Nasıl Müftü Olunur?

Müftüler illerde dini konularda en yetkili kişilerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışırlar. Detaylar mymemur.com.tr'de!

62387

Müftü Nedir?

İl ve ilçelerde vatandaşları dini konularda aydınlatan, din hizmetleri ile ilgili denetleme ve düzenlemeler yapan, vaazların ve hutbelerin konularını tespit eden, hac ve umre işlemlerini yapan kişilerdir. “Müftü” kelimesi Arapça’da fetva veren ve dini soruları cevaplayan anlamına gelir.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşunu, yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen Kanun’da il ve ilçe müftüleri ile ilgili tüm detaylara da yer verilmiştir.

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?
 • Din hizmetlerini düzenlemek, vatandaşları bilgilendirmek
 • Görev alanı olan il ve ilçelerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsil etmek
 • Camileri, mescitleri ve Kur’an kurslarını yönetmek
 • Hutbe ve vaaz vermek, dini konularla ilgili konferanslar düzenlemek
 • Kur’an eğitimi alan yatılı öğrencilerin yurtlarla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak
 • Vatandaşlardan dini konularda gelen yazılı ve sözlü sorulara cevap vermek
 • Hizmet verdiği ilde ve ilçede görev yapan diğer din personellerini yönetmek ve atamalarını yapmak
 • Camilerde ve mescitlerde toplanacak yardımlar hakkında karar vermek, izin vermek
 • Nikah kıymak
 • Görev alanında bulunan din görevlileri ile ilgili gelen şikayetleri değerlendirmek, gerekli işlemleri yapmak
 • İbadete açılacak olan yerler ile ilgili gerekli izinleri vermek
 • Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre dini günleri ve dini bayramlardaki fitre miktarlarını bölgesel rayiçlere göre belirlemek
 • Görev alanındaki camilerin ve mescitlerin açılış – kapanış saatlerini bölgesel özellikleri de dikkate almak suretiyle belirlemek
 • Hac ve umre organizasyonları ile ilgili bilgilendirme yapmak, işlemleri yürütmek ve hacca gidecek kişiler için kurslar düzenleyerek bilgilenmelerini sağlamak

Müftü Nasıl Olunur?

Öncelikle gereken ilk şart İlahiyat Fakültesi mezunu olmaktır. 1993 yılına kadar bu şartı yerine getirmek yeterliydi. Ancak 1993’te şartlarında değişiklik yapıldı. Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinden mezun olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen vaizlik sınavına da katılmak ve başarılı olmak durumundalar.

Vaizlik sınavına giren ve başarı kaydeden adaylar “stajyer vaiz” olarak atamaları gerçekleştiriliyor. En az 1 yıl, en çok 2 yıl olmak üzere stajyer vaiz olarak atandıkları yerde görev yapan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen sürelerde hizmet içi eğitimler alıyorlar. Bu kurslara katılarak bitiren stajyer vaizler bu kez il merkezlerinde görev yapmaya başlıyorlar. Bu görevde en az 6 ay bulunmak gerekiyor.

En az 6 ay il müftülüğünde stajyer olarak görev yaptıktan sonra ilçelere atamaları gerçekleşir ve ilçe müftüsünün kontrolünde 2 ay süreyle görev yaparlar.

Stajyerlerin bu süreçlerindeki durumlarına göre bir rapor hazırlanır. İlgili yerler tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporu’nda stajyer vaizin idarecilik yapıp yapamayacağı değerlendirilir. Rapor, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından incelemeye alınarak uygun bulunması halinde “stajyer” sıfatı kaldırılarak vaiz olmasına karar verilir.

Vaizler bu aşamadan sonra yeterli olmalarına karar verilmesi halinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava girme hakkı kazanırlar. Sınavı kazanmaları halinde ilçelerde görev yapabilirler.

5 yıl boyunca ilçede bu görevde bulunan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı’nca İl Müftü Yardımcısı olarak atanırlar. İlçe müftüsü ya da il müftü yardımcısı olarak 6 yıl görev yapan kişiler toplam olarak 10 yıl yüksek kademelerde çalışan kişiler İl için görevli olabilirler.

Exit mobile version