1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Sağlık Bakanlığı Üst Öğrenim Hakkında Duyuru Yayınladı
Sağlık Bakanlığı Üst Öğrenim Hakkında Duyuru Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Üst Öğrenim Hakkında Duyuru Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığına Üst Öğrenim için zam ve tazminat sorusu sordu Maliyeden cevap geldi.

A+A-

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim 2013 tarihinde Maliye bakanlığına  sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personele mesleki üst öğrenim mezunu olmaları halinde mezun olunan bölüm için öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş sormuş ve Maliye Bakanlığı tarafındanda gelen cevap Sağlık bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü tarfından sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıflara dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlık ve mesleki tekniğe üst öğrenim olması halinde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesi gerektiği Tüm sağlık teşkilatını aydınlamak için duyurmuştur. YÖK Tarafından Yüksek Öğrenim Sayılan Bölümlerin listesine en altta bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

İşte maliye Bakanlığı tarafından cevap olarak gönderilen Zam ve tazminat konulu Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı;

İlgi yazınız ve ekinin incelenmesinden, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin ortaokul, lise ve yükseköğrenim seviyesinde mesleki sağlık öğrenimi görmeleri halinde ödenecek zam ve tazminat hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarına ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları ile özel hizmet tazminatı ve diğer tazminatlar, bu Kanunun “zam ve tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddenin “II.Tazminatlar” kısmının “A.Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (b) bendinde,

“Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1.    Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için % 215 ine,

2.    Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 145 ine,

3.    Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,

4.    Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,

5.    Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60 ına ”

kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatların ödeneceği hükme bağlanmış; yine aynı bendde,

"Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca

17.4.2006    tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13.1.2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin esas alınacağı hükme bağlanmış, ayrıca anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise;

 


kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerlerinin (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve

11.5.2006    tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün 3 üncü sırasında; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarma ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işleminin yapılmayacağı şeklinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılmıştır.

Görüldüğü üzere, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele bitirmiş oldukları mesleki üst öğrenimleri (kariyer) için öngörülen zam ve tazminatların ödenebilmesi için, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde görevleriyle ilgili olan bir üst öğrenimin bitirilmiş olması şartı aranılmış, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmesi zorunluluğuna yer verilmiş, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatın ödeneceği açıklaması yer almıştır.

Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, ‘‘kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan Sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin herhangi bir üst öğrenim olması halinde 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği mütalaa olunmaktadır.

YÖK Tarafından Yüksek Öğrenim Sayılan Bölümler için TIKLAYINIZ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.