1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. SINAVLAR

  4. Sayıştay Denetçiliği Sınav Başvuruları Başladı Başvur Şartları ve Detaylar
Sayıştay Denetçiliği Sınav Başvuruları Başladı Başvur Şartları ve Detaylar

Sayıştay Denetçiliği Sınav Başvuruları Başladı Başvur Şartları ve Detaylar

Sayıştay Denetçiliği Sınav Başvuru Klavuzu Açıklandı

A+A-

SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI BAŞVUR ŞARTLARI VE DETAYLAR

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

2014 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2014-Sayıştay Eleme), 12 Ekim 2014 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır.

Sınav, saat 09.30'da başlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecektir.

Sınava başvurular, 28 Ağustos-8 Eylül 2014 tarihleri arasında olacaktır.

Sınava, Eleme sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olanlar (1 Ocak 1979 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilecektir.

Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya bireysel olarak internetaracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden) alınacaktır. ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Üniversiteler

Lisans Programları

Adayların, sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmadan önce Sayıştay Başkanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır. Bu konuda adaylar, ayrıntılı bilgiye Sayıştay Başkanlığının internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınav ücreti başvuru tarihlerinde Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla, T.C. Ziraat Bankasının ATM ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden ÖSYM adına 100,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Sayıştay Başkanlığı sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde hiç kayıdı bulunmayan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerlibir fotoğrafı (*) bulunmayanadaylar ile eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunanadaylar başvurularını, bireysel olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden) T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmez.

* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde adaylara duyurulacaktır.

Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM'nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklar veya ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel başvuru yapacaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportlarını ve eğitim bilgilerini gösterir resmi belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri (kimlik/iletişim bilgileri, mezun olduğu üniversite/fakülte/YO, lisans programı, mezuniyet yılı, seçimlik grup bilgisi vb.) ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için, "Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı." açıklamasını mutlaka görmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurularını yapacaklardır. Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurularını başvuru merkezlerinden veya ais.osym.gov.tr internet adresinden tamamlayarak Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümünü edinmeli ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle korumalıdır.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasa port dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Sınava girecek adaylar için yeteri kadar test ve cevap kağıdının hazırlanması ve basımı, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir. Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek Testi (34 soru): Türkçe, Matematik ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Genel Kültür Testi (26 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Sanat Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi (90 soru);

1)İktisat Testi (30 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Para-Banka-Kredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

2)Maliye Testi (30 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

3)Hukuk Testi (30 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Adaylar, Eleme Sınavında testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunarak bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından "geçersiz" sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanını oluşturacaktır. Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi, İktisat Testi, Maliye Testi ve Hukuk Testine ait ham puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her 5 test ayrı ayrı olmak üzere bu dağılımlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın her teste ait (Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi, İktisat Testi, Maliye Testi ve Hukuk Testi) standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Eleme sınavı değerlendirmesinde; hukuk %25 (yüzde yirmi beş), maliye %25 (yüzde yirmi beş), iktisat %20 (yüzde yirmi), genel yetenek %20 (yüzde yirmi) ve genel kültür %10 (yüzde on) oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanacaktır.

Her testin ağırlıklı puan toplamı, adayın ağırlıklı puanını oluşturacaktır. Ağırlıklı puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.

30[2(AP-X)-S]

SES Puanı = 70+ ----------------------------------------------------------------------

[2(B-X)]-S

SES

 

: Sayıştay Eleme Sınavı

AP

: Adayın ağırlıklı standart puanı

X

: Ağırlıklı puanların ortalaması

S

: Ağırlıklı puanların standart sapması

B

: Ağırlıklı puanların en büyüğü

Değerlendirme sonunda adaylar, en yüksek SES puanlı adaydan başlamak üzere puan sırasına konulacaktır. SES puanlarının eşit olması durumunda; sırasıyla hukuk, maliye, iktisat, genel yetenek ve genel kültür testleri ağırlıklı puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. 45 kişilik kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılacaktır. Sonuncu adayla aynı puanı alan diğer adaylar da eleme sınavını kazanmış sayılacaktır.

 

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, yazılı sınavların yerini, tarihini ve saatini gösteren, "Yazılı Sınava katılmaya hak kazandınız." ibaresi yer alan sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

 

ÖSYM, Eleme Sınavında 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjan dışında kalan adaylara ait Sınav Sonuç Bilgisinde "Sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısının beş katını aşmayacak sayıda kişi eleme sınavını kazanmış sayılır." şeklindeki ilgili Yönetmelik hükmü gereğince "Yazılı Sınava çağrılmaya hak kazanamadınız." ibaresi yer alacaktır.

70'in altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise "Kazanamadınız." ifadesi yer alacaktır.

Eleme Sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen Yazılı Sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

1. Oturum: 13 Aralık 2014 Cumartesi

2. Oturum: 14 Aralık 2014 Pazar

I-HUKUK: 09.30-11.30

1 - Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku

2-İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı

3-Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku

4-Borçlar hukuku; genel esaslar

II-MALİYE: 13.30-15.30

1-Maliye teorisi

2-Maliye politikası

3-Bütçe

4-Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

III-İKTİSAT: 09.30-11.30

1-İktisat teorisi

2-Mikro iktisat

3-Makro iktisat

4-İktisat politikası

5-Para-banka-kredi

IV-KOMPOZİSYON: 13.30-14.30

(Kompozisyon, bir A4 sayfasını geçmemelidir.)

V-SEÇİMLİK GRUP: 14.30-15.30

1-Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletmeler, ticari şirketler ve kıymetli evrak

2-Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi

Eleme Sınavında başarılı olan adaylara uygulanacak Yazılı Sınav klasik usule göre düzenlenecektir. Yazılı sınav soruları Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Yazılı kağıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100'dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak 45 kişilik kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır.70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 45 kişilik kadro sayısının en az üç katına ulaşmadığı takdirde aritmetik ortalamalar;

P = k +10

v

G

P = Adayın puanı

X = Adayın ders gruplarından aldığı puanın aritmetik ortalaması

JU = Aritmetik ortalamalarının ortalaması 7 = Aritmetik ortalamalarının standart sapması

formülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Burada k, kadro sayısının en az üç katı kadar adayın puanının 70 puan barajının geçmesini sağlayacak şekilde belirlenir.

Eleme Sınavına girecek adaylar için yeteri kadar test ve cevap kağıdının hazırlanması ve basımı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir. Eleme Sınavını başaran adaylara uygulanacak Yazılı Sınavla ilgili soruların hazırlanması, basımı, jürilerin oluşturulması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir.

Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında yayınlanmayacaktır. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osvm.qov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığı gün Sayıştay Başkanlığına da sonuç bilgileri teslim edilecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçeye özgü ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM'nin İnternet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM'nin https://ais.osvm.qov.trİnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osvm.qov.trİnternet adresinden cevaplayabilecektir.

6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kağıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. Ancak, "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdını Merkezimizde inceleyebileceklerdir.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan "Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri"ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun'a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM'nin İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.