Muğla Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapıyor!

Muğla Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde boş kadroların belirlenmesiyle ilk defa atanmak üzere Zabıta Memuru alımı yapıyor.

Muğla Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapıyor!

Muğla Marmaris Belediye Başkanlığı belirlenen kontenjanlara şartlara uyum sağlayana adaylar için Zabıta Memuru alımlarına başladı.

Muğla Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS taban puanından KPSS P3 ile diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alımı yapıyor.

Muğla Marmaris Zabıta Memuru Alımı Yapıyor!

 1. Derece Zabıta Memuru: 9 Kişi
 • Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • En az A veya B sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Özel Şartları

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Tartılma ve ölçülme erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,
 • 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan muaf olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru için İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının kurum onaylı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesi,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • 3 adet biyometrik fotoğraf.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28.06.2021 tarihinden 02.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kemeraltı Mahallesi, 95. Sokak No:1 Marmaris/MUĞLA adresindeki Marmaris Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Exit mobile version