1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Öğretmenlik Alanlarında Atama Bölümleri Değişti
Öğretmenlik Alanlarında Atama Bölümleri Değişti

Öğretmenlik Alanlarında Atama Bölümleri Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Haziran ayı tebliğler dergisi yayımlandı. Tebliğler dergisinde çok önemli değişiklikler göze çarptı. Atamaya esas olan öğretmenlik alanlarından 22'sinin mezun olunan üniversite bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Haziran 2017 sayısında öğretmenlik alanları, atama ve  ders okutma esaslarında değişiklik yapılmasına dair esaslar yayımlandı. Tebliğler  dergisinde yer alan Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında yapılan değişikliklerin yeni hali şu şekildedir.

Atamaya esas olan alan öğretmenlik branşlarındaki değişiklikler şu şekildedir:

Gazetecilik, Harita-Tapu- Kadastro, Harita-Tapu- Kadastro Tekniği, Harita-Tapu- Kadastro Hukuk, İnşaat Teknolojisi, Yapı Tasarım, Yapı Dekorasyon, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Matbaa/Matbaa Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Müzik, Raylı Sistemler Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik – Elektronik, Raylı Sistemler İnşaat, Raylı Sistemler Makine, Raylı Sistemler Mekatronik, Sanat ve Tasarım, İç Mekân Dekorasyon, Plastik Sanatlar, Dekoratif Sanatlar, Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümlerinde değişiklik yapılırken yeni öğretmenlik alanı olarak Sivil Havacılık bölümü eklendi.

Öğretmen olarak atamaya esas alanlar, yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutulacak dersler: Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.

Öğrenim durumu: Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir.

Tebliğ tam metni için TIKLAYINIZ. Önceki tebliğde yer alan öğretmenlik alanları için TIKLAYINIZ.

SIRA NO

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE

OKUTACAĞI DERSLER

25

Gazetecilik

1. Gazetecilik (*)

Gazetecilik Alanının;

2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)

Yazılı Basın Muhabirliği

3. Televizyon Gazeteciliği (*)

TV Muhabirliği

4. Medya İletişim Sistemleri (*)

Sayfa Sekreterliği

5. Medya ve İletişim Sistemleri (*)

Foto Muhabirliği dallarının alan/dal dersleri

6. Basım ve Yayımcılık (*)

Diğer alanların Gazetecilik Alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

7. Basın ve Yayın (*)

Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri

8. İletişim (*)

 

9. İletişim Sanatları (*)

 

10. Medya ve İletişim (*)

 

11. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)

 

12. İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı (*)

 

13. İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri (*)

 

33

Harita-Tapu-

1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*)

Harita-Tapu-Kadastro Alanının;

Kadastro

2. Harita Mühendisliği (*)

Haritacılık

 

3. Şehir ve Bölge Planlama (*)

Tapuculuk

 

4. Geomatik Mühendisliği (*)

Kadastroculuk dallarının alan/dal dersleri

Harita-Tapu- Kadastro Tekniği

 

Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

Harita-Tapu- Kadastro Hukuk

1. Hukuk Fakültesi (*)

Harita-Tapu-Kadastro Alanının;

2. Tapu Kadastro Bölümü (*)

Mesleki Gelişim

 

Medeni Hukuk

 

Borçlar ve Ticaret Hukuku

 

Medeni Usul ve İcra Hukuku

 

Akitli-Akitsiz İşlemler

 

İ dare Hukuku

 

Ceza Hukuku

 

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri

 

Resmî Yazışmalı İşlemler

 

Kadastro Hukuksal İşlemleri dallarının alan/dal dersleri

 

Diğer alanların Harita-Tapu- Kadastro alanına ait Hukukla ilgili alan/dal dersleri

40

İnşaat

1. Yapı Öğretmenliği/Eğitimi

İnşaat Teknolojisi Alanının;

Teknolojisi

2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

 

3. Yapı Tasarım Öğretmenliği

İç Mekân Teknik Ressamlığı

 

4. İnşaat Mühendisliği (*)(**)

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

 

(**) 1,2 ve 3’üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

Restorasyon

 

 

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

 

 

Ahşap Yapı Sistemleri

 

 

Betonarme Yapı Sistemleri

 

 

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi

 

 

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

 

 

Çatı Sistemleri

 

 

Yapı İç Mekân Dekorasyonu

 

 

Yapı Yalıtımı

 

 

Yapı Yüzey Kaplama dallarının alan/dal dersleri

 

 

Rayl ı Sistemler Teknolojisi Alan ı n ı n;

 

 

Rayl ı Sistemler İnşaat dal ı n ı n alan/dal dersleri

 

 

Alan ı n diğer dalları n ı n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

 

 

Harita-Tapu-Kadastro Alan ı n ı n;

 

 

Haritac l k ve Kadastroculuk dalları n ı n Hukuk dersleri d ı şı ndaki alan/dal dersleri

 

 

Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

Boyacılı k ve Yüzey Hazı rlama

 

 

Döşeme ve Duvar Kaplamac l ğ

 

 

S vac l k

 

 

Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı (Masif Taş Kaplama derslerine)

 

 

İnşaat Malzemeleri Satı ş Elemanl ğ dal dersleri (**)

Yapı Tasarım

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alan ı öğretmenlerince okutulur.

Yapı

1. İç Mimarlık (*)

İnşaat Teknolojisi Alan ı nı n;

Dekorasyon

2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)

Restorasyon

 

 

İç Mekân Teknik Ressaml ı ğ ı

 

 

Yap İç Mekân Dekorasyonu dallar n n alan/dal dersleri

 

 

Alan ı n diğer dalları n ı n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

 

 

Diğer alanlar ı n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

İnşaat Malzemeleri Satı ş Elemanl ı ğ ı dal dersleri (**)

 

 

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alan öğretmenlerince okutulur.

46

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanının;

2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

Ön Büro

3. Turizm Öğretmenliği

Kat Hizmetleri

4. T urizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği

Operasyon

5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi

Rezervasyon dallarının alan/dal dersleri

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;

7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (*)

Servis

8. Turizm İşletmeciliği (*)

Bar

9. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)

Hosteslik dallarının alan/dal dersleri

10. Konaklama İşletmeciliği (*)

Eğlence Hizmetleri Alanının;

11. Seyahat İşletmeciliği (*)

Animatörlük

12. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)

Çocuk Animatörlüğü dallarının alan/dal dersleri

13. Turizm ve Büro Yönetimi (*)

Pazarlama ve Perakende Alanının;

14. Turizm ve Rehberlik (*)

Satış Elemanlığı

15. Turizm ve Otelcilik (*)

Sigortacılık

 

Emlak Komisyonculuğu

 

Gıda Satış Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri

 

Ön Büro Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 

Kat Hizmetleri Teknolojisi alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 

Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 

Diğer alanların Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi

 

Girişimcilik

50

Matbaa/Matbaa

Matbaa Öğretmenliği

Matbaa/Matbaa Teknolojisi Alanının;

Teknolojisi

Baskı Öncesi

 

Ofset Baskı

 

Flekso Baskı

 

Tifdruk Baskı

 

Serigrafi ve Tampon Baskı

 

Baskı Sonrası dallarının alan/dal dersleri

 

Diğer alanların Matbaa/Matbaa Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

Reklam Tabelacılığı (Grafik derslerine)

57

Muhasebe ve Finansman

1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

Muhasebe ve Finansman Alanının;

2. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi

Bilgisayarlı Muhasebe

3. İktisat (*) (**)

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri

4. İşletme (*) (**)

Finans ve Borsa Hizmetleri dallarının alan/dal dersleri

5. Maliye (*) (**)

Pazarlama ve Perakende Alanının;

6. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)(**)

Satış Elemanlığı

7. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*)(**)

Sigortacılık

8. Bankacılık ve Finans Bölümü (*)(**)

Emlak Komisyonculuğu

9. Muhasebe Bölümü (*)(**)

Gıda Satış Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri

10. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)(**)

Ulaştırma Hizmetleri Alanının;

(**) 1 ve 2, sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

Lojistik

 

dalının alan/dal dersleri ve modülleri

 

Diğer alanların Muhasebe ve Finansman alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi

 

Girişimcilik

 

Ustalık Dönemi Ortak Dersler (**)

 

(**) Ustalık döneminde okutulan muhasebeye ait ortak dersler

58

Müzik

1. Müzik Öğretmenliği

Müzik

Müzik/

2. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları (*)

Müzik Alt Alanı

- Bağlama (**)/

3. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;

Sanat Etkinlikleri (Ortaokul)

- Kanun (**)/

Müzik Toplulukları Anasanat Dalı (*)

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik alanı ile ilgili dersleri

- Ut (**)/

Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı (*)

Diğer Alanların Müzik alanı ile ilgili dersleri

- Kontrbas (**)/

Koro(*)

 

- Flüt (**)/

4. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;

 

- Keman (**)/

Temel Bilimler Bölümü (*)

 

