1. HABERLER

  2. SINAV HABERLERİ

  3. MEB 20 Bin Öğretmen Alımı Mülakat Soruları! Mülakat Değerlendirmesi
MEB 20 Bin Öğretmen Alımı Mülakat Soruları! Mülakat Değerlendirmesi

MEB 20 Bin Öğretmen Alımı Mülakat Soruları! Mülakat Değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları başladı. Mülakatta hangi sorular çıkabilir. Daha önce MEM'lerin yayımladığı öğretmen alımı mülakat soruları My Memur haberde.

A+A-

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı “60 bin” aday için sözlü sınav süreci 12 Haziran 2019 itibarıyla başladı. Sözleşmeli öğretmenlik için mülakat sorularını ve ne tarz sorular olduğunu araştıran adaylar için detayları My Memur olarak hazırladık.

MÜLAKAT’TA NE ÖLÇÜLECEK?

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

MÜLAKAT BAŞARILI OLMAK İÇİN PUAN ŞARTI

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

MÜLAKAT DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELERDİR?

Sözlü sınava alınacak adaylar aşağıdaki “PDF” dosyasında yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

I- EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ

1 Eğitim Bilimleri,

2 Genel Kültür Bilgisi.

II- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.

2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

5 Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar

III- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

IV- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

V- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

1 Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.

4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.

5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.

MEB öğretmen alımı mülakat sorularından bazılarını bu haberimizin içinde veriyoruz. 100’lerce hatta 1000’lerce sorunun yer aldığı 6 farklı pdf dosyasını haberimizin en altından indirebilirsiniz. Son yapılan öğretmen alımlarında çıkan örnek mülakat sorularıdır.

Mülakat soru örneklerinin bazıları

1- Atom bombası nereye atıldı?

2- Derste kullanılacak işitsel materyaller,

3- Öğrenci öğretmen ilişkisini geliştirmek için ne yapılmalı?

4-  Araştırma inceleme yönteminin aşamaları.

5- Branşınızda teknolojiyi nasıl kullanırsınız?

6-. 3. Köprünün adi

7- İstanbul’daki son asma köprü (yavuz sultan selim köprüsü)

8- İstanbul’da son inşa edilen köprü?

9- Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun vermesi gereken nedir?

10- Olumlu öğretmen tutumunun faydası nedir?

11- Akıllı tahtayı tanımı.

12- Akıllı tahtanın projeksiyona göre avantajı nedir? 

13- Kapadokya hangi iki volkanik dağımızın püskürttüğü lavlarla oluşmuştur?

14- “öğretmen duygularından arındırılmış olmamalıdır” cümlesi hakkındaki düşünceleriniz.

15- Sınıfta cep telefonu kullanımıyla alakalı ne düşünüyorsunuz?

16- tablet akıllı telefonlar küçük yaşta çocukların elinde. Bunun zararlarından korumak için neler önerirdiniz gibi bir soru vardı

17- Afrin’in önemi?

18- Engel türlerini söyleyiniz?

19- interaktif öğretim nedir öğretmene düşen sorumluluklar nelerdir?

20- 4 tane öncul verildi “BUNLARDAN HANGİSİ BİLİŞSEL ÜRÜNDÜR”

21- Öğrenmeyi öğrenme-Metabilişli soru.

22- Caroll in okulda öğrenme modelini anlatınız

23- Yazıyı ilk icat eden millet

24- İlk kez dersine girdiğiniz sınıfta neler yaparsınız? Bir okula atandınız ilk günü nasıl değerlendirirdiniz?

25- Çoklu zeka kuramıyla dersini işleyen bir öğretmen teknolojik imkanlarla bu dersi nasıl işler?

26- Çoklu zeka kuramı nedir(Görsel zeka – İşitsel zeka tanımı vs.)

27- Kitabı bahriye yazarı

28- Düz anlatımla anlatılan dersi nasıl aktif kılarsınız

29- siber zorbalık nedir örnek vererek açıklayınız

30- Aşırı disiplinli öğretmen modeli nedir? Otoriter öğretmen modelini sordular

31- Sınıf tekrarı nedeni ne olabilir? 

32- Budizm’de ulaşılan en yüksek mertebe?

33- kısıtlı çocuğun anne babaya verilen hakkı nedir gibi bir soruydu?

34- Problem çözme basamakları

35- Probleme dayalı öğrenmenin ilkelerindendir.(öncüllü soru)

36- Öğretmenin kılık kıyafeti nasıl olmalı.

37- Sınıfta en çok hangi teknolojik aleti tercih edersiniz.

38- Milli eğitim bakanı ismi.

39- uluslararası devlet adamlarını yargılayan mahkeme?

40- hangisi tam öğrenmedeki duyuşsal giriş davranışıdır(ilgi tutumla ilgili cümleler)

41- eğitsel oyunlarını dersinizde nasıl kullanırsınız?

42- öğretmenler arası diyaloglar dersi nasıl etkiler?

43- Tümdengelim yöntemini kullanan öğrencilere ilke ve genellemeleri veren strateji hangisidir?

44- 1948 yılında dünyadaki insanların sağlıklı olması için kurulan örgüt.

45- Suça karışmış(ya da dışlanmış) bir öğrenciyi sınıfa nasıl uydurursunuz?

46- Öğretmen internet sitesinden bilgiyi verdikten sonra kaynakçayı verip orada neden site adı filan veriyor?  Bunu yaparak öğrenciye ne göstermek istiyor?

47- Yukarıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretime örnektir

48- Özel eğitimli bir öğrenciye öğretim yaklaşımı nasıl olmalıdır?

49- öğretmenin tarihle ilgili bir konuda film izletmesi yararlı mıdır?

50- Eğitimde ekonomiklik ilkesini açıklayınız?

51- Bir öğrenci dersinize karşı olumsuz bir görüşü varsa ne yaparsınız?

52- Bilgisayar destekli eğitimin artıları ve eksileri nelerdir

53- yaratıcılığın tanımı.

54- öğretmeni diğer meslekten ayıran özellikler?

55- Dünya savaşında Amerika’nın savaşa girme nedeni.

56- Özgüveni eksik çocuğu derse karşı nasıl motive edersiniz?

57- Bilgisayar destekli eğitimin geleneksel eğitime göre faydası zararı.

58- özgün ve sentez düşünme ile ilgili bir soru sorup “yaratıcı düşünme” cevabını istemişler.

59- sınıfta kullanılan görsel materyaller neler? Özellikle akıllı tahtayı ve fatih projesini duymak istediler.

60- Taşıma şirketlerine ne ad verilir?

61- uluslararası suç isleyen devlet adamları nerede yargılanır.

62- Kaynaştırma eğitiminin olumlu ve olumsuz yanları neler?

63- Sınıfta kalma durumu nasıl oluyor gibisinden bir soru vardı

64- Hangisi ben diline örnektir (öncüllü soru)

65- Monstar köprüsü nerede

66- Üst düzey düşünme becerisi

67- öğretmenlerin ortak tutum benimsemesi öğrenci davranışını nasıl etkiler?

68- teknolojiden ne zaman vaz geçeriz.

69- Malezya hangi kıtada?

70- İşbirlikli öğrenme ile ilgili öncüllü test sorusu

71- Öğrencilere öğretmen ve yöneticiler kötü davranırsa bu durum çocukları nasıl etkiler?

72- Üzerinde ulaşım yapılan akarsuyumuz?

73- Akarsuyun taşıdığı su miktarına ne denir?

74- Yazılım ve kodlama eğitiminin önemi?

75- Ailesi tarafından akademik baskıya uğrayan öğrenciye tutumunuz ne olurdu?

76- Bireyin kendisini yazılı olarak anlattığı teknik?

77- 2016 da vefat eden boksör kimdir?

78- Bir öğretmenin, mevzuat, kanun, yönerge gibi şeyleri bilmesinin faydaları nelerdir?

79- Teknoloji eğitimde gerekli midir?

80- Şarlo karakteri ile ünlenen yönetmen kimdir?

81-Eğitimde ödül ve ceza kullanılmalı mıdır?

82- jüriyi ikna etmeye dayanan tartışma tekniği

83- Yeni teknoloji ile ortaya çıkan üç boyutlu 4 boyutlu ve 5 boyutlu yazıcıları Derse nasıl entegre edebilirsiniz?

84- öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken hangi özellikleri göz önünde bulundurursunuz

85- Doğru yanlış sorularında güvenirlikle ilgili bir soru

86- dünya eskrim şampiyonu?

87- öğrenilen bilgilerin yaşantımızda uygulanması.

88- fare ve klavye kullanımı yerine dokunmatik ekran ve kalem kullanımı gibi bir soru vardı avantajları nelerdir?

89- 2009 yılında helikopter kazasında vefat eden siyasetçi kimdir?

90- Üst düzey düşünme becerilerini kullanarak yapacakları sanal etkinlik.

91- Seçuk mezarlığı yeri.

92- Sosyometri cevaplı soru sanırım klikler falan diyor.

93- e okuyucularla okunabilen e kitapların ne faydası vardır

94- plan yapmanın öğretim sürecine katkısı

95- Öncüllü soru. Hangileri öğrenilmiş davranıştır.

96- bütünsel model?

97- Dünyanın en uzun nehri?

98- İldeki en büyük mülki amiri kimdir?

99- Akıllı ev sistemlerini okullara uygulamak isteseniz neler yapabilirdiniz?

100- Öncül var 4 tane. Bu öncüllerden hangisi proje yöntemine uygundur?

101- Ertuğrul fırkateyni nerede batmıştır

102- Planlama yapmanın yararı

103- E- kitabın faydaları neler olabilir? Bana çıkan sorular

104- Sunuş yoluyla öğrenme?

105- Wi-Fi eğitimde nasıl kullanılır?

106- Milli eğitimin ilkeleri?

107- Edim ve ibra tanımı?

108- 2018 Küresel öğretmen ödülünü kim almıştır?

109- Avrupa konseyinin başkenti neresidir?

110- Avrupa Birliğinin başkenti neresidir?

111- Öğretmen öğrenci arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

112- Münazara tanımı verilmiş

113-  Derste öğretim yöntem tekniklerini neye göre seçersiniz

114-  3g 4g 5g’nin derse entegrasyonu olmalı mı olursa nasıl olur?

115- İnternetin olumsuz yanları nelerdir?

116- Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını bilmemiz ne işe yarar?

117- Hangisi öğrenme sonucu oluşan davranıştır?

118- Su altında kalmaktan kurtarılmak için taşınacak olan tarihi yerimiz?

Dosya 1: Bir önceki 20 bin öğretmen alımı tüm soruları için TIKLAYINIZ. (64 sayfa)

Dosya 2: Mülakat soruları için TIKLAYINIZ. (3 sayfa)

Dosya 3: Mülakat soruları için TIKLAYINIZ. (14 sayfa)

Dosya 4: Mülakat soruları için TIKLAYINIZ. (7 sayfa)

Dosya 5: Mülakat soruları için TIKLAYINIZ. (9 sayfa)

Dosya 5: Mülakat soruları için TIKLAYINIZ. (11 sayfa)

Öğretmen alımı başvuru kılavuzu, kontenjanlar ve tüm detaylar için tıklayınız:

pdf.jpg

Öğretmen alımı örnek mülakat soruları tam liste için tıklayınız:

www.jpg

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler