Kütahya Gediz Belediyesi Memur Alımı Yapıyor!

Kütahya Gediz Belediyesi bünyesinde ilk defa atanmak üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapıyor.

Kütahya Gediz Belediyesi Memur Alımı Yapıyor!

Kütahya Gediz Belediyesi, belirlediği farklı kontenjanlarda farklı bölümlerden mezun adaylar için memur alımı yapıyor.

Kütahya Gediz Belediyesi ilk defa atanmak üzere boş kadrolarda hizmet vermeleri için lisans düzeyinde mezun olan kişiler arasından memur alımı yapıyor.

Kütahya Gediz Belediyesi Memur Kadroları

 • Memur: 3 Kişi
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: 2 Kişi
 • Mühendis: 2 Kişi
 • Mimar: 1 Kişi
 • Peyzaj Mimarı: 1 Kişi
 • Şehir Plancısı: 1 Kişi

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Lisans mezunu olmak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan muaf tutulmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

İstenilen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf,
 • H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,
 • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere 100 Memur Alımı Yapıyor!

Exit mobile version