1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. Sahil Güvenlik Personel Alımı Başvuru Son Günü! KPSS Şartsız - KPSS 60
Sahil Güvenlik Personel Alımı Başvuru Son Günü! KPSS Şartsız - KPSS 60

Sahil Güvenlik Personel Alımı Başvuru Son Günü! KPSS Şartsız - KPSS 60

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 30 kamu personeli alımı için başvurular sona eriyor. İlkokul mezunu personel alımı, ortaokul mezunu personel alımı ve lise mezunu personel alımı başvuru detayları My Memur haberde.

A+A-

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından "Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı Pendik/İstanbul" namına 30 kamu personeli alımı başvuruları 6 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 kamu personeli alımı kapsamında ilkokul mezunu, ortaokul mezunu ve lise mezunu kadrolar için şartlar ve tüm hususları “My Memur” olarak başvuru son gününde hazırladık.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

MEKANİKER-DENİZ MOTORLARI: 6 kontenjan,

TEKNE ONARIM İŞÇİSİ: 2 kontenjan,

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ: 1 kontenjan,

TORNACI: 2 kontenjan,

ELEKTRİKÇİ (GEMİ): 3 kontenjan,

ELEKTRİKÇİ (GENEL): 2 kontenjan,

METAL SAÇ İŞLEME USTASI (SAC İNCE SAC): 2 kontenjan,

TESVİYECİ: 3 kontenjan,

ELEKTRONİK TEKNİSYENİ (ELEKTRONİKÇİ): 3 kontenjan,

HİDROLİKÇİ: 3 kontenjan,

KAYNAKÇI: 2 kontenjan,

SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ: 1 kontenjan olmak üzere toplam 30 personel alımı yapılacak.

SAHİL GÜVENLİK 2019 YILI  PERSONEL ALIMI

İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okul mezunu adaylardan 3308 sayılı kanun gereği istenen ustalık belgeleri ile meslek lisesi ve dengi okul mezunu adaylardan istenen bölümlere aşağıdaki ilan metninden ayrıca ulaşabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

- Başvurular 02 Aralık - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İlçe Şubelerinden veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar).

- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak.

- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

- Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

- Askerliği ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir.

- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.

- Kura çekimi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (Kaynarca mah. Liman cad.No:1/1 Pendik/İSTANBULl) 17 Aralık 2019 tarihinde saat 09.00’da Noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

- İsteyen aday adaylar, kura çekimini salon kapasitesinin elverdiği oranda kişi içeri alınmak koşulu ile izleyebilecektir.

- Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulamak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asilleriyle birlikte fotokopilerini de getirecektir.

- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

- Belge kontrolü/teslimine müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak olup, Sözlü/Uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve atanmaya esas teşkil eden başarı puanı ve sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. İşyerinde yapılacak uygulama sınavında başarılı sayılmak için en az 60 (Altmış) puan alma şartı bulunmaktadır.

- Yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylardan ‘’işe alınacağı meslek kolunda’’ istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek” çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331sayılı kanunun 15’inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

İlan metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler