1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. SINAVLAR

  4. ÖSYM 2014 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2014/1) Kılavuzu
ÖSYM 2014 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2014/1) Kılavuzu

ÖSYM 2014 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2014/1) Kılavuzu

ÖSYM 2014 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2014/1) Kılavuzu

A+A-

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1. 6114 sayılı Kanun’un 3. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendinin verdiği yetki ile bilgisayar üzerinde (elektronik sınav) Merkezimiz tarafından İngilizce alanında Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılacaktır.
1.2. 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca Merkezimiz tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğer olacaktır. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.
1.3. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği ÖSYM tarafından belirlenmektedir. İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM'nin ÖSYM İnternet adresinden erişilebilir.
1.4. e-YDS’nin ilk uygulaması İngilizce alanında, 20 Eylül 2014 Cumartesi günü Ankara’da ÖSYM Merkez Bina 2. katta bulunan Elektronik Sınav Uygulama Salonunda (Bilkent-Ankara) yapılacaktır. Sınav, saat 14.00’te başlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecektir.
1.5. e-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, bir yıl içerisinde aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir. e-YDS’ye katılmak amacıyla sınav ücreti ödeyen bir adayın, sınava katılsın veya katılmasın bir yıl içinde yeniden sınav ücreti ödemesi sistem tarafından engellenecektir.
1.6. Sınava katılarak başarılı olmak, mevzuatta yer almayan bir hak oluşturmaz.
1.7. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, bu bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
2. SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ/BAŞVURU
2.1. SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI
e-YDS elektronik ortamda yapılacaktır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmayacaktır.
e-YDS’nin uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık hizmeti verilmeyecek, sınavda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmayacaktır. Sınav süresince görevlilerin adaylarla konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmayacaktır. Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edineceklerdir.
Bu sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e- YDS’ye katılmaları yararlarına olacaktır.
e-YDS’nin uygulanmasında engelli/sağlık sorunu olan adaylarla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Sağlık sorunu olan, sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep ederek tek kişilik salonda sınava girmek isteyen, sınav salonuna ulaşmada yardıma ihtiyaç duyan, merdiven çıkamayacak durumda olan, sınava tekerlekli sandalye ile gelen, sağlık sorunu nedeniyle sınav salonundan kısa bir süre çıkmak isteyen (tuvalet vb.) ve sınavda herhangi bir araç gerece ihtiyaç duyan adaylar, kendileri için gerekli fiziki ortam sağlanıncaya kadar e-YDS’ye başvurmamalıdır. Bu durumdaki adaylardan sınava başvuranlara sınav salonuna ulaşmada ve sınavın uygulanmasında yardımcı vb. destek verilmeyecektir. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamayacak, Merkezimize gönderilen sağlık raporları ve/veya bu amaçlı dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırmayacaktır. Sınav binasına/salonuna insülin pompası, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. ile girilemeyecektir.
Ais’te yer alan engelli bilgileri/sağlık sorunlarına ilişkin kayıtlı bilgiler e-YDS için işleme alınmayacaktır.
Sağlık koşulları/engel durumları bu sınava uygun olmayan adayların YDS’nin İlkbahar Dönemi ve/veya Sonbahar Dönemi sınavlarına katılmaları önerilir.
Cezaevinde ve engelli bina/salonlarında sınav yapılmayacağından sınava giriş koşullarını taşımayan adayların sınava başvurmamaları gerekmektedir. Sınava giriş koşullarını taşımadıkları halde başvurularını gerçekleştirerek sınava gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
2.2. SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmeyecektir. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilecektir.
