Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görevli İşçi Personel Çalışma Esasları Belirlendi

Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerinde Görevli İşçi Personelin Çalışma Esasları ile İlgili Yönetmelik 12 Ekim 2019 Tarihli ve 30916 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Orman işçilerinin çalışma esasları belli oldu. Detaylar My Memur haberde.

56782
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Orman Genel Müdürlüğü OGM tarafından orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde görevli işçi personelin çalışma esasları ile ilgili yönetmelik 12 Ekim 2019 Tarihli ve 30916 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak belli oldu. OGM personeli orman işçilerinin çalışma usul ve esaslarına dair detayların tam metnine aşağıdaki bağlantıdan direkt erişim sağlayabilirsiniz.

Bu Yönetmeliğin amacı, orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilerin çalışma sürelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 72 nci ve ek 5 inci maddeleri ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 334 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çalışma dönemi

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerin yürütüleceği çalışma dönemi orman yangınları açısından riskli dönem olan 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki yangın mevsimidir.

Çalışma süresi

Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz.

Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle hesaplanır.

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde bir çalışma dönemi içindeki denkleştirme süresi 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen süre kadardır. Haftalık iş süresi 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilir. Ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemez.

Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Günlük çalışma süresi

Günlük çalışma sürelerinin uygulanmasında;

Günlük iş süresi 11 saati geçemez.

Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin yangın mevsimi süresince orman yangın ekip bina ve yangın gözetleme kulelerinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlarda çalışma saatleri dışında geçirdiği süreler 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde düzenlenen çalışma süresinden sayılmaz.

Ara dinlenmesi

İşçilere 4857 sayılı Kanunun 68 inci maddesindeki esaslara uygun olarak ara dinlenmesi verilir.

Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin ara dinlenmesi, orman yangın ekip binaları ile yangın gözetleme kulelerinde ve yangınla mücadele esnasında ise yangın mahallinde verilir.

Günlük dinlenme

İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az 12 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Ancak dinlenme süresi içinde yangın ihbarı alınması halinde işçiler yangına müdahale etmek üzere yangın mahalline gitmek zorundadır.

Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilere, orman yangını esnasındaki can ve mal kaybını önlemeye dönük acil ve zorunlu müdahalenin gerektiği hallerle sınırlı olmak üzere, 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun şekilde makul bir dinlenme süresi verilebilir.

Hafta tatili

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.

Fazla çalışma

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı Kanunun 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Fazla çalışmaların günlük işe devam çizelgesi ile belgelenmesi zorunludur. Günlük işe devam çizelgesi orman muhafaza memuru tarafından düzenlenir ve orman işletme şefi tarafından onaylanır.

Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni başlamaları veya işten ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işyerindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak çalıştırılamayan işçilerin fazla çalışmaları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır.

Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz.

Yatacak yerin temin edilmesi

İşveren, orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilere günlük çalışma süresi sonunda yatacak yeri temin etmekle yükümlüdür.

Hafta tatilinde gidiş gelişlerinin sağlanması

İşveren, işçilerin hafta tatili günlerinde orman işletme müdürlüğüne/ şefliğine gitmeleri ve hafta tatilinden sonraki gün orman işletme müdürlüğünden/şefliğinden çalıştıkları yere dönmeleri için gerekli ulaşım aracını sağlamakla yükümlüdür. Ulaşım aracının sağlanamaması halinde var ise toplu iş sözleşmesinin servis aracı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetmelik tam metni için TIKLAYINIZ.

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!