MESKİ En Az Önlisans Mezunu Memur Alımı Yapıyor!

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ilk defa atanmak üzere, belirli alanlarda memur alımları yapıyor.

MESKİ En Az Önlisans Mezunu Memur Alımı Yapıyor!

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 3 farklı alanda 20 personel alımı yapıyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre KPSS P3 puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

MESKİ Memur için Personel Bölümleri

 • Memur: 5 Kişi
 • Bilgisayar İşletmeni: 5 Kişi
 • Mühendis: 10 Kişi

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan muaf tutulmamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Başvuru Özel Şartları

 • Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak ve bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
 • Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru için İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin barkodlu hali,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar
 • İşletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi veya bilgisayara ilişkin en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),
 • 3 adet fotoğraf,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe.

Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla; MESKİ Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No:99 Akdeniz/MERSİN adresine veya insankaynaklari@meski.gov.tr adresine göndererek yapabileceklerdir. Sözlü sınav; MESKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında 01.09.2021 günü Saat 09:00’da yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Exit mobile version