Sağlık Çalışanlarına Eş Durumu Nakil ve Tüm Kamu Personelinin Aile Bütünlüğü TBMM Gündeminde

TBMM’ye yeni kanun teklifi verildi. Verilen kanun teklifi ile sağlık alanında çalışan personeller ile tüm kamu çalışanları için aile bütünlüğünün sağlanması gündeme getiriliyor. Detaylar My Memur haberde.

56727
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Kanun teklifi ile sağlık alanında çalışan personele eş durumu nakil hakkı verilmesi ile aile bütünlüğünün tüm kamu çalışanları için korunmasının sağlanması öngörülmektedir.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI KANUN TEKLİFİ GEREKÇELERİ

Kamuda zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak ve bir mali yılı geçmemek üzere sözleşmeli personel çalıştırılması, genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesiyle, sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ise özel olarak 4924 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Zamanla bu istisnai istihdam şekli sürekli hale gelmiş, devamında yürürlüğe konulan 652 ve 663 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler ile Diyanet, Sağlık ve Milli Eğitim birimlerine yüzbinlerce sözleşmeli personel alınmıştır.

Farklı statüler ile istihdam edilen sözleşmeli personelin statü, özlük hakları ile atama ve yer değiştirmelerinde farklılıklar oluşmuştur. Bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla çıkarılan 652 sayılı KHK da değişiklik yapılması hakkındaki kanun, 663 ve 652 sayılı KHK’lar ve 633 sayılı kanuna göre işe alınan sözleşmeli personelin 2021 yılından itibaren kademeli olarak kadroya geçirilmesini öngörmesi yönüyle olumlu bir gelişmedir.

Ancak bu KHK’lar dışında istihdam edilen sözleşmeli personelin, özellikle eş durumundan nakil için, eşin kamuda çalışma zorunluluğu, 3 yılı aşkın süredir ayrı şehirlerde yaşayan ve devlet eliyle parçalanmış aileler sorununu doğurmuştur. Bu durumda olan yüzbinlerce çalışandan, nakil hakkının sadece Diyanet İşleri çalışanı sözleşmeli personele verilmesi toplumdaki adalet duygusunu yıpratmıştır.

Anayasamız, “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı “MADDE 41- Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” hükmü ile devleti aile bütünlüğünü sağlamakla görevlendirmiştir.

Kamunun bu görevini yapmak bir yana kamu istihdam yöntemlerinde ailenin parçalanması yönünde düzenlemeler yapması anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Üstelik, aile bütünlüğünü bozucu bu düzenlemelerin, sadece sağlık çalışanları için yapılması, anayasamızın başlangıç kısmındaki ” Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu” hükmü ile de çelişmektedir.

Sağlık alanında çalışan sözleşmeli personele, eş durumu nakil hakkı veren bu değişiklik ile aile bütünlüğünün tüm kamu çalışanları için korunması ve anayasamızdaki eşit yurttaşlık hükmünün gerekliliklerinin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Bu Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması ve Bakanlığın yer değişikliği talep edilen ilde boş pozisyon ilan etmiş olması şartlarını sağlaması halinde, aile birimini muhafaza etmek bakımından eş durumu nedeniyle iller arası yer değişikliği talebinde bulunabilir.

Eşin sözleşmeli personel olması halinde atama, pozisyon unvanı veya hizmet süresi itibariyle üst durumda olan eşin çalıştığı yere yapılabilir.

Eşin kamu personeli olması halinde atama, sözleşmeli eşin çalıştığı yere yapılabilir. Ancak eşin kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunun belgelenmesi halinde, atama kamu personeli olan eşin bulunduğu yere yapılabilir.

Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde kesintisiz olarak son iki yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde atama bu durumda olan eşin bulunduğu yere yapılabilir.

Bu madde uyarınca yapılacak yer değişikliklerine ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir/7

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun teklifi tam metni için TIKLAYINIZ.

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0