1. HABERLER

 2. BİLGİ DEPOSU

 3. NE İŞ YAPAR?

 4. Sahil Güvenlik Komutanlığı Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?
Sahil Güvenlik Komutanlığı Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye sınırları içerisinde bütün sahillerden sorumlu olan bir görev koludur. Detaylar mymemur.com.tr'de!

A+A-

Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Türkiye'nin çeşitli liman ve körfezleri ile karasuları, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bu genel kolluk kuvveti tarafından denetim altındadır. Farklı görev ve yetkileri bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı çeşitli birimlere ayrılmış durumdadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Tarihçesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahili bulunan bir ülke olan Türkiye'de bir teşkilat olarak hizmet vermektedir. Bu birimde çalışmaların başlangıcı 1800'lü yılların ortasına kadar dayanmaktadır.

Osmanlı Devleti döneminde Cumhuriyet öncesinde kurulmuş olan gümrüklere birçok farklı isim verilmiştir. Bu isimler çeşitli kategorilere göre ayrılmıştır. Sahil kesiminde görev yapan birimlere sahil gümrükleri, sınır çizgisinde görevi yapanlara hudut gümrükleri ve anakarada görevlerini icra eden birimlere ise Kara Gümrükleri ismi verilirdi.

Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti diğer ülkeler ile beraber 1861 yılında Ticaret Anlaşması yapmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde de gümrük vergileri arttırılmış, buna bağlı olarak da kaçakçılık sorunu önemli bir konu başlığı haline gelmeye devam etmiştir. Kaçakçılık ile mücadele etmek isteyen devlet teşkilatı bu anlamda yeni bir teşkilat kurmak amacıyla Gümrük Muhafaza Teşkilatı adını verdiği bir birim kurmuştur.

İlerleyen yıllarda ise deniz sınırlarında yer alan sahil muhafaza hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek adına 1886 yılında Kordon Bölükleri adı altında bir birim oluşturulmuştur. Bu birim Jandarma Teşkilatına bağlı bir şekilde hizmet vermektedir.

Cumhuriyet Dönemi Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Tarihçesi

Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile beraber 1929 yılında Gümrük Tarifesi Kanunu uygulanmaya başlamıştır. Belirtilen Kanun ile beraber tekrardan gümrük vergileri arttırılmış ve buna bağlı olarak kaçakçılık olayları Osmanlı döneminde olduğu gibi artış göstermiştir.

Kaçakçılık olaylarının artması üzerine gümrük hizmetlerinin daha koordineli ve sistemli bir şekilde yürütülmesi adına kaçakçılığın takibi amacıyla Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kurulmuştur. Bu kumandanlık 1932 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir şekilde hizmetlerini sürdüren kumandanlık aynı yıl içerisinde kaçakçılığın men ve takibine dair kanun hizmeti çerçevesinde de faaliyet göstermeye devam etmiştir.

1932 yılında çıkan bu kanun ile birlikte kaçakçılık davalarının tutuklu olarak devam etmesi ve mahkumiyet kararı çıkması halinde sürgün cezasının uygulanması söz konusuydu.

İlerleyen yıllarda 1956 yılında kabul edilen "Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkında Kanun" kararının çıkması ile birlikte kaçakçılığın önlenmesi adına önemli bir adım atılmıştır. Bu kanun ile beraber sorumluluk İçişleri Bakanlığı'na aktarılmış ve jandarma genel Komutanlığına verilmiştir. Karar ile beraber Gümrük Muhafaza ve Umum Kumandanlığı’nın faaliyetleri hukuki olarak sona ermiştir.

Çeşitli kanun ve eklemeler ile görev ve yetkileri değişen Sahil Güvenlik Komutanlığı 2016 yılında çıkmış olan Kanun Hükmünde Kararname ile beraber bir Genel Kolluk Kuvveti olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ne İş Yapar?

Sahil Güvenlik Komutanlığı mevzuatlara bağlı olarak hareket eden bir birimdir. Komutanlık Türkiye'nin bütün Sahillerinde uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde denetim altında bulunan deniz alanlarını korumak, kollamak, düzeni sağlamak ve suç işlenmesini önlemek ile görevlidir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke içerisinde tüm deniz alanları ve alanlar dahilinde olan tesisleri, marina, balıkçı barınağı, dalyan, iskele gibi bölgelerden sorumlu da olan bir birimdir.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmayı sürdüren komutanlıkta teşkilat görev ve yetkilerine göre komutanlığa bağlı olan gemi ve botlar devlet statüsündedir. Askeri gemi ve hava araçlarına tanınmakta olan hak ve imtiyazlar, burada da geçerli durumdadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görev anlamında üç ana başlık altında toplanmaktadır. Mülki görevler, emniyet ve asayiş ile beraber kamu düzenini sağlayarak kaçakçılığın men ve takibine sağlamak görevi üzerine icra edilmektedir.

Bununla beraber askeri görevler Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan birimlerin seferberlik ve savaş halleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev almayı kapsamaktadır.

Adli görevler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın işlenmiş suçlarla ilgili bir şekilde mevzuatta bahsi geçen işlemleri yapmasını kapsamaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görevleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

 • Türk arama kurtarma bölgesi sınırları içerisinde arama kurtarma faaliyetlerine yerel ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde yürütmek
 • Deniz ve adalarda meydana gelen hasta nakli faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli kuruluşlar ile koordineli bir şekilde süreci yönetmek
 • Stratejik önemi olan gemi ve tesislerinin Türk boğazlarından geçmekte olan patlayıcı güç sahibi gemilerin ve devlet büyüklerinin deniz sınırları içerisinde güvenliğini sağlamak
 • Deniz güvenliğini sağlama anlamında ekonomik devriye görevlerini icra etmek.
 • Yabancı askeri gemilerin ve yabancı devlet gemilerinin faaliyetlerini takip ederek Türk bayraklı gemilere karşı yapılan tacizler ve aleyhte gerçekleşen ihlallere müdahale etmek
 • Deniz içerisinde yetki alanları dahilinde yürütülen bilimsel çalışmalarda ve çeşitli faaliyetlerde kontrolü sağlayarak süreci takip etmek, izinsiz faaliyetlerin önüne geçmek
 • Deniz güvenliğinin sağlanması adına gerekli tedbirleri alarak kabiliyetleri geliştirmek
 • Ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetlemek, kaçakçılığın önüne geçmek
 • Deniz yolu ile yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçerek gerekli tedbirleri almak
 • Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlamak
 • Deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla deniz kirletme yasağına aykırı eylemler hakkında denetim yapmak
 • 5682 sayılı kanuna göre pasaport denetimlerini yapma
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu bağlamında denizlerdeki tabiat varlıklarını ortaya çıkarmak üzere yapılan çalışmaların illegal bir şekilde yapılmasına engel olmak. Sondaj ve kazı çalışmalarının önüne geçerek dalış yapmanın yasak olduğu yerlerde dalış yapılmasını engellemek.
 • Turizm Teşvik Kanunu ve Deniz Turizmi Yönetmeliği anlamında yat ve deniz turizmi anlamında hizmet vermekte olan deniz araçlarını denetlemek, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında işletmelerin denetimini yapmak
 • Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun çerçevesinde, can ve mal güvenliğini sağlamak ve denetlemek
 • Türkiye’ye yasal olmayan yollar ile deniz üzerinden giriş yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmak
 • Ulusal menfaatler çerçevesinde, aidiyeti tartışmalı olan kaya, ada ve deniz yapıları gibi alanlarda ülke politikasına uygun hareket etmek
 • Kabahatler Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanunu ile Gemi Sağlık Resmi Kanunu’na bağlı olarak denetimler yapmak
 • Türk Bayrağı Kanunu’na göre Türk Bayrağına dair denetim ve kontrolleri gerçekleştirmek

Sahil Güvenlik Komutanlığı, tüm bu görev ve yetkilerinin yanı sıra açık denizlerde gerçekleşen göçmen kaçakçılığı, deniz haydutluğu, insan ticareti ve benzeri faaliyetler karşısında da denetim hakkına sahip durumdadır. İzinsiz bir şekilde gerçekleşen unsurlar çerçevesinde uluslararası hukuk kurallarına da bağlı olarak yabancı ticaret gemilerini inceleme ve denetim yapma hakları bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak, suçla mücadele kapsamında hem ulusal hem de uluslararası hukuktan faydalanabilirler.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde yer alan uçak, helikopter ve gemilerin görev planlamaları mülki amirler tarafından gelen talepler doğrultusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Sahil Güvenlik çatısı altında bulunan hava ve deniz araçlarının herhangi bir sorumluluk alanı bulunmamaktadır. Bu araçlar Komutanlığın tüm sorumluluk alanları çerçevesinde görev yapabilmektedir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.