1. HABERLER

  2. MEMUR HABERLERİ

  3. Memurlara 3600 Ek Gösterge İçin En Kapsamlı Araştırma
Memurlara 3600 Ek Gösterge İçin En Kapsamlı Araştırma

Memurlara 3600 Ek Gösterge İçin En Kapsamlı Araştırma

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikalar Konfederasyonu BASK memurlara 3600 ek gösterge konusunda kim doğru kim yalan söylediğine dair çok kapsamlı bir araştırma yaptı. Gerek TBMM’de gerekse STK’larda kim ne yaptı. 3600 Ek Göstergede son durum ne?

A+A-

BASK, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri öncesinde başlayan ve bazı memur gruplarına 3600 ek gösterge verilmesi konusu, kamuoyunun ve memurların gündemindeki yerini koruduğunu belirtti.

Siyasi partiler, liderler ve milletvekilleri de demeçlerinde 3600 ek gösterge konusuna değinmeye devam ediyorlar. 3600 ek gösterge konusu artık bir 3600 ek gösterge sorunu haline geldi. Yani çözüm bekleyen ve çözülmesi gereken bir sorun.

BASK 3600 ek gösterge konusunda gerçekleri kamuoyu ile paylaşarak somut adımlara dair tüm gerçekleri ortaya çıkardı!

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde 3600 ek gösterge konusu?

BASK AR-GE birimi tarafından 24 Haziran seçimlerinde siyasi partilerin seçim beyanname veya bildirgelerini memurlar açısından incelemiş, siyasi partilerin taahhütleri web sayfamız ile sosyal medyada kamuoyunun ve kamu görevlilerinin bilgisine sunulmuştu.

Sadece 3600 ek gösterge ile ilgili taahhütleri, seçim beyanname veya bildirgelerindeki cümleleri aynen şu şekildedir:

AK Parti’nin seçim beyannamesinde 3600 ek gösterge ile ilgili herhangi bir taahhüt yoktu. Ancak Cumhurbaşkanı Sayın R. Tayyip Erdoğan 24.05.2018 tarihinde seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullanmıştı:

“Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerine 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emeklilikte verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz”.

Yani Sayın Cumhurbaşkanının verdiği söz, adı geçen guruplara çalışırken değil emekli olurken 3600 ek göstergenin uygulanacağıydı. Halbuki mevzuat emekli olurken uygulanabilmesi için çalışırken en az 6 ay 3600 ek göstergeden prim kesilmesini gerekli kılmaktadır.   

Ne Demişlerdi? 

CHP’nin seçim bildirgesinde iki kesim için, ceza infaz ve koruma memurları ile öğretmenler için,  3600 ek gösterge taahhüdü yer almıştı,

“Ceza infaz ve koruma memurlarının ek mesai ücretlerinin ödenmesini güvence altına alacak şekilde vardiya sistemini tekrar düzenleyeceğiz. Mesleki koşulları ve maruz kaldıkları tehlikeleri de göz önüne alarak emniyet hizmetleri sınıfına geçireceğiz. 3600 ek gösterge vereceğiz.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanıyacağız.”

MHP’nin sadece öğretmenler için 3600 ek gösterge vaadi vardı. “Öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e çıkarılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi,”

İYİ Parti de 3600 ek göstergeyi öğretmenler için talep ediyordu: “Öğretmenlerin kadro dereceleri, hizmet süreleri ve performanslarına göre 3600 ek gösterge alabilmelerinin yolu açacağız

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge vereceğiz.”

Siyasi partiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve memurlar konusunda çok fazla bilgileri yok, olanlar da bölük pörçük. İşin en kötü yanı, yandaş veya arka bahçe sendikaları taleplerini yandaşı veya arka bahçesi oldukları partilerin seçim beyannamelerine veya bildirgelerine koyduramamış olmalarıydı. Yani üyelerine açıkladıkları taleplerini kendi partilerinin bildirgelerine koyduramamışlardı.

Zaten öyle bir dertleri olduğu da pek söylenemez. Nitekim ortada yoklar ifadeleri BASK tarafından dile getirildi.

3600 Ek Gösterge ile ilgili olarak seçimlerden sonra ne oldu?

Seçimlerden sonra TBMM’de temsil edilen siyasi partilerde bu konudaki bilgi yetersizliğinde veya iş bilmezliğinde bir değişiklik olmadı, işgüzarlıklarında da.

28 Kasım 2018 tarihi itibarıyla iktidar partisinden ve iktidar partisi milletvekillerinden ses seda çıkmadı.

Ancak Cumhurbaşkanınca verilen söz üzerine yapılan araştırmada; 3600 ek gösterge için en azından 4 yıllık üniversite mezunu olup 1. dereceden memur olunması gerektiği, sayılan mesleklerden özellikle hemşire, polis ve din görevlileri arasında çoğunluğun lise mezunu olduğu, düzenlemeden şartlara uygun olan emeklilerin de yararlanması gerektiği, emeklilik tazminatında kişi başına ortalama 20.000 TL ek ödeme ile emekli aylıklarında 600 TL civarında aylık artış olacağı anlaşıldı. Bu nedenle verilen söz buzdolabına kaldırıldı.

