1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. SORU VE CEVAP

  4. Sağlık Raporu Olan Memur,Kurum Veya Görev Değişikliği Yapabilir mi?
Sağlık Raporu Olan Memur,Kurum Veya Görev Değişikliği Yapabilir mi?

Sağlık Raporu Olan Memur,Kurum Veya Görev Değişikliği Yapabilir mi?

Sağlık Raporu olan Memur Kurum Veya Görev Değişikliği talebinde bulunabilir mi?

A+A-

Soru:

Merhaba şuan GİH kadrosuna bağlı memurum işim nedeniyle ellerimde his kaybı oluşmaya başladı ve bu sorun ilerledi doktorlar aşırı eli zorlamadan kaynaklandığını söyledi. İşim gereği sürekli yazı yazıyorum sayfalarca ve doktorlar ellerimi fazla yormamam gerektiğini söylediler artık işi de sevmiyorum. Başka bir kuruma nakil için dava açarsam kazanabilir miyim bilgisi olan arkadaşların yardımcı olmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim.

 

 

Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76 maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

 

657 sayılı Kanunun genel haklar kapsamında sayılan müracaat, şikayet ve dava hakkı 21 inci madde de "Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." şeklinde düzenlenmiştir. Anılan Maddenin son fıkrası hükmü uyarınca Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik 28.11.1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup,12.01.1983 tarihli ve 17926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde Devlet memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahip oldukları belirtildikten sonra karar mercii başlıklı 12 inci maddesinde "Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.

Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler." denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."hükmü yer almaktadır.

Anayasanın yargı yolu başlıklı 125 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir." hükmü bulunmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargımla Usulü Kanunu hükümlerine uymak suretiyle dava açmanız sizin takdirinizdedir.

İdareye müracaatınıza olumsuz cevap verilmesi veya cevap verilmemesi (60 gün)halinde olumsuz cevap verdiği kabul edilmek suretiyle 2577 sayılı İdari Yargımla Usulü Kanunu hükümlerine uymak suretiyle 60 gün içinde konuyu idari yargıya intikal ettirmek suretiyle hakkınızı aramanız mümkün bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca Devlet memurunun görevinin sağlık durumunu bozucu rahatsızlığını artırıcı bir durum ifade ediyor olması ve bunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde memur;

1-İdareye sağlık raporuna dayalı olarak 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi hükümleri uyarınca göreninin değiştirilmesi yönünde müracaat edebileceği,

2-İdarece sağlık durumuna uygun bir görevde değerlendirilmemesi halinde farklı bir kurumda sağlık durumuna uygun bir görev olması halinde 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca kurumların muvafakatı ile naklen atanmasının mümkün bulunduğu,

3-Devlet memurunun idareye müracaatlarını Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabileceği,

4-Sağlık Kurulu Raporuna rağmen müracaatınız üzerine görev değişikliği veya nakil için muvafakat vermeyen idareyi 2577 sayılı İdari Yargımla Usulü Kanunu hükümlerine uymak suretiyle 60 gün içinde konuyu idari yargıya intikal ettirmek suretiyle hakkınızı aramanız mümkün bulunduğu,

değerlendirilmektedir.(memurlar.net)

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.