1. HABERLER

 2. MEVZUAT

 3. Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 24 Mart 2015

A+A-

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönerge’nin amacı; il içerisindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlaması ve personelin il içinde yer değiştirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Bakanlık ve bağlı kuruluş taşra teşkilatı kadrolarında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen personeli kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de geçen;

 1. Bakanlık                        : Sağlık Bakanlığını,
 2. Bağlı kuruluş                : Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
 3. İl Müdürlüğü                : İl Sağlık Müdürlüğünü,

ç) Müdürlük                                : Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

 1. Yönetmelik                    : 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini,

 1. Personel                        :Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşun taşra teşkilatı kadrolarında 657

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personeli,

 1. Hizmet Puanı : Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan, Bakanlık ve bağlı kuruluş personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,
 2. Personel Dağılım Cetveli (PDC): Yönetmelikte belirlenen ilkeler doğrultusunda hazırlanan Personel Dağılım Cetvelini,
 3. Standart : Bakanlık ve bağlı kuruluşunca standart kadro mevzuatlarında belirlenen standart kadroları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Atama dönemleri

MADDE 5 - (1) Atama dönemleri; Mayıs ve Kasım aylarıdır. Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayında, Kasım dönemi atamaları için Ekim ayında müracaatlar alınır.

Kadroların ilanı ve başvurular

MADDE 6 - (1) İl Müdürlüğü veya Müdürlük PDC’ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel tercih yaparak müracaatta bulunur. İl Müdürlüğü veya Müdürlük, öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin atamalarını tamamlar.

Döneme bağlı kalmaksızın yapılabilecek atamalar

MADDE 7- (1) İl merkezinden ilçe, belde ve köylere tayin talebinde bulunan personel standart ve PDC’nin uygun olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın naklen atama yapılabilir.

(2) Bulunduğu birimde standart fazlası olarak çalışan personelden, PDC’nin uygun olduğu birime standart fazlası personel kadar, döneme bağlı kalmaksızın naklen atama yapılabilir. Bu atamalarda atanacak personel sayısından fazla talep olması halinde hizmet puanı esas alınarak atama yapılır.

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 8- (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; döneme bağlı kalmaksızın il içerisinde yer değiştirebilirler.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 9- (1) Ulaşım koşulları dikkate alınarak Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen esaslara göre döneme bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılabilir.

Karşılıklı yer değişikliği

MADDE 10 - (1) Aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı kendi teşkilatı içerisinde standart ve PDC nin uygun olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

Resen atama

MADDE 11 - (1) İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe, görev yaptığı birimde PDC’de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların; öncelikle il merkezinde, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezinde kendi teşkilatı içerisinde başka bir birime, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması hâlinde belde ve köylere,

 1. Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin,
 2. Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması nedeniyle çalışan personelin,

atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılabilir.

Müracaat sınırlamaları

MADDE 1 2 - (1) Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için İl Müdürlüğü veya Müdürlük tayin taleplerine kurum veya unvan bazında sınırlama getirebilir. Müracaat sınırlama kararları, İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe teşkil edilecek bir komisyon tarafından alınır ve ildeki tüm personele tayin dönemi öncesinden duyurulur.

(2) Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre iki ayı geçemez.

Atama sonuçlan

MADDE 13 - (1) İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe, atama işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ÇKYS ortamında alman atama onaylarıyla ayrılış ve başlayış işlemleri yapıldıktan sonra kayıtlara işlenmek üzere keyfiyet bağlı bulunduğu birimin merkez teşkilatına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 14 - (1) 07/05/2007 tarihli ve 58127 sayılı Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge


 

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.