Muhalefet partilerine mensup bazı milletvekilleri ise  “eski tas eski hamam” misali köklü çözüm yerine kısmi tekliflerini önergeleştirip TBMM Başkanlığına sundular. İki milletvekili hariç!  Bazı milletvekilleri de önceki yasama dönemlerinde verdikleri önergeleri yenilediler.

TBMM web sitesinde Kanun teklifleri üzerinde 23 Kasım 2018 tarihi itibariyle BASK’ın yaptığı araştırmada aşağıda belirtilen milletvekilleri tarafından hangi kesimler için kanun teklifi verildiğini inceledik.

Buna göre aşağıda isimleri verilen milletvekilleri karşılarında gösterilen kesimler için 3600 ek gösterge talebinde bulundu.

Kanun Teklifi Veren

Veriliş Tarihi

Teklifin Kapsamı

Sezgin Tanrıkulu

01.10.2018

Öğretmenler

M. Akif Hamzaçebi

01.10.2018

Öğretmenler

Sezgin Tanrıkulu

01.10.2018

Emniyet Hizmetleri Sınıfı

Uğur Bayraktutan

09.10.2018

Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı:

(b) Öğretmen ve diğer personeller

Yıldırım Kaya

09.10.2018

(b) Öğretmen ve diğer personeller

Çetin Arık

10.10.2018

Sağlık Hizmetleri

Ali Fazıl Kasap

11.10.2018

Sağlık Hizmetleri

Alpay Antmen

11.10.2018

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Ömer Fethi Gürer

11.10.2018

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı:
(i) Zabıt katipleri, Mübaşirler

Ali Keven

11.10.2018

Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
Din Hizmetleri Sınıfı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı

Ömer Fethi Gürer

15.10.2018

1 inci dereceye sahip tüm kamu görevlileri

CHP Gurup Önerisi

16.10 2018

Öğretmen ve diğer personel,
Avukatlık hizmetleri sınıfı
Din Hizmetleri Sınıfı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı

Durmuş Yılmaz

16.10.2018

Tüm memurların ek göstergelerinin yükseltilerek yeniden belirlenmesi

Neslihan Hancıoğlu

16.10.2018

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Mustafa Kalaycı

23.10.2018

Kadro durumuna bakılmaksızın memurların yükselebilecekleri en üst kadro derecelerine yükseltilmesi ve ek gösterge

Mahmut Tanal

30.10.2018

Ceza infaz memurları

Vecdi Gündoğdu

08.11.2018

Öğretmenler

Yukarıdaki Tablo incelendiğinde iki kanun teklifinin, Durmuş Yılmaz ile Mustafa Kalaycı’nın kanun tekliflerinin farklı olduğu, daha kapsayıcı olduğu görülmektedir.

3600 ek gösterge tüm memurları kapsamalı! Altını çizerek belirtmek gerekir ki, özel kesimler için yapılacak düzenlemeler bir kesimi memnun ederken diğer kesimlere adaletsizliğe yol açmaktadır.

Yapılacak düzenlemenin, diğer konular bir yana, ek gösterge sisteminin tüm memurları kapsayacak şekilde yeniden ele alınması bir zorunluluktur.

3600 ek gösterge için verilen sözler hangi aşamada?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde Bakanların 3600 ek gösterge konusuna çözüm getirecekleri beklendi.

Hatta 24 Kasım Öğretmenler günü, Milli Eğitim Bakanının bu konuyu müjdeye dönüştüreceği heyecanla beklendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığının bütçesi görüşülürken tam 9 kez gündeme getirilmiş olmasına rağmen 3600 ek gösterge konusuna girmedi. 24 Kasım Öğretmenler Gününde beklenen müjde boş çıktı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 15 Kasım 2018 günü İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Bakan Süleyman Soylu, sorulan sorulara cevaben ve muhtemelen sadece polisleri kastederek şunu söyledi:

“Yine, burada, özellikle şunu ifade etmek isterim: Polislerle ilgili bir meseleyi söyleyeyim: Biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz; bu kadar basit, en kısa zamanda, bu bir sözdür.”

Konu bundan ibarettir. Anılan tarih itibarıyla gerisi hikayedir denildi. BASK adına TBMM’de yapılan görüşme ve ziyaretlerde ortaya çıkan genel hava in de aslında konunun hala olgunlaşmadığıdır.

BASK çalışmaların süreceğini ancak herkesin destek vermesini, rekabeti bir kenara bırakarak sendika ve konfederasyonların ortak hareket etmesini kaçak güreşenlerin üyeleri tarafından cezalandırılması gerektiğini açıkladı.

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
4 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler