1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB 2019 Yılı Ekim Ayı KİK Kararları Açıklandı! 15 Konunun Çözümünde Anlaşıldı
MEB 2019 Yılı Ekim Ayı KİK Kararları Açıklandı! 15 Konunun Çözümünde Anlaşıldı

MEB 2019 Yılı Ekim Ayı KİK Kararları Açıklandı! 15 Konunun Çözümünde Anlaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdarî Kurulu Çalışma Raporu Ekim 2019 için yayımlandı. Yetkili sendika ile MEB arasında uzlaşı sağlanan 15 konu tam metni My Memur haberde.

A+A-

Eğitim-Bir-Sen ile, Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2019 toplantısında 15 konuda çalışma yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Mutabakat sağlanan 15 konu ile şerh düşülen iki konuya dair detayları My Memur olarak hazırladık.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Ekim 2019 toplantısı, Bakan Yardımcısı Mustafa SAFRAN başkanlığında 09.10.2019 tarihinde yapmış ve toplantı sonucunda; Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Genel Başkanlığının Kurum İdari Kuruluna sunmuş olduğu önerilerden aşağıda belirtilenlerin Bakanlığımızın ilgili birimlerince değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

MEB KİK TOPLANTISINDA ÇÖZÜLECEK 15 HÜKÜM TAM METNİ

1. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere; (a) eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi, (b) eğitim kumrularında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması, (c) eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenleme konusu edilmelidir.

2. Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumlan, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerini işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutul(a)mamaları noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

3. Öğretmenlerden, engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara, haftalık ders programlarının belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır.

4. Rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda yaz tatili döneminde zorunlu görevlendirilmelerine son verilmesi; söz konusu görevlendirmelerin rehberlik öğretmenlerinin isteklerine bırakılması; bu görevlerin rehberlik öğretmenlerinin istedikleri mahalde ifa edilebilmesi ve söz konusu görevler karşılığı ödenen ek ders ücretinin en az 6 saat olmak üzere artırılması konusunda düzenleme yapılmalıdır.

(Yukarıdaki önerinin, Özel Eğilim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

5.Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeyecek şekilde adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibariyle hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

6. Bünyesinde imam-hatip ortaokulu bulunan imam-hatip liseleri yönünden, imam-hatip ortaokullarına yönetici olarak görevlendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden imam-hatip liselerine yönetici görevlendirme sürecinde başvuru ve görevlendirilme hakkı tanınmalıdır.

7. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği eki Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formunda “Ödüller” başlığı altında, 657 sayılı Kanun’un 122 nci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Esasları, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde düzenleme yapılmalıdır.

8. Proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınmalıdır.

9. Görevde yükselme sınavına göre yapılan atama sürecinde boş kalan münhal kadrolar için görevde yükselme sınavı başarı sırasına göre atama yapılmalıdır.

10. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

11. Eğitim kurumlarına müdür başyardımcılığı görevlendirmesi yeniden yapılmalı ya da Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen müdür başyardımcılığı normu, bu maddede sayılan eğitim kurumlarına münhasır ilave müdür yardımcılığı normuna dönüştürülmelidir.

12. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

13. Rehberlik öğretmenlerine nöbet ve belleticilik görevi üstlenme zorunluluğu getiren Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükmünün kaldırılması ya da söz konusu görevlerin rehberlik öğretmenlerinin isteklerine bırakılması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

14. İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışına yapa

ŞERH DÜŞÜLEN İKİ MADDE

Kurum İdari Kurulu’na taşınan, “Sözleşmeli öğretmenlerden üç hizmet yılını tamamlayanlara, aile bütünlüğüne bağlı yer değişikliği hakkının kadrolu öğretmenlerle aynı esaslar dâhilinde tanınması için ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmalıdır” ve “Kamu görevini yürüttükleri sırada eğitim-öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı olaylar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler öğretmenler ile eğitim kurumu yöneticilerinin (ve ölümleri hâlinde hak sahiplerinin), (a) 2330 sayılı Kanun kapsamına alınmaları, (b) 3713 sayılı Kanunda terör eylemlerine maruz kalan kamu görevlileri veya sivil vatandaşlar için öngörülen haklardan faydalandırılmaları ve (c) 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesinin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekilde somutlaştırılması konularında Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı çerçevesinde yasal düzenleme yapılması için girişimlerde bulunulmalıdır” şeklindeki taleplerimize, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmaksızın çalışma raporunda yer verilmedi.

Söz konusu taleplere, doğrudan doğruya ‘işyeri çalışma koşulları’ kapsamında yer almasına rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, çalışma raporunda yer verilmemesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğundan bahisle çalışma raporuna muhalefet şerhi düşüldüğü yetkili sendika tarafından belirtildi.

n hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

15. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 14,05.2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Kararnameyle yapılan değişiklikler doğrultusunda sözleşmeli personel/öğretmenler yönünden Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nde düzenleme yapılmalıdır.

 

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler