Müfettiş Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Devlet kadrolarının en önemli pozisyonlarından biri olan müfettişler tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparlar. Detaylar mymemur.com.tr'de!

63293
Daha Fazla Göster

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlıklarda da görev alırlar. Müfettişliğin ne olduğunu, nasıl olunduğunu, olmak için gerekli özellik ve şartların neler olduğunu merak edenler yazının devamından bu bilgilerin tamamını alabilirler.

Müfettiş Nedir? 

Tanımlarının içeriğinde “tecrübe etmen” ve “denetmen” olarak da geçen, bağlı olduğu görevlerde devam eden tüm işlerin denetiminden sorumludur. Konuyla ilgili hususi işlemler için tahkikat açar ve sonucunda oluşan bilgileri rapor halinde tutar. Müfettiş olabilmek için ise bazı gerekli şartlar bulunmaktadır. Kademe

Müfettiş Ne İş Yapar?

Önemli görevler üstlenenler görev tanımlarında belirtilen yetki ve sorumluluklar dahilinde çalıştıkları kurum veya kuruluşta denetleme görevini yerine getirirler. Yolsuzluk gibi haksız kazanç elde edilen durumlarda devreye girerler. Soruşturmalar açarlar, açık soruşturmaları yürütürler ve sonuca bağlarlar. Çeşitli konulardaki doğrulamalar da onların yetki alanındadır. Gerekmesi halinde soruşturma kapsamında bilirkişiye başvururlar. Soruşturma tamamlanınca raporunu hazırlayarak bir üst makama sunarlar.

Müfettişin Görevleri Nelerdir?

Müfettiş Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Görevleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir. Başkanlığın kendilerine ilettiği bu görevleri bağlı bulunduğu kurumun en üst düzey amiri adına gerçekleştirir. Başlıca görevleri aşağıdaki şekilde belirtilebilir.

 • Bağlı bulunduğu bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yürütülen tüm iş ve işlemlerin, personellerin görev ve sorumluluklarının kontrol edilmesi
 • Personellerin davranış ve hareketlerinin kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere, genelgelere ve talimatlara uygun olup olmadığının denetlenmesi
 • Merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm personeller hakkında gerekmesi halinde soruşturma açılması
 • İşlerin daha hızlı yürütülerek verimli hale getirilmesi için devlet memurlarının çalışmalarına dair gerekli önlemlerin belirlenmesi, uygulanması
 • Teftiş görevi esnasında belirlediği her türlü yolsuzluk ve usulsüzlük ile ilgili soruşturma açılması ve soruşturmanın yürütülmesi
 • Herhangi bir yolsuzluk-usulsüzlükte ilgili kişiler hakkında yetkili makamın onayına tabi olmak üzere soruşturma başlatılması
 • Soruşturmalara dahil olan, iş ilişkisi bulunan diğer resmi kurumlar ya da özel sektör iş yerleri ile ilgili belgelerin ve dosyaların incelenmesi, doğru olup olmadığının kontrol edilmesi
 • Gerekmesi halinde soruşturma ile ilgili bilirkişinin görüşünün alınması
 • Yaptığı her teftişten, soruşturmadan ve incelemeden sonra bir rapor hazırlanması, bu raporda fikir, eleştiri ve önerilerinin yer alması
 • Hazırlanan raporun Teftiş Kurulu’na sunulması

Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Kariyerine müfettiş olarak devam etmek isteyen kişilerin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir.

 • Sosyal bilimlere ilgi duymak ve bu alanlarda başarılı olmak
 • Sayısal ve sözel alanlarda yetenekli olmak
 • Analitik düşünce sahibi olmak
 • Derinlemesine araştırma ve inceleme yapabiliyor olmak
 • Dürüst, objektif, kararlı ve cesur olmak
 • Her çeşit iklim koşulunda görev yapabilecek olmak
 • Temsil etme yeteneğinin güçlü olması
 • Gizlilik prensiplerine bağlı kalarak çalışabilecek olmak
 • Güvenilir olmak

Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekir?

Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekir?
Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekir?

Bu mesleği yapabilmek için üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden mezun olunması istenir.

 • Hukuk
 • Ekonomi
 • İşletme
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonometri
 • İstatistik
 • Risk Yönetimi
 • Bankacılık
 • Finans
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Muhasebe
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Bazı kurumlar tarafından Tıp – Eczacılık – Mühendislik – Diş hekimliği fakültelerinden mezuniyet de istenmektedir.

Bu üniversite bölümlerini yurtdışında bitirmiş olan kişilerin YÖK onaylı denklik belgelerini alması gerekir.

Müfettiş Olmak için Aranan Şartlar Nelerdir?

Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin aşağıdaki şartları eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde yer alan tüm şartları sağlıyor olmak
 • Yazılı sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak
 • Erkek adayların askerlik hizmetleriyle bir ilişiklerinin olmaması
 • Yukarıda belirtilen 4 yıllık eğitim veren üniversite bölümlerinden birinden mezun olmak
 • KPSS’ye girmiş ve istenen en az puanı ilgili puan türünden almış olmak
 • YDS yani Yabancı Dil Sınavı’na girmiş ve ilgili puan türünden istenen en az puanı almış olmak
 • Adli sicil kaydında engel bir durumu olmamak
 • Sağlık raporunda Türkiye’nin her yerinde, her koşulda ve her iklimde görev yapabileceğinin yazıyor olması
 • Hakkında yürütülecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında engel bir durumunun olmaması

Özel sektörde çalışmak isteyenlerin ise aşağıdaki şartlara uygunluğu aranır.

 • KPSS hariç yukarıda belirtilen diğer tüm şartları yerine getiriyor olmak
 • Alımı yapacak olan kuruluşun belirttiği yaş kriterlerine uygun olmak
 • Yabancı dili üst seviyede olmak
 • Özel bankalarda çalışmak isteniyorsa yurtdışından alınmış uluslararası sertifikasının olması

Müfettiş Yardımcılığı Sınavları Nasıl Düzenlenir?

Müfettiş Yardımcılığı Sınavları Nasıl Düzenlenir?
Müfettiş Yardımcılığı Sınavları Nasıl Düzenlenir?

Devlet kadrolarında görev almak isteyenlerin öncelikle yerine getirmesi gereken şart KPSS ve YDS şartlarını yerine getirmektir. Bu sınavlara giren ve istenen puanları alan kişiler müfettişlik sınavı için başvuru yapabilirler. Sınava başvuru yapanlar arasında davet edilecekler belirlenirken KPSS puanına göre yüksek puan alandan başlanır. Bu nedenle KPSS’den olabildiğince yüksek puan almak avantajdır.

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava yani mülakata davet edilirler.

Yazılı sınavda Genel Kültür-Genel Yetenek-Hukuk-Mevzuat-Maliye-Ekonomi-Yabancı Dil konuları yer alır. Ayrıca personel alımı yapacak kuruma göre değişmek suretiyle ilave konular da olabilir.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan kişiler müfettiş yardımcısı adayı olurlar.

Bu kişiler öncelikle adaylık dönemi denilen bir eğitim sürecinden geçerler. Yanlarına teftişlere katılırlar, denetim yaparlar. Ancak bu süreçte yetkileri bulunmaz. Yardımcıları bu dönem içinde tutanak ve rapor hazırlamayı, yazışmaları, kayıtların nasıl incelendiğini uygulamalı olarak öğrenirler.

Adaylık öneminde yetkisi altında bulunduğu müfettişten olumlu sicil almaları halinde bu sicilin amirler tarafından da tasdiklenmesi gerekir. Adaylık süreci bankalarda 2 yıl, diğer Teftiş Kurullarında 1 yıldır. Sürecin sonunda bir sınava girilir. Başarılı olan kişiler teftiş yapma ve rapor yazma ile yetkilendirilirler. Görev ve sorumlulukları belirlenir. Müfettiş yardımcısı olarak göreve başlarlar.