Sınava katılmak isteyen adaylar sınav ücretini, 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında kredi/banka kartı ile yatıracaklardır. Sınav ücreti ödeme işlemi, 10 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, kontenjan dolduğunda sona erecektir. Kontenjan dolmadığı takdirde 12 Eylül 2014 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
T.C. Kimlik Numarasını olmayan adaylardan daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar mevcut Y.U. Numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, T.C. Kimlik Numarası olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) kullanacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu” edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edinecekler ve bu numarayı kullanacaklardır.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklar ve bu numarayı kullanacaklardır.
e-YDS’de sınava alınacak aday sayısı ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjan ile sınırlı kalacağından sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve ödeme kabul edilmeyecektir. e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
2.3. SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİNİN BAŞVURU İŞLEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ/BAŞVURU İŞLEMİ
Sınav ücretinin ödenmesinde adayların bildireceği T.C./YU KİMLİK NUMARASI’nın doğruluğu çok önemlidir.
Sınav ücretini ödeyen adaylardan;
• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların, e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücreti e-YDS başvuru kaydı olarak sisteme yansıtılacaktır.
• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) bir kaydı olan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais)
geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar, fotoğraflarını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden
yenilemek zorundadır. 15 Eylül 2014 tarihi saat 17.00’ye kadar bu işlemi yaptırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) hiçbir kaydı olmayan adayların, ücret ödemede bildirdikleri
T.C./YU KİMLİK NUMARASI’na göre MERNİS’ten alınan “KİMLİK BİLGİLERİ”, ÖSYM ADAY
İŞLEMLERİ SİSTEMİ’ne kaydedilecektir. Fotoğraflarının sisteme kaydını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yaptırmaları ve aday şifrelerini edinmeleri gerekmektedir. 15 Eylül 2014 tarihi saat 17.00’ye kadar bu işlemi yaptırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Bu adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) bulunmayan adres/iletişim bilgilerini ise sisteme kendileri kaydedeceklerdir.
• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) hiçbir kaydı olmayanlardan MERNİS’te “KİMLİK BİLGİLERİ”, bulunmayan adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden KİMLİK BİLGİLERİ’nin ve fotoğraflarının sisteme kaydını süresi içinde (15 Eylül 2014 tarihi saat 17.00’ye kadar) yaptırmaları ve aday şifrelerini edinmeleri gerekmektedir. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden bu işlemleri zamanında yaptırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
1., 2. ve 3. gruptaki adayların e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücreti e-YDS başvuru kaydı olarak sisteme yansıtılacaktır. Bu adayların sınav ücretini ödedikten sonra başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais.osym.gov.tr) T.C./YU Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücretinin
e-YDS başvuru kaydı olarak sisteme yansıtıldığını, başvuru formundaki fotoğraflarını kontrol etmeleri ve e-YDS başvurularını görüntülemeleri gerekmektedir.
Eksik bilgileri nedeniyle Sınava Giriş Belgesini edinemeyen adaylar eksik bilgilerini, 19 Eylül 2014 tarihi saat 16.00’ya kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden tamamlayabileceklerdir.
ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden işlem yaptıracak adayların, nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalı) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Görevli adayın fotoğrafını/bilgilerini elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi özenle kontrol edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş varsa diğer bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra görevliye geri verecektir. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir. Kayıt Bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olabileceğinden saklanmalıdır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 50 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvurunuz tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde Aday İşlemleri üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ.

Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı, kimseye verilmemeli, hiç kimse ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden adaylara ilişkin yukarıda belirtilen işlemler, resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen işlemler, ÖSYM ve ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerince postayla veya elden yapılmak istendiğinde kabul edilmez, işlem yapılmaz.
Adaylar sınava başvurularını gerçekleştirmeden önce e-YDS sistemini tanıyabilmek için ÖSYM’nin İnternet adresinde yayınlanacak olan self testing e-YDS’yi (deneme/örnek sınavını) inceleyebilirler. ÖSYM’nin İnternet adresinde yayınlanacak olan self testing e-YDS’yi yapıp sınavın kendilerine uygun olduğunu düşünen adayların sınava başvurmaları tavsiye olunur.
2.4. ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE (ais.osym.gov.tr) ADAY BİLGİLERİNİN DOLDURULMASI/GÜNCELLENMESİ
Sınav ücretini yatıran adayların, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais.osym.gov.tr) T.C./YU Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak aday bilgilerini kontrol etmeleri, eksik bilgilerini tamamlamaları, mevcut bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE (ais.osym.gov.tr) kayıtlı aday bilgilerinin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Adaylar eksik veya yanlış bilgilerinin, belirtilen sürelerde düzeltilmesini sağlamak zorundadır. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Bu bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adaylann sınav sonuçlarına ilişkin bütün haklan geçersiz sayılır.
KİMLİK/İLETİŞİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME İŞLEMİ
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan kimlik ve iletişim bilgilerinde değişiklik/düzeltme/güncelleme yapmak isteyen adaylar bu işlemleri, Aday İşlemleri İnternet adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda kendileri yapacaklardır.
Kimlik Bilgilerinde Güncelleme: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri adresinden yapılabilecektir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Diğer Bilgilerde Güncelleme: İletişim bilgilerinde değişiklik/düzeltme/güncelleme olan adaylar, bu bilgilerini
Aday İşlemleri İnternet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
DİKKAT! İletişim bilgi alanlarına adaya ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgiler yazılmalıdır. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel tutulması zorunludur. Merkezimizin adayla yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağı unutmamalıdır.
3. SINAV
Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test kullanılacaktır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.
Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.
3.1. ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) e-YDS 2014/1 SINAVA GİRİŞ BELGESİ : Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri İnternet adresinden, sınavın yapılacağı hafta içerisinde edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü Sınava Giriş Belgesi yanında olmayan ve/veya Sınava Giriş Belgesinde fotoğrafı bulunmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge Türk vatandaşlığından izin ile aynlanlar ve bunlann kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı salonda en az bir adet duvar saati, adaylar için şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
3.2. ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; (basit başörtü iğnesi hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve cam eşyayla,
cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzeri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 30 dk önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.
3.3. SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 30 dk önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Adaylar sınav salonunda yerlerine oturduktan sonra web kamerayla kendi fotoğraflarını çekip sisteme kaydedecekler ve TC Kimlik / YU numaralarını sisteme gireceklerdir. TC Kimlik / YU numaraları ve fotoğraf sistemde aday tarafından onaylanıp sisteme giriş yapıldıktan sonra bu bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Adaylar fotoğraflarını çekerken önlerine gelen ekranda yüzlerini belirtilen alanın içerisine gelecek şekilde ortaladıktan sonra cepheden çekilmesine dikkat etmelidirler. (Fotoğrafınızı sistemde onaylamadan önce istediğiniz takdirde “Fotoğrafı Değiştir” butonundan yenileyebilirsiniz.) Adayların ÖSYM’nin
Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafı ile sınav salonunda web kamerayla çekeceği fotoğrafları sınavdan sonra eşleştirilecektir. Fotoğrafları eşleşmeyen adaylann sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra ekranda gelecek kullanım kılavuzunu sınav başlamadan önce dikkatlice incelemelidirler. Bu kılavuza ekrandaki “Kullanım Kılavuzu” butonuna tıklanarak ulaşılabilir. Sınav başladıktan sonra sınava gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
Sınavda uygulanacak test, bilgisayar ekranında adayların önüne gelecektir. Aynı oturumda uygulanacak testte sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır. Elektronik soru kitapçıkları aday sisteme giriş yaptığında sistem tarafından adayın TC Kimlik numarası ile rasgele eşleştirilecektir.
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilirler ve gerekli gördükleri takdirde Sınava Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
Cevapların İşaretlenmesi: Sınavdaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar bilgisayar ekranında doğru olduğu düşünülen seçenek tıklanarak işaretlenecektir. Ekranda yer alan “Kullanım Kılavuzunda” belirtildiği gibi sınavda bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi veya silinmesi mümkündür. Adaylar sınav başlamadan önce “Kullanım Kılavuzu”nu mutlaka okumalıdır. Bu sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YDS’ye katılmaları yararlarına olacaktır.
Sınavın bitiminde her aday “Sınavı Tamamla” butonuna basıp sınavını sonlandırmalıdır. “Sınavı Tamamla” butonuna basıldıktan sonra aday TC Kimlik numarasını yazıp onaylayacaklardır. Sınav sonlandırıldıktan sonra sınav sorularına tekrar ulaşılamaz. Adaylar sınav süresi dolmadan da aynı işlemleri yaparak sınavlarını tamamlayabilirler. Sınav süresi dolduğunda sistem otomatik olarak sınavı sonlandıracaktır.
* Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da internet ortamında yayınlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Sınav süresince adayların;
• konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
• salondaki görevlilere soru sormaları,
• müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
• sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır.

KILAVUZUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.