Sağlık Bakanlığı Danışman Personel Alımı Yapacak! Nisan 2019

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 2019 Nisan ayı itibarıyla danışman personel alımı ilanları yayımlandı. Danışman personel alımı başvuru şartları ve detaylarına My Memur olarak hazırladık.

featured

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından İş Analisti, İş Zekası Geliştirme Danışmanı, Karar Destek Uzmanı, Kıdemli Yazılım Mimarı, Veri Kalitesi, Test ve  Analiz Uzmanı, Veri Tabanı Danışmanı, Yapay Zeka Uzmanı, Yazılım Geliştirme Danışmanı, Yazılım Test Personeli alımı yapılacak. Branşlar bazında şartları My Memur olarak çıkarttır. Aşağıdaki bağlantıdan tüm branşlara dair genel ve özel şartların tamamını bulabilirsiniz.

Sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve desteklenmesi projesi kapsamında 21 danışmanın istihdam duyurusu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 21 adet Danışman alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Haziran 2019 – Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 12 ay olup danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Aşağıda alımı planlanan danışmanlara ilişkin ilan metinleri, başvuru mektubu örnekleri ve CV formatları bulunmaktadır. Başvuru yapacak danışman adaylarının başvuru yapacakları pozisyona ilişkin örnek başvuru mektubunu ve CV formatını doldurması ve ıslak imzalı halini idareye ulaştırması zorunludur. Başvuruya ilişkin detaylar ilgili pozisyonun ilan metninde yer almaktadır.

İŞ ANALİSTİ ALIMI ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

İş Zekası uygulamaları, BT, yazılım geliştirme süreçleri, veri yapıları ve algoritmalar, iş ve süreç analizlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

MS Office uygulamaları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

Visio / Enterprise Architect araçlarından birini kullanabilmek, Mockup – Wireframe çizerek prototip oluşturabilmek,

İŞ ZEKASI GELİŞTİRME DANIŞMANI ALIMI ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

İş Zekası geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak

Veri ambarı modelleme ve tasarımı, ETL geliştirme ve bakımlarını yapma konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

Python, R, Scala vb. programlama dillerinden en az birinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

Hadoop, HDFS, Map/Reduce, Kudu, Apache Hive, Apache Pig, Apache Spark, Impala vb. büyük veri teknolojileri konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

Cloudera, Hortoonworks vb. büyük veri çözümlerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

MongoDb, Cassandra vb. NoSQL çözümlerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

Business Objects, Oracle BI, Qlikview, Tableau, Cognos vb. iş zekası ve veri görselleştirme araçlarıdan en az birinde modelleme, tasarım, ileri raporlama, dashboard geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

KARAR DESTEK UZMANI ALIMI ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Veri tabanı sistemleri üzerinde sorgulama (PL-SQL, T-SQL, QL) konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

İş zekâsı uygulamaları konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.

ODI, SSIS, Streamsets veya benzeri bir data entegrasyon aracında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Team Foundation Server, Jira veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

KIDEMLİ YAZILIM MİMARI ALIMI ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

Angular JS, Node JS, Jquery vb. JavaScript Framework üzerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

NoSQL ve/veya Bigdata Analytics süreçlerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak,

AGILE yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

Oracle veya SQL Server veya açık kaynak kodlu veritabanlarında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

VERİ KALİTESİ, TEST VE ANALİZ UZMANI ALIMI ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

BI proje süreçlerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

MCSA SQL Server veya MCSE SQL Data Platform alanlarında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

Veri yönetimi, istatistik konularında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

PythonR, Java, Scala vb. programlama dillerinde en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak,

PL/SQL veya T-SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

VERİ TABANI DANIŞMANI ALIMI ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Veritabanı sistemleri yönetimi (tercihen Oracle ve MS SQL), yedekli çalışma, yük dağılımı, yedekleme, kurtarma, performans/SQL iyileştirme, konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

Veritabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı  konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,

Sistemlerin sürekliliği konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak (RAC, Always On, Replication).

PL/SQL, T-SQL veya PL/PGSQL konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak.

YAPAY ZEKA UZMANI ALIMI ŞARTLARI

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik ve ilgili diğer teknik bölümlerinde en az Lisans derecesine sahip olmak,

Java, Java Script, Web uygulamaları ve SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

Makine öğrenimi, NLP, Derin Öğrenme ve Analiz konularında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak,

Aktif kullanılan yapay zeka teknolojilerinde (Tensorflow, PyTorch vs.) deneyim sahibi olmak,

Python veya R programlama dillerinde en az 1 (bir) yıllık deneyimli olmak,

YAZILIM GELİŞTİRME DANIŞMANI ALIMI ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım geliştirme alanında en az 2 (iki) yıllık deneyime sahip olmak.

Angular JS, Node JS, Jquery vb. JavaScript Framework üzerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak

Microsoft.NET konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

NET Core ile yazılım geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

Web Tabanlı Uygulama ve Web Servis geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Oracle veya SQL Server veya açık kaynak kodlu veri tabanları üzerinde yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

PL/SQL veya T-SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

YAZILIM TEST PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım test süreçleri, validasyon, test planı hazırlama ve raporlama faaliyetlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

AGILE yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık kanıtlanabilir deneyim veya geçerli sertifika sahibi olmak gerekiyor.

İlan metinlerinin tamamı için tıklayınız:

pdf.jpg

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Sağlık Bakanlığı Danışman Personel Alımı Yapacak! Nisan 2019

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!