Öğretim Üyesi Nasıl Olur?

Öğretim üyesi, doktora seviyelerine sahip olmak zorunda olmadan özel uzmanlık gereği duyan konular için ders verme amacıyla sürekli ya da sürekli olmadan yükseköğretim kurumları açısından görevlendirilen kişilerdir. Doktorayı tamamlayan kişiler alakalı uzman alanlarında doçentlik sınavına girmeyle yükümlü olurlar.

Öğretim Üyesi Nasıl Olur?

Öğretim üyesi olmak isteyen kişiler için lisans mezuniyetlerinin olmasının ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmekle yükümlüdürler. ALES sınavı içerisinde başarılı olmakla beraber görev alınmak istenilen üniversitelerin tarafından düzenle sözlü mülakata giriş yapılır. Bu kadro için yapılan başvurular “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen ya da Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” dikkate alınarak başvuru yapılması gerekir.

Öğretim Üyesi Nedir?

Öğretim Üyesi Nedir?

Öğretim üyesi, fakültelerde bölüm başkanları aracılığıyla belirtilen alanlarda lisans derecesine ait ders vermekle sorumlu tutulan meslek gruplarına ait bireylerdir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim görevlisi “Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanı” şeklinde tanımlanır. Bu ifadelere göre öğretim üyeleri ders vermek amacıyla kanun gereğince 12 saat ders vermeyle sorumlu tutulmuşlardır.

Öğretim Üyesi Ne İş Yapar?

Öğretim üyeleri yükseköğretim kurumları departmanlarında eğitim veren eleman olarak kabul görmüştür. Fakültelerde dekanlıktan verilen derslerin işlenmesi için görevlendirilmişlerdir. Asistan olarak görev yapmayan öğretim üyeleri genelde iki yıl süreyle sözleşmeler yaparak çalışma sürecine başlarlar. Bu uygulama süreçlerinde sözleşmeler uzatılabilmektedir. Yükseköğretim Kanunu’nun belirttiği amaç ve ilkelere yönelik bakıldığında ders içeriklerini hazırlayıp planlama yaparak öğrencilere aktarımları sağlarlar.

Öğretim Üyesi Olma Şartları Nelerdir?

Öğretim Üyesi Olma Şartları Nelerdir?

Lisans mezunları ALES puanı alakalı üniversitelerde sözlü mülakatlar olarak başarılı olma zorunluğu bulunur. Bu koşulların dışında öğretim üyeleri olabilecek kişiler için bazı nitelikler bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilmek,
 • Uzman olunan bölümlerde araştırma heyecanı ile hareket etmek,
 • Öğrencilere bilgi aktarmada oldukça başarılı olmak,
 • Yayınlanan konuyla ilgili araştırmalarda incelemeler yapmak,
 • Bilimsel seminerlere ve akademik konferanslara katılmak,
 • Özgün fikirler üretmek,
 • Gelişmeleri yakından takip etmek,
 • Bağımsız ya da konusu gereği takım çalışmalarına uyum sağlayarak araştırma ve bölümün hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmak.

Öğretim Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

 • Sorumlu tutulduğu lisans derslerine kendini hazırlamak ve yürütmek,
 • Öğrencilerin derslerle ilgili ilerlemesine hakim olarak işlevlerini arttırmak,
 • Araştırma sonuçlarını paylaşmak,
 • Mesleki gelişimleri için ileriye yönelik çalışmalar sürdürmek,
 • Makale ve diğer bilimsel yayınları kaleme almak,
 • Yüksek kalitede bir öğretim süresinin gelişimini sağlamak, planlamak ve uygulanmasına katkı sağlamak,
 • Bölüm ve fakülte toplantılarına katılım sağlamak fikirler vermek,
 • Öğrenim materyallerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Öğrenci ödevlerini, denemelerini ve sınavları hazırlamak,
 • Akademik performansa yönelik geri bildirimlerde bulunmak.

Öğretim Üyesi Maaşları Ne Kadar?

Öğretim Üyesi Maaşları Ne Kadar?

Maaşları, akademik personellerin genelde mesleki tecrübelerine ve memurluk derecelerine göre değişim göstermektedir. Bununla birlikte aylık olarak 6.000 ile 6 bin 950 TL arasında değişkenlik gösterir.

Öğretmen Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Exit mobile version