1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. MEB PERSONEL ALIMI

  4. MEB Yöneticilerinin 2014 Yılı Görevlendirilme Süreci Başladı Meb Görevlendirilme Takvimi
MEB Yöneticilerinin 2014 Yılı Görevlendirilme Süreci Başladı Meb Görevlendirilme Takvimi

MEB Yöneticilerinin 2014 Yılı Görevlendirilme Süreci Başladı Meb Görevlendirilme Takvimi

MEB Yöneticilerinin 2014 Yılı Görevlendirilmesi başladı Meb Görevlendirme Takvimi için Tıklayınız

A+A-

MEB Yönetici görevlendirme süreci başladı. Yönetici görevlendirme sürecinin başladığı ilk olarak Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulmuş oldu.

Müdürlük görev süresinin aynı eğitim kurumuna uzatılma duyurusu ve Başvuruların alınması 18 Ağustos 2014 ile 29 Ağustos 2014 tarihleri arasından yapılacak. Müdürlük görev süresinin başka eğitim kurumuna uzatılma duyurusu ve Başvuruların alınması 1 Eylül 2014 ile 3 Ekim 2014 tarihleri arasından yapılacak.

Yöneticilerinin 2014 Yılı Görevlendirilme Takvimi :Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu, Başvuruların alınması, Değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması, Değerlendirme sonuçlarının duyurulması, Değerlendirme sonuçlarına itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 15 Eylül 2014 – 3 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav duyurusu
Sözlü sınav 08-31 Ekim 2014, Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 03-07 Kasım 2014, Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 10-14 Kasım 2014, itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 17-21 Kasım 2014, Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme 24 Kasım-05 Aralık 2014, Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme 08-19 Aralık 2014 şeklinde olacak.

 

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı: 52905323/903.02/3422384                                                                                             18/08/2014

Konu: Yönetici Görevlendirilmesi

 

........................................................................... KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

................................................................................ MÜDÜRLÜĞÜNE

ilgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

b)     Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine ilişkin Kılavuz.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

(1)   Yükseköğretim mezunu olmak,

(2)   Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

(3)   Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

(4)   Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya İdarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şaıtlar

Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

(1)   Müdür olarak görev yapmış olmak.

(2)   Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

(3)   Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

(4)   Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

(5)   Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak. Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

(1)   Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2)   Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

(3)   Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandınlır.

(4)   Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez.

(5)  Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kuramlarının müdürleri ile bu kuramlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kuramlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(6)  Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kuramunda uzatılamaz. Bunların görev süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim kuramlarında uzatılabilir.

Müdürlük Görev Süresinin Görev Yapılmakta Olunan Eğitim Kuramunda Uzatılması

(1)  Müdürlükte dört yıllık görev süresini doldurmuş olanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, aynı eğitim kuramunda görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

(2)  Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kuramuna öğretmen olarak atanabilme şartını taşımayanlar ile aynı eğitim kuramunda müdür olarak toplam sekiz yıl ve daha fazla görev yapmış olanlar, bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır. Bunlar, durumlarına uygun başka eğitim kuramlarında görev sürelerinin uzatılması için başvuruda bulanabilecektir.

(3)  Müdürlük görev sürelerinin görev yapmakta oldukları eğitim kuramunda uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile aynı eğitim kuramunda uzatılacaktır.

Müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kuramunda uzatılması Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kuramundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılır.

Müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumu dışında uzatılması

(1)  Müdürlük görev süresi aynı eğitim kuramunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra;

a)     Müdürlüğü boş bulunan eğitim kuramları,

b)    Müdürlük görev süresi aynı eğitim kuramunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kuramları,

c)     Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kuramlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kuramları,

ç) Aynı eğitim kuramunda sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kuramları

il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2)  Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kuramunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresini tamamlayanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, başka eğitim kuramlarında görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kuramlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.

(3)  Müdürlük görev sürelerinin başka eğitim kuramuna uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak Ek-1 Form üzerinden aldıkları puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile uzatılacaktır.

(4)  Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı hâlinde ise görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyum ve başvuru

(1)  Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumlan, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2)  Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlar ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olup duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

Değerlendirme ve sözlü sınav

(1)  İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, Ek-2’de yer alan Form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2)  Adaylar, Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

(1)  Sözlü sınavda adaylar;

a)    Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),

b)    Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c)    Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi, ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,

d)    İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e)    Genel kültür, yönlerinden değerlendirilir.

(2)  Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendinnede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.

(3)  Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme

(1)  Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenir.

(2)  Bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara; 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen alanlarda görev yapmakta olanlardan aynı fıkrada bu alanlarda görev yapanlar için istisna olarak belirtilen eğitim kuramlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kuramları ile sınırlı olmak üzere iki puan, aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen eğitim kuramlarında görevlendirilme isteğinde bulunan kadm adaylar için bu eğitim kuramları ile sınırlı olmak üzere üç puan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kuramlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kuramları ile sınırlı olmak üzere beş puan ilave edilir.

(3)    Sözlii sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

(4)    Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-2’de yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-3’te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

(5)    Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

(1)    Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kuruntunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kumrularında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.

(2)    Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süresi, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle uzatılabilir.

(3)    Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek isteyenler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN 2014 YILI GÖREVLENDİRİLME TAKVİMİ

-  Müdürlük görev süresinin aynı eğitim kurumuna uzatılma duyurusu

-  Başvuruların alınması

-  Müdürlük görev süresinin uzatılması

18-29 Ağustos

-  Müdürlük görev süresinin başka eğitim kurumuna uzatılma duyurusu

-  Başvuruların alınması

-  Müdürlük görev süresinin uzatılması

01-12 Eylül

-  Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu

-  Başvuruların alınması

-  Değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması

-  Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

-  Değerlendirme sonuçlarına itiraz

-  itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

15 Eylül-03 Ekim

-  Sözlü sınav duyurusu

-  Sözlü sınav

08-31 Ekim

- Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması

03-07 Kasım

- Sözlü sınav sonuçlarına itiraz

10-14 Kasım

- itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

17-21 Kasım

- Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme

24 Kasım-05 Aralık

- Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

08-19 Aralık

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.