Memur Maaşı Nasıl Artar?

Memur maşları nasıl artacağı konusu kamu kurumlarında çalışmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar!

60675
Daha Fazla Göster
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Memur Maaşı Nasıl Artar?
Memur Maaşı Nasıl Artar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan kişiler kamu kurumlarında çalışırlar. Kamuda çalışma şartlarına uygun olan kişilerin yapacağı başvurular neticesinde yerleştirmeleri sağlanır. Memurluğun tercih edilmesinin birkaç önemli nedeni vardır.

Bunların başında özel sektördeki gibi maaş ve diğer kazançlarla ilgili diğer risklerin olmaması gelir. Devlet kurumlarında çalışmak gibi isteği ve hedefi olanlar her ay maaşlarını aksamadan alacaklarını bilirler. Ayrıca maaşlarına düzenli olarak zam yapılır. Emekli maaşları da özel sektör çalışanlarından genellikle daha fazladır.

Memurlar Neye Göre Maaş Alırlar?

Memur maaşı görev bölgelerine, çalıştıkları kuruma, pozisyona ve görevlerine göre değişir. Maaşlarının belirleyicisi ayrıca unvanlar ve kademelerdir. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olan bazı bölgelerde görev yapanlar ek özel hizmet tazminatı almaya da hak kazanırlar.

Bu bölgelere Kalkınmada Öncelikli Bölgeler adı verilir. Kalkınmada Öncelikli Bölgelerde çalışan devlet memurlarının alacakları ek özel hizmet bedellerinin ne kadar olacağı ilgili kararnamede belirlenmiştir. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarına ödenen bu ücretler her unvan için farklılık gösterir.

Eğitimin Memur Maaşında Etkisi Nedir?

Eğitimin Memur Maaşında Etkisi Nedir?
Eğitimin Memur Maaşında Etkisi Nedir?

Devlet tarafından yılın belirli dönemlerinde kamu personeli alımları yapılır. Bu alımlarda düzenlenen sınavlar olmakla birlikte sınavsız  alımlar da yapılır. Memur alımı sınavlarında koordinasyondan sorumlu kurum ÖSYM Daire Başkanlığı’dır. Devlet memur olabilmek için KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı düzenlenir. KPSS şartsız memur alımı yapan kurumlar da vardır.

KPSS çeşitli sınav türlerinden oluşur. Bu sınav türleri eğitim adayların eğitim düzeylerine ve yeteneklerine göre belirlenir. Adayların KPSS’de başarı göstermesi ve sonrasında yapacakları memur personel alımları ile yerleştirilmelerinin ardından alacakları maaşlar da değişir. Her eğitim düzeyinde olan memurun alacağı maaş da farklıdır.

KPSS’ye Girmek için Eğitim Şartı Nedir?

KPSS’ye görebilmek için en az ortaöğretim mezunu olmak gerekir. Ortaöğretim mezunları, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olan kişiler mezuniyet derecelerine göre KPSS başvurusu yaparlar. Ayrıca akademik personel alımlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlara da devlet memuru olma ya da görevde yükselme imkanı tanınır.

Maaşlarının yükselmesinin sağlayan noktalarla eğitim arasında önemli bir bağ vardır. Eğitim düzeyi yükseldikçe ilk kez ataması gerçekleşenlerin maaşı da yükselir. Memur maaşlarının artışı kamu görevinde çalışırken de mümkündür.

Memur Maaşları Nasıl Yükselir?

Memur Maaşları Nasıl Yükselir?
Memur Maaşları Nasıl Yükselir?

Memurların maaşlarının çalışma süreleri devam ederken yükselmesinin birkaç yolu bulunur. Bunlardan biri görevde yükselme ve unvan değişikliğidir. Memuriyette yükselme konusu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde detaylı olarak ele alınır. Buna göre memurlar çalışma süreleri dahilinde çalıştıkları kurumda üst kadrolarda çalışma imkanı elde ederler.

