Muhtar Nasıl Olunur? Görevleri Nelerdir?

Siyasetin en küçük birimi olarak görülen muhtarlık, her mahalle ve köyde olan bir yönetim ve idari unvanlarından biridir. Detaylar mymemur.com.tr'de!

64922

Muhtarın görevleri, sorumlulukları, yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Bu yasalar çerçevesi içinde mahalle ve köylerde görev yapmaktadır. Seçimlerle göreve gelir. Mahalle ve köylerde ikamet eden halk tarafından oy çokluğu ile seçilirler. Kelime anlamı aynı zamanda mecazi olarak “her işe burnunu sokan” anlamına gelse de ayrıca seçilmiş, seçkin, özgür olan ve istediğini yapan anlamına da gelmektedir.

Muhtar Nedir?

Muhtar kelimesi Arapça kökenli olup, “seçilmiş kişi” anlamına gelmektedir. Mahalle ve köylerde seçilen bu kişiler, sorumlu oldukları bölge içerisinde yürütme işini üstlenmektedir. Köy ve mahallelerde oy ile seçilenlerin büyük sorumlulukları vardır. Aşağıda görevleri nelerdir başlığında maddeler halinde işleyeceğiz. Siyasi partiler tarafından aday gösterilemez.  Köy tüzel kişiliğini temsil edilen kişilerin aynı zaman 4 azası bulunmaktadır. Azalar diğer adıyla bilinen ihtiyar heyetinden bulunur ve muhtara yardım ederler. İhtiyar meclisi toplantıları muhtar ve 4 azası tarafından oluşturularak, toplantılarda mahalleye, mahallelilere, köye, köylülere, muhtara, muhtarlığa ait konular gündeme gelir ve gerekli kararlar alınarak bunlar uygulanır.

Görev bölgelerinde “imece” usulüyle işler yapabilir. Ayrıca genel yönetimin en küçük temsilcisidir. Bu nedenle yasaların ve hükümet tarafından verilen talimatların uygulayıcısıdır. Görev bölgesinin birliği ve beraberliğini sağlar ve üst birimler ile uyumlu olarak çalışır. Bu kişiler dokunulmaz değildir. Görevlerini düzgün yapmayan görevden uzaklaştırılabilir. Hem İlçe İdare Kurulu kararı hem de üst yönetim (İçişleri Bakanlığı vb.) tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Aynı zamanda mahalle ve köy için aldıkları karar ve yapacakları işler, o bölgede yaşayan vatandaşların yararına olmalıdır. Eğer vatandaşların yararına değilse kaymakam veya vali üst birimler kararı bozabilir. Bu meslekteki kişiler görevi bölgedeki kaymakama bağlı olarak çalışmaktadır.

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Genel yönetimin en küçük temsilcisi olan ve özellikler köyde yaşayan kişiler için oldukça önemli bir kurumdur. Sorumlu olduğu görevleri şu şekildedir;

 • Köyün, yol, çeşme gibi ihtiyaçlarını yerel yönetime bildirirler
 • Yapılan yol, çeşme ya da köprü gibi orak kullanım alanlarının gerektiğinde bakım ve onarımını gerçekleştirebilirler
 • Merkezi yönetimin köydeki temsilcisi olan bu kişiler, hükümet uygulamalarını, karalarını ve talimatlarını o bölgede yaşayan vatandaşlara duyururlar
 • Köyün ortak işlerini imece usulü tamamlanmasını sağlarlar
 • Seçim dönemlerinde, sandık seçin kurullarına iştirak ederler
 • Asker çağına gelmiş kişilerin kimlik çizelgelerini ve seçim listelerini askıya çıkartırlar
 • Görev aldığı bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerini (engelli, yaşlı, muhtaç vs) tespit ederler ve devlet desteği almasını sağlarlar
 • Salgın hastalıklar gibi bulaşıcı ve kritik hastalıklara sahip kişileri vakit kabetmeden sağlık kurumlarına bildirirler
 • İkamet değişiklerini yapmak
 • Caddelerde, sokaklarda ve meydanlardaki levhaların kontrollerini sağlayarak bozuk veya eskimiş levhaları belediyeye bildirir
 • Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlar
 • Nüfus kağıdını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyen kişiler için gerekli evrakları düzenler
 • Afet, deprem gibi olaylarda yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardım eder

Muhtar Nasıl Seçilir?