Meslekte 3 yılını tamamlamış olan müfettiş yardımcıları Yeterlilik Sınavı’na girerler. Sınavda başarının ardından sözü sınava tabi tutulurlar. Bu iki aşamayı da başarıyla geçen müfettiş yardımcılarının unvanı değişir ve müfettiş olurlar.

Meslekte İlerleme Şansı Var mıdır?

Kariyerlerinde ilerleme ve yükselme şansı vardır. Bu meslekte görev yapan kişiler bazı şartlara bağlı olmak kaydıyla Başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Daire Başkanı gibi unvanlara yükselebilirler. Çalıştıkları kurum veya kuruluşta üst düzey yönetimde yer alma şansı yüksek meslek grubudur.

Müfettişlik Yardımcılık Dönemi

Müfettiş yardımcılığı dönemi adaylık dönemi, yetki alma dönemi ve yeterlilik sonrası müfettişlik olmak üzere 3 ana gruba ayrılır.

Adaylık Dönemi

İlk aşamada adaylar, eğitimden sorumlu tutulmaktadır. Müfettiş yanlarında denetim/teftiş görevlerinde bulunurlar. Bu görevlerde tutanak tutmayı, ön rapor hazırlamayı, yapılan işlemlere dair yazışmalarla birlikte tutulan kayıtların incelenmesini uygulama yöntemiyle öğrenmiş olurlar. İşin eğitim alanında ise mevzuat ve konuyla ilgili formasyonları geliştirmeyi öğrenirler.

Yetki Alma Dönemi

İlk alınan eğitimden Müfettiş tarafından olumlu sicil alan adaylar, yetkili olmaya adım atacaklardır. Genelde tüm Teftiş Kurulu’nda 1 senenin sonunda adaylıkta öğrenilen bilgiler üzerine “yetki sınavı” yapılır. Bu sınavı geçen mesleki adaylara “Teftiş Yapma ve Rapor Yazma Yetkisi” verilmektedir. Yani genel anlamda sorumlulukları artırılır.

Yeterlilik Sonrası Müfettiş Dönemi

Son aşamada artık sorumlulukları artan müeyyideler için ölçüm noktasına gelinmiş sayılır. Üçüncü senenin sonunda Yardımcılar, Yeterlilik Sınavı’na tabi ilgili mevzuat konularıyla alakalı yapılan bu sınav hukuk ve kayıt inceleme görevi olan müfettişler açısından da muhasebe bilgisini ölçmek için geleneksel olarak yapılan zor bir sınav sürecini ifade eder.

Sınavın ardından gelen sözlü mülakat vardır. Bu aşamayı da aşan yardımcı, müfettiş ünvanını kazanır ve müfettiş yetkilerinin hepsine sahip olur.

Çalışma Ortamı ve Koşulları Nasıldır?

Müfettişler genelde kapalı, ciddi ve büro gibi ortamlarda çalışma sağlarlar. Ancak gerekli denetim gibi konularda seyahat edebilmektedirler. Görev mahallerinden uzakta uzun süre kalabilir ve farklı ortamları inceleme ve araştırma görevini yerine getirirler.

Ne Kadar Maaş Alır?

Her ne kadar zor bir süreçle ulaşılıyor olsa da maaşlarının yüksek olmasıyla bilinir. 2020 yılı itibariyle ortalama müfettiş yardımcısı maaşı 6.500 lira ile 7.500 lira arasındadır.

2020 yılında müfettiş maaşları ise ortalama olarak 7.300 lira ile 10.500 lira arasında değişir. Maaşlara kıdem yılı, hangi kurum ya da kuruluşta görev yapıldığı gibi bazı kriterler etki etmektedir.

İcra Katibi Kime Denir? Ne İş Yaparlar?

4
mutlu
Mutlu
2
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Müfettiş Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!