OGM 2700 Orman Muhafaza Memuru Alımı Başvuru Sayfası Açıldı! Önlisans – KPSS 60

Orman Genel Müdürlüğü “OGM” 2019 yılı 5000 personel alımları kapsamında 2 Bin 700 Orman muhafaza Memuru alımı için başvuru sayfası açıldı. OGM 2700 orman muhafaza memuru alımı başvuru şartları My Memur haberde bulabilirsiniz.

56432

Orman Genel Müdürlüğü OGM 2019 yılı kamu personeli memur alımları kapsamında sözleşmeli 2700 orman muhafaza memuru alım ilanına başvurular başladı. OGM taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 2700 (iki bin yedi yüz) adet Orman Muhafaza Memuru alımı için başvuru sayfası açıldı.

OGM ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 60 puan almış olmak,

Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) gerekiyor.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

OGM ilanı için TIKLAYINIZ.

OGM kontenjan dağılımı için TIKLAYINIZ

Başvuru için TIKLAYINIZ.

Exit mobile version