-Gitar (**)/

Kompozisyon Bölümü (*)

 

- Viyola (**)/

Ses Eğitimi Bölümü (*)

 

- Viyolonsel (**)/ -Piyano (**)/

Müzik Bilimleri Bölümü (*)

 

- Ney (**)/

Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) (*)

 

- Kemençe (**)/ -Tambur (**)/

Bando Şefliği (*)

 

- Klarnet (**)/

Folklor ve Etnomüzikoloji (*)

 

- Bireysel Ses Eğitimi (**)/

Müzikoloji (*)

 

-Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi (**)/

Opera (*)

 

- Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları (**)/

Şan ve Opera (*)

 

- Müziksel İşitme Okuma ve Yazma (**)

Opera ve Konser Şarkıcılığı (*)

 

(**) Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik öğretmenliğine seçilenler, sınavda başarılı oldukları bu liselerin Bağlama „.Müziksel İşitme Okuma ve Yazma gibi müzik alt alanları norm kadrosu ile ilişkilendirilirler.

Türk Sanat Müziği (*)

 

 

Şan (*)

 

 

Türk Halk Oyunları (*)

 

 

Türk Müziği (*)

 

 

Türk Musikisi (*)

 

 

Koro (*)

 

 

Müzik Teknolojisi (*)

 

 

Müzik Teorisi (*)

 

 

Türk Halk Müziği (*)

 

 

Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı) (*)

 

 

5. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı (*)

 

67

Raylı Sistemler Teknolojisi

1. Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi

Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

2. Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi

Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik

3. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

5. Telekomünikasyon Öğretmenliği

Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

6. Elektrik Mühendisliği (*)

 

7. Elektronik Mühendisliği (*)

 

8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

 

9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)

 

Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik

10. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

 

Raylı Sistemler İnşaat

1. Yapı Öğretmenliği/Eğitimi

Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

Raylı Sistemler İnşaat

3. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

4. Yapı Tasarım Öğretmenliği

Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

 

Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

Raylı Sistemler Makine

1. Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi

Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

2. Makine Öğretmenliği/Eğitimi

Raylı Sistemler Makine

3. Kalıpçılık Öğretmenliği

Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

4. Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi

Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

5. Motor Öğretmenliği

Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

6. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

 

 

Raylı Sistemler Mekatronik

1. Mekatronik Öğretmenliği

Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

2. Mekatronik Mühendisliği (*)

Raylı Sistemler Mekatronik

3. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

 

Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

 

Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

Sanat ve Tasarım

1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi

Sanat ve Tasarım Alanının;

 

 

2. İç Mimarlık (*)

• İç Mekan Dekorasyon dalının alan/dal dersleri

 

 

3. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)

Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

 

İç Mekân Dekorasyon

 

Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

73

Plastik Sanatlar

1. Heykel (*)

Sanat ve Tasarım Alanının;

 

 

2. Plastik Sanatlar (*)

• Plastik Sanatlar dalının alan/dal dersleri

 

 

3. Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı (*)

Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

 

 

4. Sanat Yönetimi Anabilim Dalı (*)

Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

 

Dekoratif

1. Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği

Sanat ve Tasarım Alanının;

 

Sanatlar

2. Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

Dekoratif Sanatlar

 

 

3. Geleneksel Türk El Sanatları (*)

Süsleme Desen Tasarımı

 

 

4. Geleneksel Türk Sanatları (*)

Dekoratif Sanatlar Üretimi dallarının alan/dal dersleri

 

 

 

Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

 

 

 

Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

88

Yiyecek

1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;

 

İçecek

2. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Mutfak

 

Hizmetleri

3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (*)

Servis

 

 

4. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)

Pastacılık

 

 

5. Beslenme ve Diyetetik (*) (**)

Bar

 

 

6. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)

Hosteslik

 

 

(**) 1, 2, 3, 4 ve 6’ncı sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

dallarının alan/dal dersleri

 

 

 

Gastronomi Alanının;

 

 

 

Diyet Mutfağı

 

 

 

Yöresel Türk Mutfağı dallarının alan/dal dersleri

 

 

 

Diğer alanların Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ile Gastronomi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

Aşçı l ı k

 

 

 

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

 

 

 

Fırıncılık

 

 

 

Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik

 

 

 

Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği

 

 

 

Kantin İşletmeciliği dal dersleri

90

Sivil Havacılık

Havacılık Yönetimi (*)

Sivil Havacılık alanının:

 

 

 

■ Yer Hizmetleri dalının alan/dal dersleri ve modülleri

 

 

 

Diğer alanların Sivil Havacılık alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

 

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler