Memurlara Ev Alırken Destek Veriliyor mu?

Kamu görevinde çalışan memurlarla ilgili ev alırken devlet tarafından destek sağlanıp sağlanmadığı da merak ediliyor. İşte tüm detaylar!

60948

Devlet Memurları Kanunu’nda bildirilen tüm şartları yerine getiren kişiler kamu kurumlarında ve kuruluşlarında çalışmaya başlarlar. Bu şartların neler olduğu sitemizin diğer sayfalarından takip edilebilir. Memurluk ile ilgili pek çok merak edilen sorunun cevabı diğer sayfalardadır.

Memurlara Ev Alırken Destek Veriliyor mu?

Memurlara Ev Alırken Destek Veriliyor mu?

Memurlara ev almaları halinde devlet tarafından destek verilir. Bu destek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açılan fonla sağlanır. Ancak bu desteğin sağlanacağı ev almak isteyen devlet memurlarının, memuriyetteki hizmet sürelerinin en az 10 yıl ve daha fazla olması gerekir.

Memurlar Devletin Konut Kredisinden Hangi kamu Görevlileri Yararlanıyorlar?

Bu konu 2985 sayılı Kanun’da yer alan Toplu Konut Fonundan Faydalanan Devlet Memurlarına ve Diğer Kamu Görevlilerine Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği ile ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar ve diğer kanunlara bağlı olarak çalışan ancak 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun’daki şartlara tabi olan devlet memuru ve diğer kamu görevlilerine kredi desteği sağlanır. Bu kişilerde aranan öncelikli şartlar primlerinin Emekli Sandığına ödeniyor olması ve hizmet sürelerinin en az 10 yıl olmasıdır.

Memurlara Açılan Kredi Nasıl Kullanılır?

Memurlara Açılan Kredi Nasıl Kullanılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından devlet memuru ve diğer kamu görevlilerine sağlanan kredi fonunun amacı memurlara konut edindirmektir. Bu amaçla Hazine ve maliye Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen miktarlarda fon ayrılır. Ayrıca faaliyette bulunan kamu kurumlarının bütçesinden de bir miktar bu fona aktarılır. TOKİ bu fonu şartlara uygun kişilere kullandırmakla yetkilendirilir.

Memur Kredisi Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

TOKİ tarafından açılan bu kredi fonundan kendisinin, eşinin ya da çocuklarının üzerine hiçbir gayrimenkul tapusu olmayan memur ve diğer kamu görevlileri yararlanırlar.

Ayrıca ilgili konuda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre fon yönetmeliğinde belirtilmiş olan şartlara uyan ve kamu kurumlarında halen hizmete devam eden personeller; görev yaptıkları kurumun bu fon için pay ayırmış olması halinde kredi kullanabilirler

Memur Kredisi Faiz Oranları ve Geri Ödemeleri Nasıl Olur?

Memur Kredisi Faiz Oranları ve Geri Ödemeleri Nasıl Olur?

Memurlar için tahsis edilen bu kredinin en üst limiti 1 milyon liradır. Bu krediye faiz uygulanmaz. Fakat kredi sahibi memur veya kamu personelinden kredi başlarken, kredi tutarının yüzde 5’i masraf olarak alınır.

Kredi TOKİ tarafından belirlenecek olan şartlarda aylık eşit taksitler halinde ödenir. Taksitlerin başlangıç süresini ve toplam vadeyi TOKİ belirler. Kredi taksitleri memurun çalıştığı kurum tarafından çalışanın maaşından kesilerek her ay belirlenen tarihte ilgili bankaya yatırılır.

Memurun kredi çektikten sonra emekli olması ya da memuriyet hayatının bitmesi halinde kalan borç, kurum tarafından bankaya bildirilir. Kredi sahibinin kendisi veya varisleri bankaya borçlu sayılırlar. Kredi sahibinin ölümü halinde de aynı şartlar geçerlidir. Kredi sahibi ya da varislerinden kredinin geriye kalan tutarı aylık taksitler halinde tahsil edilir.

Memur Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Memur Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOKİ tarafından açılan fonla sağlanan krediden yararlanmak isteyen memur ve diğer kamu görevlileri kendilerinden istenen belgeleri hazır emek şartıyla her yıl nisan ayının sonuna kadar görev yaptıkları kuruma başvuru yaparlar.

  • Kredi talep eden kişinin kendisinin, eşinin ya da çocuklarının üzerine tapu olmadığını bildirdiği dilekçesi
  • Kredi kullanacak kişinin krediyi kullanabileceği bankalardan birinde Toplu Konut Ferdi Kredisi ay da Konut Ferdi Kredisi kullanmak üzere açtırdığı hesaba dair belge
  • Memur veya kamu görevlisinin herhangi bir kooperatife, birliğe ve sosyal yardımlaşma kurumuna üye olması durumunda bu üyeliği ve bu kuruluşa kredi açıldığını gösteren belge

Bu belgelerle birlikte başvuru yapıldıktan sonra memurun çalıştığı kurum belgeleri inceler. Kredi kullanmaya uygun şartlarda olduğu tespit edilen memurlar için bir bildirim formu doldurulur ve Emekli Sandığı’na yollanır. Bu formda aşağıdaki bilgiler yer alır.

Kredi kullanacak kişinin;

  • Adı soyadı
  • Emeklilik sicil numarası
  • Kurum sicil numarası
  • Memuriyet sınıfı
  • Yıl ve ay olarak hizmet süresi
  • TOKİ fonundan kullanacağı kredi çeşidi
  • Krediyi kullanacağı banka şubesinin veya sosyal yardımlaşma kurumu, birlik ve kooperatifin adı ve adresi

Kredi Başvurusundan Sonra Süreç Nasıl İşler?

Başvuru tamamlandıktan sonra Emekli Sandığı tarafından kurumdan gelen bilgiler düzenlenir. Hizmet süresi daha uzun olan memurlara kredi kullanımında öncelik tanınır. İlgili bankalara kredinin açılması ile ilgili talimat verilir.

Banka gelen bu talimat üzerine satın alınacak olan gayrimenkulün en az yüzde 50’sine ipotek koyarak karşı taraf ile borçlanma sözleşmesi imzalar ve krediyi açar.

Konutun tapusunun henüz alınmadığı durumlarda banka taahhütname alır, krediyi kullandırır. İpoteği de tapu alındıktan sonra koyar.

Banka bu aşamada kredi tutarını kamu idaresinden talep eder. İdare meblağın bankaya yatırılması talimatı verir. Banka da kredi sahibi adına açılan hesaba kredi tutarını yatırır.

Memur Maaşının Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir?

Exit mobile version