Seçimlerde siyasi partiler aday gösteremezler. Fakat seçimlerin de destekleyebilirler. O mahalle ve köyde yaşayan kişiler tarafından, kapalı seçim usulü oy kullanarak seçilir. Sandığa atılan pusulalardan çıkan sonuca göre oy çokluğu ile seçilenler, 5 yıl boyunca görev yaparlar. Aynı zamanda bu görev süresini 4 azası ile birlikte yürütmektedir.

Muhtar Nasıl Olunur?

Köy veya mahallelerde bu görevde yer almak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 25 yaşını tamamlamış olmak
 • Görev alacağı mahalle veya köyde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak
 • Hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik gibi kanun nezdinde yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
 • Hüküm giymemiş olmak
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
 • Okuma-yazma bilmesi gerekmektedir (herhangi bir diploma aranmamaktadır)

Yukarıdaki şartları taşıyan herkes seçilebilir, göreve başlayabilir.

Muhtar Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bu alanda alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır. Ancak göreve başlayanlar, bağlı bulunduğu kaymakamlık tarafından hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitimlerde; Yerel Yönetimler, Köy ve Mahalle İdaresi Yönetmelikleri, İletişim, Bilgisayar Teknolojileri, Muhtar Bilgi Sistemi, Mevzuatlar, Muhtar Yetki ve Sorumlulukları gibi eğitimler verilir.

Muhtar Maaşları Ne Kadar?

2020 yılı için maaşı Ocak-Haziran döneminde 2 bin TL idi. 2021 yılında maaşları 2 bin 426 TL yükselmiştir ve prim ile birlikte 2 bin 909 TL olup, şehirlere göre değişmektedir.

Muhtar Olmanın Avantajları Nelerdir?

Her meslekte veya görevde olduğu gibi dezavantajları bulunabileceği gibi avantajları da bulunmaktadır.

Bu avantajlar ise şu şekildedir;

 • Köy yerlerinde genelde bakkal, kahvehane gibi yerler işletir ve maaş da ek gelir olarak kazanç sağlar
 • Görev alınan yerdeki vatandaşlarla samimiyet gelişir ve çevre genişler
 • Ulusal mevzuata hakim olunur
 • Köy veya mahallerde çözülen sorunlar ve insanların rahat yaşaması psikolojik açıdan tatmin edicidir ve mutlu eder
 • Büyükşehirlerden kaçıp köye yerleşmek isteyen kişilerin olması, hem o bölgede yaşayan halkı tanımada hem de hayatını idame ettirmesi için önemli bir etkendir.

Muhtar Olmanın Dezavantajları Nelerdir?

Kulağa basit iş veya daha hafif tabirle pek de zor olmayan bir iş gibi gelse de, dezavantajları da vardır. İnsanı oldukça yoran bir mesleğin, dezavantajları şu şekildedir;

 • Görev alının bölgede yaşayan insanların yaşadıkları sorunları kendilerine göre önemli veya büyük olabilir. Fakat aslında önemsizdir ve sizi oldukça meşgul edebilir
 • Özellikle köylerde yaşayan aşiretlerin veya ailelerin aralarında çıkan sorunları da arabulucu olarak bu kişiler görür ve bu oldukça yıpratıcı bir iş olabilmektedir
 • Sadece bu meslekten alınan maaş ile geçim sağlamak oldukça zordur
 • Köy veya mahalle için elzem olan bir konunun, bürokratik bir soruna takılması da bu kişileri yıpratan bir sorundur
 • Ayrıca o bölgede yaşayan her insanı mutlu etmek zor olacağından, uykusuz geçen gecelere maruz kalınabilir

İyi Bir Muhtar Nasıl Olunur?

İşini iyi yapmak isteyen muhtarlar veya muhtar adayları, görev yaptığı veya yapacağı bölgedeki insanları tanıması gerekmektedir. İnsanları ne kadar iyi tanırsa, onların ihtiyaçlarına da o kadar hakim olur ve sorunları çözmekte daha başarılı olurlar. Ayrıca sabırlı olması ve insanları dinlemesi gerekmektedir.  Sorumlu olduğu bölgenin iyileşmesi ve daha yaşanabilir bir hale gelmesi için iyi bir gözlemci ve sorun çözme odaklı olması gerekmektedir. Vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı karşılayabilmesi, üst birimlerden gelen talimatları düzgün ve doğrudan duyurması veya uygulaması gerekmektedir. Ayrıca mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamak için kolay ulaşılan ve kolay iletişime geçilen bir muhtar olmak sizin başarılı olarak görünmenizi sağlar.

Nasıl Kaymakam Olunur?

Exit mobile version