasım ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 oranında artarak 15 milyar 241 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 8,6’sı bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Kasım ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 637 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 998 milyon TL oldu.
2015 yılı Kasım ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 95 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 910 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Kasım ayında 5 milyar 248 milyon TL sermaye gideri, 846 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 568 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında artarak 3 milyar 869 milyon TL oldu.
BÜTÇE GELİRLERİ
2015 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında artarak 39 milyar 408 milyon TL oldu. 2015 yılı Kasım ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre binde 6 oranında azalarak 3 milyar 91 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Kasım ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 122 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 186 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Kasım ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 29,5, harçlar yüzde 18,7, damga vergisi yüzde 17,8, özel tüketim vergisi yüzde 13,8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 13,2, kurumlar vergisi yüzde 11,9, gelir vergisi yüzde 11,7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 7,4, ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,5 oranında arttı.
OCAK-KASIM 2015 DÖNEMİ BÜTÇE DENGESİ
Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 11 milyar 339 milyon TL açık vermiş iken 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 429 milyon TL açık verdi. 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 37 milyar 121 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 45 milyar 842 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe giderleri 398 milyar 237 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12,3 oranında artarak 447 milyar 222 milyon TL oldu.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz hariç bütçe giderleri 349 milyar 778 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 13,2 oranında artarak 395 milyar 950 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında artarak 51 milyar 272 milyon TL olarak gerçekleşti.
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 386 milyar 898 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 14,2 oranında artarak 441 milyar 793 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 15,9 oranında artarak 372 milyar 745 milyon TL oldu.
BÜTÇE GİDERLERİ
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 447 milyar 222 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 116 milyar 616 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 19 milyar 101 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında artarak 36 milyar 831 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 oranında artarak 166 milyar 101 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında artışla 74 milyar 660 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 9 milyar 89 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 954 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 oranında artarak 41 milyar 575 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 39 milyar 149 milyon TL sermaye gideri, 7 milyar 350 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 10 milyar 802 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında artarak 51 milyar 272 milyon TL oldu.
BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirleri 386 milyar 898 milyon TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 14,2 oranında artarak 441 milyar 793 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Kasım dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 oranında artarak 372 milyar 745 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 52 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 13 milyar 144 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 337 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Kasım dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 23,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22,1, harçlar yüzde 18,4, damga vergisi yüzde 17,4, özel tüketim vergisi yüzde 16,5, gelir vergisi yüzde 16, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 15,1, kurumlar vergisi yüzde 3,9 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 15,7 oranında arttı.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Kasım Ayı Bütçe Rakamları Açıklandı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!