Bu yükselmeler için belirli dönemlerde sınavlar düzenlenir. Sınavlarda başarı kaydeden memurların yükseltmeleri gerçekleştirilir. Bu sayede maaşları da artar. Memurlukta unvan değişikliği de sınava tabidir. Unvan değişikliği bir memurun farklı bir hizmet sınıfına geçmesi demektir. Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde maaş yükseldiği gibi  özlük hakları da genişler. Bu ikisi için de bazı şartları yerine getiriyor olması esastır.

Yüksek Lisansın Memur Maaşına Etkisi Nedir?

Yüksek Lisansın Memur Maaşına Etkisi Nedir?
Yüksek Lisansın Memur Maaşına Etkisi Nedir?

4 yıllık üniversite eğitiminin bir üst eğitimi olarak bilinen yüksek lisans eğitimleri sonucunda eğitim süresince yaptıkları araştırmaların soncunu tezlerle ortaya koyarlar. Memuriyette bir adım öne çıkmak isteyen üniversite mezunlarının günümüzdeki öncelikli hedefi yüksek lisans eğitimi almaktır.

Bu eğitimden sonra memuriyetteki akademik kariyer basamaklarını diğer şartlara da uygun olmaları halinde daha rahat çıkabilirler. Bu da maaşlarının önemli oranda artması anlamına gelir.

Çalışma hayatının içinde olan herkes bu süreçte düzenli gelir elde ederek geçimini sağlamayı amaçlar. Ayrıca emeklilik yaşı geldiğinde yüksek maaş alarak daha kaliteli bir yaşam sürmek de her çalışanın hayalidir.

Memurlar devlet garantisi altında göre yaptıklarından maaşlarının alamamak, işyerinin kapanması ve işsiz kalma gibi bir sorunları olmaz. Devlet memuru olma şartlarını yerine getirenler, memur olduktan sonra geçerli olan bazı kurallara uymaları durumunda memuriyetleri devam eder.

Memurların Emekli Maaşı Artar mı?

Memurların emekli maaşları da diğer çalışan grubuna göre yüksektir. Emekli aylıkları memurlar, işçi olarak çalışanlar ve kendi işyeri olanlar için farklı şekillerde hesaplanır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan herkes belirli kriterleri yerine getirmesi halinde emekli maaşı almaya hak kazanır.

Çalışma süresinin sonunda ne kadar emekli maşı alınacağı da bazı kriterlere bağlıdır. Çalışanlar emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını bilmek isterler. Memurlar da emekli maaşlarının artması için neler yapmaları gerektiğin, emekli maaşının artıp artmayacağını merak ederler.

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli maaşı hesaplanırken prim ödenen gün sayısı yani çalışma süresi ve emeklilik yaşı baz alınır. Emekli maaşlarının hesaplanmasında memurlar, işçiler ve işyeri sahipleri için farklı yöntemler uygulanır. Yapılan yeni düzenlemeler ve sosyal güvenlik reformlarıyla emekli maaşı hesaplaması yöntemleri değişir. Emekli maaşı hesaplamada baz alınacak dönemler üçe ayrılır. Bunlar;

  • 2008 – Ekim sonrası dönem,
  • 2008 Ekim ile 2020 Ocak arası dönem,
  • 2020 Ocak sonrası dönemdir.

Emekli Aylığı Hesaplama

Ancak temel bilgi vermek gerekirse;

2000 yılından sonra emekli aylıkları aylık bağlama oranının, ortalama kazanç ile çarpılması şeklinde hesaplanıyor. Ortalama aylık kazanç hesaplaması; kişinin her yıl ait olan prime esas kazancının, ait olduğu yıldan itibaren emekli aylığını talep ettiği yıla kadar olan güncelleme katsayısı ile güncellemesi şeklinde bulunabilir.

Bu yöntemle bulunan ortalama aylık kazanç, aylık bağlama oranı ile çarpıldığında emekli aylığı hesaplanmış oluyor.2000 yılından önceki dönemlere ait çalışmalarda emekli aylığı hesaplaması ise memur maaş katsayısının gösterge ve aylık bağlama oranıyla çarpılması şeklinde hesaplanır.

