Sağlık Hizmetleri Tazminatı Artık Anayasa Mahkemesinde

Sağlık Hizmetleri Tazminatı ile ilgili dava artık Anayasa mahkemesinde...

1266
Daha Fazla Göster

Davacı Ayşenur Bekiroğlu vekili Av. Mehmet Yalçın tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı emrinde sivil memur olarak görev yapan davacının:

T.C

ANKARA

3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/746

ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERME KARARI

Davacı Ayşenur Bekiroğlu vekili Av. Mehmet Yalçın tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı emrinde sivil memur olarak görev yapan davacının 5947 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun’a eklenen Ek-17. madde hükmü uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkili işlemi iptali ve işlemin dayanağı 926 sayılı Kanun’un Ek-17. maddesinin (ç) bendi, 209 sayılı Yasanın 4. maddesinin 2. fıkrası. 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesi hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğundan bahisle Anayasanın 152. maddesi gereğince iptalleri içinAnayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvurulması istemiyle Milli Savunma Bakanlığı’na karşı açılan davada dava dosyası incelenerek ışın gereği görüşüldü:

Anayasanın “Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi” başlıklı 152. maddesinin birinci fıkrasında, “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı götürse veya tanıtlardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karanı kadar davayı geri bırakır.” hükmü yer almaktadır.

03.04.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun “Anayasaya aykırılığın mahkemelerce ileri sürülmesi” başlıklı 40. maddesinde, “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa;

İptali istenen kuralların Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduklarını açıklayan gerekçeli başvuru kararının aslını,

Başvuru kararma ilişkin tutanağın onaylı örneğini,

e) Dava dilekçesi, iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı örneklerini,

dizi listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesine gönderir.

Taraflarca ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiası davaya bakan mahkemece ciddi görülmezse bu konudaki talep, gerekçeleri de gösterilmek suretiyle reddedilir. Bu husus esas hükümle birlikte temyiz konusu yapılabilir.

Genel Sekreterlik gelen evrakı kaleme havale eder ve keyfiyeti başvuran mahkemeye bir yazı ile bildirir.

Evrakın kayda girişinden itibaren on gün içinde başvurunun yöntemine uygun olup olmadığı incelenir. Açık bir şekilde dayanaktan yoksun veya yöntemine uygun olmayan itiraz başvuruları. Mahkeme tarafından esas incelemeye geçilmeksizin gerekçeleriyle reddedilir.

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere beş ay ıçıııdc kararını verir vc açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse ilgili mahkeme davayı yürürlükteki hükümlere göre sonuçlandırır. Ancak. Anayasa Mahkemesinin kararı, esas Imkkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir..

Bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yönteıuincc açılmış ve görevine giren bir dava bulunması ve iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak olması gerektiği hususu. Anayasa Mahkemesinin istikrar kazanını; yerleşik kararlarında açıkça vurgulanmıştır, Bıı nedenle, bakılan davada uygulanacak Kanunun ilgili maddesi, 926 sayılı Kanun’un Kk-17. maddesine ilişkin olarak incelenmesi gerekli görülmüştür.

KAKILAN DAVADA UYGULANACAK KANUN KURALI

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na 5927 sayılı Kanun ile eklenen nun ek 17 nci maddesinin (ç) bendinde “Ç) (Ek: 2I/I/20I0-5947/I2 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personelden öğretim üyesi tabip, öğretim üyesi diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine gore uzman olanlara hizalarında gösterilen oranları geçmemek üzere orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Sağlık Hizmetleri Tazminatı Artık Anayasa Mahkemesinde

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!