1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. MEB PERSONEL ALIMI

  4. Öğretmeni Keyfi Olarak Şikayet Eden Veliye 6000 TL Tazminat!
Öğretmeni Keyfi Olarak Şikayet Eden Veliye 6000 TL Tazminat!

Öğretmeni Keyfi Olarak Şikayet Eden Veliye 6000 TL Tazminat!

Türk Eğitim Sendikası üyesi öğretmeni keyfi olarak, suçsuz yere şikayet eden öğrenci velisine mahkeme sonucunda toplam 6 bin TL tazminat ödeme cezası verildi. Detaylar My Memur haberde.

A+A-

Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmen mahkemeyi kazandı. ÖĞRETMENİ KEYFİ OLARAK ŞİKAYET EDEN ÖĞRENCİ VELİSİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ! Türk Eğitim Sen üyesi öğretmeni görev yaptığı okulda şikayet eden veli hakkında açılan dava sonucu tazminat ödeme hükmü çıktı. Dersine girdiği öğrenci velisinin asılsız iddialarla, keyfi olarak yaptığı şikayet sonunda açılan adli ve idari soruşturmada üyesinin suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Veli hakkında açılan tazminat davası kazanıldı. Keyfi şikayette bulunan veli, avukat giderleri hariç 6000 TL Tazminat ödemeye mahkum edildi. Dava sonucu resmi hükümler şu şekildedir:

Sonuç olarak davalının olay tarihi konusunda gerçek olamayacak şekilde ve tanım beyanları ile kanıtlandığı üzere gerçekleşmeyen bir eylemden dolayı davacı hakkında yersiz şikayette bulunduğu, bu şikayet nedeni ile davacının idari ve adli soruşturma geçirdiği, her iki soruşturma neticesinde davacı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, buna göre davalının, davacı hakkında yersiz şikayette bulunduğu davalının şikayetinin haklı olduğu ve bu kapsamda anayasal hak olan şikayet hakkını kullandığına ilişkin olarak şikayeti haklı göslcrecck bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığının kanıtlanamadığı böylecc şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı anlaşılmasıyla, kişilik değerlerine saldın oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Buna göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutan adalete uygun olmalıdır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç cdiıımcmiştir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etki ine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Eldeki dosyaya baktığımızda tarafların belirlenen ekonomik sosyal durumları, eylemleri ve davanın tarihi, tarafların yaşı, paranın satın alma gücü, olay tarihi birlikte değerlendirildiğinde 3.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu manevi tazminat talebi ile ilgili yanılgı bir değerlendirme ile iş bu tazminat talebi hakkında yazılı şekilde karar verilmiş olmasının hatalı olduğu kanaatine varılmakla davacı tarafın istinaf kanun yolu başvurusunun duruşma yapılmadan bu yönüyle kabulü ile 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b-2. maddesi uyarınca düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmesi kanaati ile aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KISMEN KABUL - KISMEN REDDİ ile, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/l-b/2. maddesi hükmü uyarınca düzelterek yeniden esas hakkında karar verilmek üzere İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/05/2018 tarih ve 2017/358 Esas ve 2018/239 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2- Manevi tazminat yönünden davanın kısmen kabul ile; 3.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine

3- Maddi Tazminat yönünden davanın REDDİNE,

4- Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, maddi tazminatın reddi için İş bu karar 5070 Sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesapanan 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5- Davacı kendisini vekille temsi Girdiğinden, manevi tazminatın kabul edilen kısmı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 2.725,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, manevi tazminatın reddedilen edilen kısmı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

7- Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 204,93 TL karar harcın, peşin yatırılan 256,17 -TL harçtan davacı üzerinde bırakılarak mahsubu ile artan 51,24 -TL harem kararın kesinleşmesinden sonra ve talep halinde davacıya iadesine,

8- Davacı tarafından yapılan 256,17 TL peşin harç, 84,00 TL tebligat gideri, 127,65-TL müzekkere olmak üzere toplam 467,82 -TL yargılama giderinin davanın kabul ve red durumuna göre hesaplanan 93,56 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Bakiye giderin davacı üzerinde bırakılmasına,

9- HMK'nın 333. Maddesi uyarınca hükmün kesinleşmesinden sonra taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avanslarının ilgililerine iadesine,

İstinaf giderleri açısından;

10- İstinaf aşamasında duruşma yapılmadığı için istinaf incelemesi için vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

11- Kesin olan işbu kararın taraflara tebliği, avans iade ve harç tahsil işlemlerinin HMK'nın 359/3. maddesi gereğince İlk Derece Mahkemesince yerine getirilmesine,

12- Davalı tarafça yatırılan istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine.

Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesi gereğince; miktar veya değeri elli sekiz bin sekiz yüz (58.800.00) Türk Lirasu geçmeyen davalara ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamayacağından miktar itibari ile KESİN olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliği ile karar verildi.

tes1.jpg

tes2.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler