MTSK Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. MTSK yönetmelik değişikliği 22 Şubat 2018 resmi gazetede yayımlandı. Direksiyon sınavı değerlendirme formu değişti.

MTSK Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Milli Eğitim Bakanlığı özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 22 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.29 Mayıs 2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İkinci” ibaresi “Birinci” olarak değiştirildi.

Sınav hakkı ve kayıt yenileme maddesinde yer alan 45 ibaresi 60 olarak değişti. Teorik sınava elektronik sınav (e-Sınav)’la girmek isteyen kursiyerler sınavda başarısız olmaları durumunda bir sonraki sınav için en erken 15 gün, en geç 60 gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sınava girmeyen kursiyer bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

Direksiyon eğitim araçları maddesinde yapılan değişiklikle daha önce sınav yapılan ilçede kursa ait aracın arıza yapması halinde başka bir araçla sınav yapılır hükmüne “il sınav sorumlusunun uygun gördüğü başka ilçede” bulunan başka bir araçla sınava girilir ibaresi eklenmiştir.

Yeni eklenen hüküm: Ancak arızalanan aracın yerine yeni aracın kullanılabilmesi için o gün ve saatte üzerinde tanımlı eğitim veya sınav olmaması şartı aranır.

Sınavlar maddesine yeni hükümler eklendi: İl millî eğitim müdürlüğünce, il millî eğitim müdür yardımcısı/maarif müfettişi/il millî eğitim şube müdürü/maarif müfettiş yardımcıları arasından en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olanlar, sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilir.

İl millî eğitim müdürlüğünce, sınavları mevzuat hükümlerine uygun yapılmayan ilçeler ile güzergâhı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmayan ilçelerin sınavlarının, güzergâhı uygun olan en yakın ilçede yapılması sağlanır.

İl sınav sorumlusu: İl millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapar veya il millî eğitim müdür yardımcılarından birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirir.

İl sınav sorumlusu; Sınavların bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlar. Sınav yürütme komisyonu başkanları ile gerekli koordinasyonu ve iletişimi kurar. İlde Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi halinde, Bakanlık temsilcisinin rehberlik ve yönlendirmesi doğrultusunda sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Sınav yürütme komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına rehberlik eder, sınavları ve sınavda görevlendirilenleri denetler.

Sınav yürütme komisyonu başkanı ve üyelerinin görevlerine gelmediğini, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit etmesi durumunda; o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav yürütme komisyonu başkan ve üyelerini, diğer il millî eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir. Ayrıca bu kişiler ile sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilenlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediğini veya güzergâhta görevlendirildiği yerde bulunmadığını tespit etmesi durumunda, haklarında 28/A maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlar.”

Direksiyon sınavında yer alan “römork takılı olarak tek hamlede” ibaresi “römork takılı olarak en fazla iki hamlede” olarak değiştirilmiş ve “sola” ibaresinden sonra gelmek üzere “tek hamlede” ibaresi eklenmiştir.

Kursiyer ücretleri maddesinde yapılan değişiklikler: Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş; yedinci fıkrasının (a) bendine “personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il sınav sorumlusu” ibaresi eklenmiş; (c) bendinde yer alan “7 kişiyi geçmemek kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; onuncu fıkrasında yer alan “bir merkez ilçe veya diğer ilçede” ibaresi “ilde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “personele” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı gün için” ibaresi eklenmiştir.

Sınavlarda görevlendirilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri; kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlerin görev ücretleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımı bedelleri, harcama yetkilisinin onayı ile; Bakanlıkça veya mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitimler ile ihtiyaç duyulan materyallere ilişkin giderler ise Bakanlığın uygun görüşü alınarak harcama yetkilisinin onayıyla kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye işletmesi hesabından karşılanır.

İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulan döner sermaye işletmesinde biriken tutar, üç ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir. Denedim maddesinde yer alan “başka personel” ibaresi “denetim yeterliliği olan personel” şeklinde değiştirilmiştir.

Sınav yapılan ilçede sınava girecek kursiyer sayısına göre sınavlarda görev alacaklar; Her sınav günü için; 100 kursiyere kadar olan sınavlarda özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şef, memur ve şoför ile güzergâhın başlangıcında millî eğitim müdürlüğü veya resmî eğitim kurumu binası bulunması durumunda bir bina sorumlusu ve bir hizmetli olmak üzere en fazla 5; 500 kursiyere kadar olan sınavlarda bir şoför ile il millî eğitim müdürlüklerinde özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerini yürütmekle görevli bir şef veya memur olmak üzere en fazla 7 kişi; kursiyer sayısının 500’ü geçmesi halinde aynı unvanlardan 2 kişi daha görevlendirilir. Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi halinde, şoförlerden biri Bakanlık temsilcisi için görevlendirilir.

MEB Açıklaması yayımlandı: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yeni düzenlemeyle il millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapacak veya il millî eğitim müdür yardımcılarından birini, il sınav sorumlusu olarak görevlendirecek. İl genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretleri eşitlenirken, böylece, daha önce sınava giren aday sayısı az olan ilçelerde görev alanların daha az ücret almasının önüne geçilecek.

Sınav yapılan günde, il genelinde sınava giren kursiyer sayısı toplanacak ve sınav ücretleri, il milli eğitim müdürlüğü döner sermaye hesaplarına yatırılacak. Aynı gün ilin bütün ilçelerinde yapılan uygulama sınavında görevlilerin tümüne eşit ücret ödenecek. 

Direksiyon sınavı değerlendirmesi için TIKLAYINIZ. Değişiklik tam metni için TIKLAYINIZ.

Bu Yazıya Tepki Ver

Yazı Sona Erdi!

Yüklenemedi, lütfen tekrar deneyiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarındandan yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!