Memur Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Memurların emekli maaşları diğer çalışan gruplarına göre daha kolay hesaplanır. Memurların ne kadar emekli maaşı alacağını emekli aylığının;

  • Derecesi,
  • Kademesi,
  • Ne kadar süre hizmetinin olduğu ve ek gösterge belirler.

Memur emekli maaşı en çok ek göstergeden etkilenir. Ek gösterge memurun unvanına ve görevine göre belirlenir. 2008 yılının ekim ayından önce memuriyete başlayan kişilerin emekli maaşı hesaplamalarında ek gösterge ve katsayı dikkate alınır.

Memurlar Ne Kadar Emekli Maaşı Alırlar?

Ekim – 2008’den önce işe başlayan ve 25 yıllık kamu hizmeti bulunan memurların aylık bağlama oranı %75 olur. Bir başka anlatımla çalışırken aldıkları maaşın %75’lik kısmı kadar emekli maaşı alırlar.

Ekim 2008’den sonra ilk kez sigortalı olan ve devlet kurumlarında çalışmaya başlayan memurların emekli maaşı 25 yıllık çalışmaları olması halinde çalışırken aldıkları maaşın %50’si kadardır.

Bu durumda yeni ve eski memurların emekli maşlarının arasında %25 civarında bir fark olması anlamına geliyor.

Memur Emekli Maaşı Nasıl Artırılabilir?

Memur Emekli Maaşı Nasıl Artırılabilir?
Memur Emekli Maaşı Nasıl Artırılabilir?

Memurların emekli maaşının artması için çalışırken yapılabilecek iki şey vardır. Bunlardan biri unvanını yükseltmek, diğeri de çalışabildiği kadar uzun süre çalışmaktır.

Gerekli eğitim şartlarını diğer şartları karşılayan memurlar görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluna giderler. Sınava girmek suretiyle memuriyette bir üst kademeye geçen veya unvan değişikliği yapan memurların emekli maaşı da yükselir.

Memuriyette 25 yıl çalıştıktan sonra hemen emekli olmayan ve çalışmayan devam eden kamu personellerinin emekli maaşı; 25 yılı doldurur doldurma emekli olanlara göre daha yüksek olur. 25 yılın üzerine çalışılan her 1 yıl için aylık bağlama oranı %1 artış gösterir. Bu da yüksek emekli maaşı almak demektir.

Çalıştıkları kuruma bağlı olarak yıpranma payı almaları da söz konusudur. Yıpranma payı her memur için geçerli değildir. Yıpranma payı hizmet yılının artmasını sağlar. Bu durumda  emekli maaşı da yükselir.

Memurlukta polislik gibi bazı mesleklerde her 1 yıl için 3 ay fiili hizmet zammı vardır. Örneklemek gerekirse; 20 yıl çalışma süresi olan bir polis fiili hizmet zammı ile 25 yıl çalışmış sayılır. Bu durum emekli maaşına da etki eder.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan memurların maaş artışı 1 kademe ilerlemelerinden bağımsızdır.

Memurlar Çalışırken Eğitim Devam Ederse Maaş Yükselir mi?

Memurların en çok merak ettiği sorulardan biri de kamu kurumlarında çalışırken bir yandan eğitim düzeylerini yükseltmelerinin mümkün olup olmadığıdır. Her mezuniyet için geçerli olmak kaydıyla kendi eğitim düzeyine göre memur olan bir kişi çalışmaya başladıktan sonra aynı zamanda bir üst eğitimini almaya devam edebilir.

Eğitim tamamlandıktan ve gerekli mezuniyet belgelerine sahip olunduktan sonra yeni eğitim düzeyine dair görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına girilebilir. Memurların maaşının artması bu yolla da mümkün hale gelir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
1
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
1
vir_sl_
Virüslü
Memur Maaşı Nasıl Artar?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!